Điều hòa Nagakawa

Tìm nhanh Điều hòa Nagakawa

Điều hoà thương mại Nagakawa :Điều hoà âm trần Nagakawa


Điều hoà tủ đứng Nagakawa

Tất cả các điều hoà Nagakawa bảo hành 24 tháng

Điều hòa Nagakawa 2 chiều

Điều hòa Nagakawa 9.000BTU 2 chiều  NS - A09TL
Điều hòa Nagakawa 12.000BTU 2 chiều NS - A12TL
Điều hòa Nagakawa 18.000BTU 2 chiều NS - A18TL
Điều hòa Nagakawa 24.000BTU 2 chiều  NS-A24TL

Điều hòa Nagakawa 1 chiều

Điều hòa Nagakawa 9.000BTU 1 chiều NS - C09TL
Điều hòa Nagakawa 12.000BTU 1 chiều NS - C12TL
Điều hòa Nagakawa 18.000BTU 1 chiều  NS - C18TL
Điều hòa Nagakawa 24.000BTU  1 chiều NS-C24TL

Điều hòa Nagakawa 1 chiều inverter

Điều hòa Nagakawa 2 chiều inverter

Từ khóa: