Điều hòa Panasonic giá rẻ 2020, inverter WIFI

Tìm nhanh Điều hòa Panasonic

Tất cả các điều hoà Panasonic treo tường bảo hành 12 tháng, 7 năm với máy nén
Có giá siêu net cho các dự án, công trình, yêu cầu báo giá liên hệ : ZALO/VIBER: 0912369286

Điều hòa Panasonic Một chiều tiêu chuẩn R32, Lọc khí Nanoe-G

Điều hòa Panasonic 9000 BTU 1 chiều CU/CS N9VKH-8 - 2*
Điều hòa Panasonic 12000 BTU 1 chiều CU/CS N12VKH-8 - 2*
Điều hòa Panasonic 18000 BTU 1 chiều CU/CS N18VKH-8 - 2*
Điều hòa Panasonic 24000 BTU 1 chiều CU/CS N24VKH-8 - 2*
Điều hòa Panasonic 9000 BTU 1 chiều CU/CS N9WKH-8 - 2*
Điều hòa Panasonic 12000 BTU 1 chiều CU/CS N12WKH-8 - 2*

Điều hòa Panasonic Một chiều Inverter Tiêu chuẩn Gas R32, Lọc khí NanoeG

Điều hòa Panasonic Một chiều inverter R32, Lọc Nanoe-G+X, tough Shield

Điều hòa Panasonic inverter 1 chiều 9000 BTU CU/CS XPU9WKH-8 - 5*
Điều hòa Panasonic inverter 1 chiều 12000 BTU CU/CS XPU12WKH-8 - 5*
Điều hòa Panasonic inverter 1 chiều 18000 BTU CU/CS XPU18WKH-8(B) - 5*
Điều hòa Panasonic inverter 1 chiều 24000 BTU CU/CS XPU24WKH-8 - 5*

Điều hòa Panasonic AERO SERIES-1 chiều inverter cao cấp R32, lọc khí Nanoe-G, Aero Wing

Điều hòa Panasonic 9000 BTU 1 chiều inverter CU/CS U9VKH-8 - 5*
Điều hòa Panasonic 12000 BTU 1 chiều inverter CU/CS U12VKH-8 - 5*
Điều hòa Panasonic 18000 BTU 1 chiều inverter CU/CS U18VKH-8 - 5*
Điều hòa Panasonic 24000 BTU 1 chiều inverter CU/CS U24VKH-8 - 5*

Điều hòa Panasonic Hai chiều inverter tiêu chuẩn, R32, lọc khí Nanoe-G

Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter 9000 BTU CU/CS-YZ9UKH-8 - 5*
Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter 12000 BTU CU/CS-YZ12UKH-8 - 5*
Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter 18.000 BTU CU/CS-YZ18UKH-8 - 5*
Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter 9000 BTU CU/CS-YZ9WKH-8 - 5*
Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter 12000 BTU CU/CS-YZ12WKH-8 - 5*

Điều hòa Panasonic AERO SERIES-2 chiều inverter cao cấp R32, lọc khí Nanoe-G, Aero Wing

Điều hòa Panasonic 9000 BTU 2 chiều inverter CU/CS Z9VKH-8 - 5*
Điều hòa Panasonic 12000 BTU 2 chiều inverter CU/CS Z12VKH-8 - 5*
Điều hòa Panasonic 18000 BTU 2 chiều inverter CU/CS Z18VKH-8 - 5*
Điều hòa Panasonic 24000 BTU 2 chiều inverter CU/CS Z24VKH-8 - 5*

Máy lạnh Panasonic Sky Series 1 chiều inverter sang trọng R32, Lọc khí Nanoe-G+X, Sky Wing

Điều hòa Panasonic inverter 1 chiều 9000 BTU VU9UKH-8 Ga R32 - 5*
Điều hòa Panasonic inverter 1 chiều 12000 BTU VU12UKH-8 Ga R32 - 5*
Điều hòa Panasonic inverter 1 chiều 18000 BTU VU18UKH-8 Ga R32 - 5*

Điều hòa Panasonic Một chiều inverter R32, Lọc Nanoe-G, Built in WIFI

Điều hòa Panasonic inverter 1 chiều 9000 BTU CU/CS WPU9WKH-8M - 5*
Điều hòa Panasonic inverter 1 chiều 12000 BTU CU/CS WPU12WKH-8M - 5*
Điều hòa Panasonic inverter 1 chiều 18000 BTU CU/CS WPU18WKH-8M - 5*
Điều hòa Panasonic inverter 1 chiều 24000 BTU CU/CS WPU24WKH-8M  - 5*

Điều hòa Panasonic AERO SERIES-1 chiều inverter cao cấp R32, lọc khí Nanoe-G+X, Aero Wing

Điều hòa Panasonic 9000 BTU 1 chiều inverter CU/CS XU9UKH-8 - 5*
Điều hòa Panasonic 12000 BTU 1 chiều inverter CU/CS XU12UKH-8 - 5*
Điều hòa Panasonic 18000 BTU 1 chiều inverter CU/CS XU18UKH-8 - 5*
Điều hòa Panasonic 24000 BTU 1 chiều inverter CU/CS XU24UKH-8 - 5*

SKY SERIES - Hai chiều Inverter Sang trọng Gas R32, Lọc khí NanoeG

Điều hòa Panasonic VZ9TKH-8 9000 BTU 2 chiều inverter - 5*
Điều hòa Panasonic VZ12TKH-8 12000 BTU 2 chiều inverter - 5*

Từ khóa: