Điều hòa Sumikura

Các công suất Điều hòa Sumikura

Điều hòa Sumikura 1 chiều

Điều hòa Sumikura 9000 BTU 1 chiều APS-APO-092 Titan
Điều hòa Sumikura 12000 BTU 1 chiều APS-APO-120 Titan
Điều hòa Sumikura Model APS-APO-180 Titan ga R410A 1 chiều lạnh
Điều hòa Sumikura Model APS-APO-240 Titan ga R410A 1 chiều lạnh
Điều hòa Sumikura 28.000 BTU 1 chiều APS/APO-280 Titan

Điều hòa Sumikura 1 chiều thường ga R32

Điều hòa Sumikura 9.000 BTU 1 chiều APS/APO-092/Citi
Điều hòa Sumikura 12.000 BTU 1 chiều APS/APO-120/Citi
Điều hòa Sumikura 18.000 BTU 1 chiều APS/APO-180/Citi
Điều hòa Sumikura 24.000 BTU 1 chiều APS/APO-240/Citi
Điều hòa Sumikura 28.000 BTU 1 chiều APS/APO-280/Citi

Điều hòa Sumikura 2 chiều

Điều hòa Sumikura 9000 BTU 2 chiều APS-APO-H092
Điều hòa Sumikura 12000 BTU 2 chiều APS-APO-H120
Điều hòa Sumikura 18000 BTU 2 chiều APS-APO-H180  Titan ga R410A
Điều hòa Sumikura 24000 BTU 2 chiều APS-APO-H240  Titan ga R410A
Điều hòa Sumikura 28.000 BTU 2 chiều APS-APO-H280 Titan ga R410A

Điều hòa Sumikura 2 chiều thường ga R32

Điều hòa Sumikura 9.000 BTU 2 chiều APS/APO-H092/Citi
Điều hòa Sumikura 12.000 BTU 2 chiều APS/APO-H120/Citi
Điều hòa Sumikura 18.000 BTU 2 chiều APS/APO-H180/Citi
Điều hòa Sumikura 24.000 BTU 2 chiều APS/APO-H240/Citi
Điều hòa Sumikura 28.000 BTU 2 chiều APS/APO-H280/Citi

Điều hòa SUMIKURA INVERTER LOẠI 1 CHIỀU ga R410A

ĐIỀU HÒA SUMIKURA INVERTER 1 CHIỀU 9000 BTU APS/APO-092DC
ĐIỀU HÒA SUMIKURA INVERTER 1 CHIỀU 12000 BTU APS/APO-120DC
ĐIỀU HÒA SUMIKURA INVERTER 1 CHIỀU 18000 BTU APS/APO-180DC
ĐIỀU HÒA SUMIKURA INVERTER 1 CHIỀU 24000 BTU APS/APO-240DC
Điều hòa Sumikura 28.000 BTU 1 chiều inverter APS/APO-280DC

Điều hòa Sumikura INVERTER LOẠI 2 CHIỀU ga R410A

ĐIỀU HÒA SUMIKURA INVERTER 2 CHIỀU 9000 BTU APS/APO-H092DC
ĐIỀU HÒA SUMIKURA INVERTER 2 CHIỀU 12000 BTU APS/APO-H120DC
ĐIỀU HÒA SUMIKURA INVERTER 2 CHIỀU 18000 BTU APS/APO-H180DC
ĐIỀU HÒA SUMIKURA INVERTER 2 CHIỀU 24000 BTU APS/APO-H240DC
Điều hòa Sumikura 28.000 BTU 2 chiều inverter APS/APO-H280DC

Từ khóa:

Tất cả các điều hòa Sumikura treo tường bảo hành 24 tháng

Có giá siêu net cho các dự án, công trình, yêu cầu báo giá liên hệ : ZALO/VIBER: 0912369286