Điều hòa Toshiba

Điều hòa Toshiba inverter, máy lạnh chính hãng giá rẻ

Điều hòa Toshiba 1 chiều inverter ga R410A model mới

Điều hòa Toshiba 2 chiều inverter Ga R410A

Điều hòa Toshiba Inverter 1 chiều ga R410A

Điều hòa Toshiba 10000BTU 1 chiều inverter RAS-H10D1KCVG-V
Điều hòa Toshiba 10000BTU 1 chiều inverter RAS-H10HKCVG-V
Điều hòa Toshiba 10000BTU 1 chiều inverter RAS-H10D2KCVG-V
Điều hòa Toshiba 10000BTU 1 chiều inverter RAS-H10H2KCVG-V
Điều hòa Toshiba 13000BTU 1 chiều inverter RAS-H13HKCVG-V
Điều hòa Toshiba 13000BTU 1 chiều inverter RAS-H13C1KCVG-V
Điều hòa Toshiba 13000BTU 1 chiều inverter RAS-H13H2KCVG-V
Điều hòa Toshiba 13000BTU 1 chiều inverter RAS-H13C2KCVG-V
Điều hòa Toshiba 18000BTU 1 chiều inverter RAS-H18C2KCVG-V

Điều hòa Toshiba 1 chiều inverter model cũ

Điều hòa Toshiba 10000BTU 1 chiều inverter RAS-H10U2KSG-V
Điều hòa Toshiba 13000BTU 1 chiều inverter RAS-H13U2KSG-V
Điều hòa Toshiba 18000BTU 1 chiều inverter RAS-H18U2KSG-V
Điều hòa Toshiba 24000BTU 1 chiều inverter RAS-H24U2KSG-V

Từ khóa: