Điều hòa General

Tìm nhanh Điều hòa General

Bảng tổng hợp Báo Giá Điều hòa General dễ nhìn

Điều hòa General 1 chiều inverter Gas R410A

Điều hòa General 2 chiều inverter Gas R410A

Điều hòa General 9000 2 chiều inverter ASHG 09LL
Điều hòa General 12000 2 chiều inverter ASHG 12LL

Điều hòa General 1 chiều thường Ga R32

Điều hòa General 18000 1 chiều ASGA 18FMTA
Điều hòa General 24000 1 chiều Ga R410A ASGA 24FMTA

Từ khóa: