Dieu hoa
Kinh doanh 1
02435149453 (10 lines)
Kinh doanh 2
0988257667
0916668757
Dự án CT
0912369286
Kinh doanh 1
Kinh doanh 2
Dự án CT

Điều hòa -- > Điều hòa Nagakawa

Điều hòa Nagakawa

Điều hoà thương mại Nagakawa :Điều hoà âm trần Nagakawa


Điều hoà tủ đứng Nagakawa

Tất cả các điều hoà Nagakawa bảo hành 24 tháng

  Điều hòa Nagakawa 1 chiều
Điều hòa Nagakawa 9.000BTU 1 chiều NS - C09TL
Điều hòa Nagakawa 9.000BTU 1 chiều NS - C09TL,Nagakawa 9.000BTU 1 chiều,NS - C09TL
Model:NS - C09TL
Công suất:9.000 BTU
Giá bán:5.000.000 VND
Điều hòa Nagakawa 12.000BTU 1 chiều NS - C12TL
Điều hòa Nagakawa 12.000BTU 1 chiều NS - C12TL ,Nagakawa 12.000BTU 1 chiều,NS - C12TL
Model:NS - C12TL
Công suất:12.000 BTU
Giá bán:6.300.000 VND
Điều hòa Nagakawa 18.000BTU 1 chiều NS - C18TL
Điều hòa Nagakawa 18.000BTU 1 chiều  NS - C18TL,Nagakawa 18.000BTU 1 chiều, NS - C18TL
Model: NS - C18TL
Công suất:18.000 BTU
Giá bán:9.100.000 VND
Điều hòa Nagakawa 24.000BTU 1 chiều NS-C24TL
Điều hòa Nagakawa 24.000BTU  1 chiều NS-C24TL,Nagakawa 24.000BTU  1 chiều,NS-C24TL
Model:NS-C24TL
Công suất:24.000 BTU
Giá bán:12.400.000 VND
  Điều hòa Nagakawa 2 chiều
Điều hòa Nagakawa 9.000BTU 2 chiều NS - A09TL
Điều hòa Nagakawa 9.000BTU 2 chiều  NS - A09TL,Nagakawa 9.000BTU 2 chiều, NS - A09TL
Model: NS - A09TL
Công suất:9.000 BTU
Giá bán:5.700.000 VND
Điều hòa Nagakawa 12.000BTU 2 chiều NS - A12TL
Điều hòa Nagakawa 12.000BTU 2 chiều NS - A12TL,Nagakawa 12.000BTU 2 chiều,NS - A12TL
Model:NS - A12TL
Công suất:12.000 BTU
Giá bán:7.300.000 VND
Điều hòa Nagakawa 18.000BTU 2 chiều NS - A18TL
Điều hòa Nagakawa 18.000BTU 2 chiều NS - A18TL,Nagakawa 18.000BTU 2 chiều,NS - A18TL
Model:NS - A18TL
Công suất:18.000 BTU
Giá bán:10.300.000 VND
Điều hòa Nagakawa 24.000BTU 2 chiều NS-A24TL
Điều hòa Nagakawa 24.000BTU 2 chiều  NS-A24TL ,Nagakawa 24.000BTU 2 chiều,NS-A24TL
Model: NS-A24TL
Công suất:24.000 BTU
Giá bán:13.500.000 VND
Sản phẩm mới nhất

Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter Z12TKH-8

Điều hòa Daikin 2 chiều Inverter FTHF35RVMV/RHF35RVMV

Điều hòa âm trần Daikin 18.000 2 chiều cho chung cư cao cấp

Điều hòa âm trần Panasonic 18.000 1 chiều cho chung cư cao cấp