Điều hòa Aqua, model 2020 inverter,Công nghệ Nhật cho người Việt, do người Việt

Tìm nhanh Điều hòa Aqua

Điều hòa Sanyo - Aqua 1 chiều Inverter R410A

Điều hòa AQUA 9.000 1 chiều inverter KCRV9WGSB
Điều hòa AQUA 12.000 1 chiều inverter KCRV12WGSB
Điều hòa AQUA 18.000 1 chiều inverter KCRV18WGSB

Điều hòa AQUA 1 chiều thường

Điều hòa AQUA 9000 BTU 1 chiều thường AQUA-KCR9NQ-S
Điều hòa AQUA 12000 BTU 1 chiều thường AQUA-KCR12NQ-S
Điều hòa AQUA 18000 BTU 1 chiều thường AQA-KCR18NC

Điều hòa Sanyo inverter 1 chiều ga R32

Từ khóa: