Điều hòa Samsung

Tìm nhanh Điều hòa Samsung

Điều hòa Samsung 1 chiều

Điều hoà Samsung 1 chiều 9000BTU AR09KCFN
Điều hòa Samsung 1 chiều 12.000 BTU AR12KCFN
Điều hòa Samsung AR18JCFSSURNSV 1 chiều 18.000BTU/h

Điều hòa Samsung 2 chiều

Điều hòa Samsung AR09JPFNSWKNSV - 9.000 BTU - 2 Chiều
Điều hòa Samsung AR12JPFNSWKNSV - 12.000 BTU - 2 Chiều
Điều hòa Samsung AR18JPFNSWKNSV- 18.000 BTU - 2 Chiều

Điều hòa Samsung 1 chiều inverter

Điều hòa Samsung 10.000 1 chiều inverter AR10KVFSCURNSV
Điều hòa Samsung 12.000 1 chiều inverter AR12KVFSCURNSV
Điều hòa Samsung 18.000 1 chiều inverter AR18KVFSCURNSV
Điều hòa Samsung 24.000 1 chiều inverter AR24KVFSCURNSV

Từ khóa: