Điều hòa Toshiba giá rẻ, model 2020 inverter,Công nghệ nhật

Tìm nhanh Điều hòa Toshiba

Điều hòa Toshiba 1 chiều thường không inverter ga R410A

Điều hòa Toshiba 10000BTU 1 chiều  RAS-H10S3KS-V
Điều hòa Toshiba 13000BTU 1 chiều RAS-H13S3KS-V
Điều hòa Toshiba 18.000BTU 1 chiều RAS-H18S3KS-V
Điều hòa Toshiba 24000BTU 1 chiều RAS-H24S3KS-V

Điều hòa Toshiba Inverter 1 chiều ga R410A

Điều hòa Toshiba 10000 BTU 1 chiều inverter RAS-H10BAC VS-V
Điều hòa Toshiba 13000 BTU 1 chiều inverter RAS-H13BKC VG-V
Điều hòa Toshiba 18000 BTU 1 chiều inverter RAS-H18 BKC VG-V

Điều hòa Toshiba 2 chiều inverter Ga R410A

Điều hòa Toshiba 10000BTU 2 chiều inverter RAS-H10S3KV-V
Điều hòa Toshiba 13000BTU 2 chiều inverter RAS-H13S3KV-V
Điều hòa Toshiba 18000BTU 2 chiều inverter RAS-H18S3KV-V
Điều hòa Toshiba 21000BTU 2 chiều inverter RAS-H22S3KV-V

Từ khóa: