Điều hòa Nagakawa

Điều hòa Nagakawa, Máy lạnh giá rẻ chính hãng

Điều hòa Nagakawa 1 chiều model mới sẵn hàng

Điều hòa Nagakawa 9.000BTU 1 chiều NS-C09R1M05
Điều hòa Nagakawa 12.000BTU 1 chiều NS-C12R1M05
Điều hòa Nagakawa 18.000BTU 1 chiều NS-C18R1M05
Điều hòa Nagakawa 24.000BTU 1 chiều NS-C24R1M05

Điều hòa Nagakawa 2 chiều model mới sẵn hàng

Điều hòa Nagakawa 9.000BTU 2 chiều NS-A09R1M05
Điều hòa Nagakawa 12.000BTU 2 chiều NS-A12R1M05
Điều hòa Nagakawa 18.000BTU 2 chiều NS-A18R1M05
Điều hòa Nagakawa 24.000BTU 2 chiều NS-A24R1M05

Điều hòa Nagakawa inverter

Điều hòa Nagakawa 1 chiều inverter

Điều hòa Nagakawa 2 chiều inverter

Điều hòa Nagakawa sản xuất thái lan

Điều hòa Nagakawa 9.000BTU 2 chiều NS-A09TH
Điều hòa Nagakawa 12.000BTU 2 chiều NS-A12TH
Điều hòa Nagakawa 18.000BTU 2 chiều NS-A18TH
Điều hòa Nagakawa 24.000BTU 2 chiều NS-A24TH
Điều hòa Nagakawa 9.000BTU 1 chiều NS-C09TH
Điều hòa Nagakawa 12.000BTU 1 chiều NS-C12TH
Điều hòa Nagakawa 18.000BTU 1 chiều NS-C18TH
Điều hòa Nagakawa 24.000BTU 1 chiều NS-C24TH

Điều hòa Nagakawa model cũ

Điều hòa Nagakawa 9.000BTU 1 chiều NS-C09TL
Điều hòa Nagakawa 9.000BTU 2 chiều NS-A09TL
Điều hòa Nagakawa 12.000BTU 1 chiều NS-C12TL
Điều hòa Nagakawa 12.000BTU 2 chiều NS-A12TL
Điều hòa Nagakawa 18.000BTU 1 chiều NS-C18TL
Điều hòa Nagakawa 18.000BTU 2 chiều NS-A18TL
Điều hòa Nagakawa 24.000BTU 2 chiều NS-A24TL
Điều hòa Nagakawa 24.000BTU 1 chiều NS-C24TL

Từ khóa: