Dieu hoa
Kinh doanh 1
02435149453 (10 lines)
Kinh doanh 2
0988257667
0916668757
Dự án CT
0912369286
Kinh doanh 1
Kinh doanh 2
Dự án CT

Điều hòa -- > Điều hòa Samsung

Điều hòa Samsung

  Điều hòa Samsung 1 chiều
Điều hoà Samsung 1 chiều 9000BTU AR09KCFN
Điều hoà Samsung 1 chiều 9000BTU AR09KCFN,Samsung  AR09JCFSSURNSV,Điều hòa Samsung 1 chiều 9000
Model: AR09KCFN
Công suất:9.000 BTU
Giá bán:5.700.000 VND
Điều hòa Samsung 1 chiều 12.000 BTU AR12KCFN
Điều hòa Samsung 1 chiều 12.000 BTU AR12KCFN,Samsung AR12JCFSSURNSV,Điều hòa Samsung 1 chiều 12000
Model:AR12KCFN
Công suất:12.000 BTU
Giá bán:7.350.000 VND
Điều hòa Samsung AR18JCFSSURNSV 1 chiều 18.000BTU/h
Điều hòa Samsung AR18JCFSSURNSV 1 chiều 18.000BTU/h,Samsung AR18JCFSSURNSV,Điều hòa Samsung 1 chiều 18000
Model:AR18JCFSSURNSV
Công suất:18.000 BTU
Giá bán:13.200.000 VND
  Điều hòa Samsung 2 chiều
Điều hòa Samsung AR09JPFNSWKNSV - 9.000 BTU - 2 Chiều
Điều hòa Samsung AR09JPFNSWKNSV - 9.000 BTU - 2 Chiều,Samsung AR09JPFNSWKNSV,Điều hòa Samsung 2 chiều 9000
Model:AR09JPFNSWKNSV
Công suất:9.000 BTU
Giá bán:8.100.000 VND
Điều hòa Samsung AR12JPFNSWKNSV - 12.000 BTU - 2 Chiều
Điều hòa Samsung AR12JPFNSWKNSV - 12.000 BTU - 2 Chiều,Samsung AR12JPFNSWKNSV,Điều hòa Samsung 2 chiều 12000
Model:AR12JPFNSWKNSV
Công suất:12.000 BTU
Giá bán:9.900.000 VND
Điều hòa Samsung AR18JPFNSWKNSV- 18.000 BTU - 2 Chiều
Điều hòa Samsung AR18JPFNSWKNSV- 18.000 BTU - 2 Chiều,Samsung AR18JPFNSWKNSV,Điều hòa Samsung 2 chiều 18000
Model:AR18JPFNSWKNSV
Công suất:18.000 BTU
Giá bán:16.000.000 VND
  Điều hòa Samsung 1 chiều inverter
Điều hòa Samsung 10.000 1 chiều inverter AR10KVFSCURNSV
Điều hòa Samsung 10.000 1 chiều inverter AR10KVFSCURNSV,AR10KVFSCURNSV,Samsung
Model:AR10KVFSCURNSV
Công suất:9.000
Giá bán:8.200.000 VND
Điều hòa Samsung 12.000 1 chiều inverter AR12KVFSCURNSV
Điều hòa Samsung 12.000 1 chiều inverter AR12KVFSCURNSV,AR12KVFSCURNSV,Samsung
Model:AR12KVFSCURNSV
Công suất:12.000
Giá bán:9.300.000 VND
Điều hòa Samsung 18.000 1 chiều inverter AR18KVFSCURNSV
Điều hòa Samsung 18.000 1 chiều inverter AR18KVFSCURNSV,AR18KVFSCURNSV,Samsung
Model:AR18KVFSCURNSV
Công suất:18.000
Giá bán:16.300.000 VND
Điều hòa Samsung 24.000 1 chiều inverter AR24KVFSCURNSV
Điều hòa Samsung 24.000 1 chiều inverter AR24KVFSCURNSV,AR24KVFSCURNSV,Samsung
Model:AR24KVFSCURNSV
Công suất:48.000 BTU
Giá bán:17.300.000 VND
Sản phẩm mới nhất

Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter Z12TKH-8

Điều hòa Daikin 2 chiều Inverter FTHF35RVMV/RHF35RVMV

Điều hòa âm trần Daikin 18.000 2 chiều cho chung cư cao cấp

Điều hòa âm trần Panasonic 18.000 1 chiều cho chung cư cao cấp