Điều hòa Sumikura giá rẻ chỉ từ hơn 4 triệu

Tìm nhanh Điều hòa Sumikura

Tất cả các điều hòa Sumikura treo tường bảo hành 24 tháng

Có giá siêu net cho các dự án, công trình, yêu cầu báo giá liên hệ : ZALO/VIBER: 0912369286

Điều hòa Sumikura 1 chiều

Điều hòa Sumikura 9000 BTU 1 chiều APS-APO-092 Titan
Điều hòa Sumikura 12000 BTU 1 chiều APS-APO-120 Titan
Điều hòa Sumikura Model APS-APO-180 Titan ga R410A 1 chiều lạnh
Điều hòa Sumikura Model APS-APO-240 Titan ga R410A 1 chiều lạnh
Điều hòa Sumikura 28.000 BTU 1 chiều APS/APO-280 Titan

Điều hòa Sumikura 1 chiều thường ga R32

Điều hòa Sumikura 9.000 BTU 1 chiều APS/APO-092/Citi
Điều hòa Sumikura 12.000 BTU 1 chiều APS/APO-120/Citi
Điều hòa Sumikura 18.000 BTU 1 chiều APS/APO-180/Citi
Điều hòa Sumikura 24.000 BTU 1 chiều APS/APO-240/Citi
Điều hòa Sumikura 28.000 BTU 1 chiều APS/APO-280/Citi

Điều hòa Sumikura 2 chiều

Điều hòa Sumikura 9000 BTU 2 chiều APS-APO-H092
Điều hòa Sumikura 12000 BTU 2 chiều APS-APO-H120
Điều hòa Sumikura 18000 BTU 2 chiều APS-APO-H180  Titan ga R410A
Điều hòa Sumikura 24000 BTU 2 chiều APS-APO-H240  Titan ga R410A
Điều hòa Sumikura 28.000 BTU 2 chiều APS-APO-H280 Titan ga R410A

Điều hòa Sumikura 2 chiều thường ga R32

Điều hòa Sumikura 9.000 BTU 2 chiều APS/APO-H092/Citi
Điều hòa Sumikura 12.000 BTU 2 chiều APS/APO-H120/Citi
Điều hòa Sumikura 18.000 BTU 2 chiều APS/APO-H180/Citi
Điều hòa Sumikura 24.000 BTU 2 chiều APS/APO-H240/Citi
Điều hòa Sumikura 28.000 BTU 2 chiều APS/APO-H280/Citi

Điều hòa SUMIKURA INVERTER LOẠI 1 CHIỀU ga R410A

ĐIỀU HÒA SUMIKURA INVERTER 1 CHIỀU 9000 BTU APS/APO-092DC
ĐIỀU HÒA SUMIKURA INVERTER 1 CHIỀU 12000 BTU APS/APO-120DC
ĐIỀU HÒA SUMIKURA INVERTER 1 CHIỀU 18000 BTU APS/APO-180DC
ĐIỀU HÒA SUMIKURA INVERTER 1 CHIỀU 24000 BTU APS/APO-240DC
Điều hòa Sumikura 28.000 BTU 1 chiều inverter APS/APO-280DC

Điều hòa Sumikura INVERTER LOẠI 2 CHIỀU ga R410A

ĐIỀU HÒA SUMIKURA INVERTER 2 CHIỀU 9000 BTU APS/APO-H092DC
ĐIỀU HÒA SUMIKURA INVERTER 2 CHIỀU 12000 BTU APS/APO-H120DC
ĐIỀU HÒA SUMIKURA INVERTER 2 CHIỀU 18000 BTU APS/APO-H180DC
ĐIỀU HÒA SUMIKURA INVERTER 2 CHIỀU 24000 BTU APS/APO-H240DC
Điều hòa Sumikura 28.000 BTU 2 chiều inverter APS/APO-H280DC

Từ khóa: