Dieu hoa
Kinh doanh 1
02435149453 (10 lines)
Kinh doanh 2
0988257667
0916668757
Dự án CT
0912369286
Kinh doanh 1
Kinh doanh 2
Dự án CT

Điều hòa -- > Điều hòa Toshiba

Điều hòa Toshiba

  Điều hòa Toshiba 1 chiều thường không inverter ga R410A
Điều hòa Toshiba 10000BTU 1 chiều RAS-H10S3KS-V
Điều hòa Toshiba 10000BTU 1 chiều  RAS-H10S3KS-V,Điều hòa nhiệt độ toshiba 10000 BTU,Máy lạnh Toshiba Model RAS-H10S3KS-V 10000 BTU
Model:RAS-H10S3KS-V
Công suất:10.000BTU
Giá bán:7.200.000 VND
Điều hòa Toshiba 13000BTU 1 chiều RAS-H13S3KS-V
Điều hòa Toshiba 13000BTU 1 chiều RAS-H13S3KS-V,Điều hòa nhiệt độ toshiba 12000 BTU,Máy lạnh Toshiba Model RAS-H13S3KS-V 12000 BTU
Model:RAS-H13S3KS-V
Công suất:12.000BTU
Giá bán:10.700.000 VND
Điều hòa Toshiba 18.000BTU 1 chiều RAS-H18S3KS-V
Điều hòa Toshiba 18.000BTU 1 chiều RAS-H18S3KS-V,Điều hòa nhiệt độ toshiba 18000 BTU,Máy lạnh Toshiba Model RAS-H18S3KS-V 18000BTU
Model:RAS-H18S3KS-V
Công suất:18.000BTU
Giá bán:15.200.000 VND
Điều hòa Toshiba 24000BTU 1 chiều RAS-H24S3KS-V
Điều hòa Toshiba 24000BTU 1 chiều RAS-H24S3KS-V,Điều hòa nhiệt độ toshiba 24000 BTU,Máy lạnh Toshiba Model RAS-H24S3KS-V 24000BTU
Model:RAS-H24S3KS-V
Công suất:24.000BTU
Giá bán:18.750.000 VND
  Điều hòa Toshiba Inverter 1 chiều ga R410A
Điều hòa Toshiba 10000 BTU 1 chiều inverter RAS-H10BAC VS-V
Điều hòa Toshiba 10000 BTU 1 chiều inverter RAS-H10BAC VS-V,RAS-H10BAC VS-V,Toshiba 10000 BTU 1 chiều inverter
Model:RAS-H10BAC VS-V
Công suất:10.000 BTU
Giá bán:9.150.000 VND
Điều hòa Toshiba 13000 BTU 1 chiều inverter RAS-H13BKC VG-V
Điều hòa Toshiba 13000 BTU 1 chiều inverter RAS-H13BKC VG-V,RAS-H13BKC VG-V,Toshiba 13000 BTU 1 chiều inverter
Model:RAS-H13BKC VG-V
Công suất:13.000 BTU
Giá bán:12.700.000 VND
Điều hòa Toshiba 18000 BTU 1 chiều inverter RAS-H18 BKC VG-V
Điều hòa Toshiba 18000 BTU 1 chiều inverter RAS-H18 BKC VG-V,RAS-H18 BKC VG-V,Toshiba 18000 BTU 1 chiều inverter
Model:RAS-H18 BKC VG-V
Công suất:18.000 BTU
Giá bán:17.900.000 VND
  Điều hòa Toshiba 2 chiều inverter Ga R410A
Điều hòa Toshiba 10000BTU 2 chiều inverter RAS-H10S3KV-V
Điều hòa Toshiba 10000BTU 2 chiều inverter RAS-H10S3KV-V,RAS-H10S3KV-V,Toshiba inverter 10000 BTU 1 chiều
Model:RAS-H10S3KV-V
Công suất:10.000BTU
Giá bán:11.600.000 VND
Điều hòa Toshiba 13000BTU 2 chiều inverter RAS-H13S3KV-V
Điều hòa Toshiba 13000BTU 2 chiều inverter RAS-H13S3KV-V,RAS-H13S3KV-V,Toshiba 13000 BTU 2 chiều inverter
Model:RAS-H13S3KV-V
Công suất:13.000BTU
Giá bán:14.100.000 VND
Điều hòa Toshiba 18000BTU 2 chiều inverter RAS-H18S3KV-V
Điều hòa Toshiba 18000BTU 2 chiều inverter RAS-H18S3KV-V,RAS-H18S3KV-V,Toshiba 18000 BTU 2 chiều inverter
Model:RAS-H18S3KV-V
Công suất:18.000 BTU
Giá bán:20.300.000 VND
Điều hòa Toshiba 21000BTU 2 chiều inverter RAS-H22S3KV-V
Điều hòa Toshiba 21000BTU 2 chiều inverter RAS-H22S3KV-V,RAS-H22S3KV-V,Tosbiba
Model:RAS-H22S3KV-V
Công suất:21.000 BTU
Giá bán:27.500.000 VND
Sản phẩm mới nhất

Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter Z12TKH-8

Điều hòa Daikin 2 chiều Inverter FTHF35RVMV/RHF35RVMV

Điều hòa âm trần Daikin 18.000 2 chiều cho chung cư cao cấp

Điều hòa âm trần Panasonic 18.000 1 chiều cho chung cư cao cấp