Điều hòa Nagakawa

Điều hòa Nagakawa, Máy lạnh giá rẻ chính hãng

Điều hòa Nagakawa 1 chiều model mới sẵn hàng

Điều hòa Nagakawa 9.000BTU 1 chiều NS-C09R1M05
Điều hòa Nagakawa 12.000BTU 1 chiều NS-C12R1M05
Điều hòa Nagakawa 18.000BTU 1 chiều  NS-C18R1M05
Điều hòa Nagakawa 24.000BTU  1 chiều NS-C24R1M05

Điều hòa Nagakawa 2 chiều model mới sẵn hàng

Điều hòa Nagakawa 9.000BTU 2 chiều  NS-A09R1M05
Điều hòa Nagakawa 12.000BTU 2 chiều NS-A12R1M05
Điều hòa Nagakawa 18.000BTU 2 chiều NS-A18R1M05
Điều hòa Nagakawa 24.000BTU 2 chiều  NS-A24R1M05

Điều hòa Nagakawa inverter

Từ khóa: