Điều hòa Nagakawa

Tìm nhanh Điều hòa Nagakawa

Điều hoà thương mại Nagakawa :Điều hoà âm trần Nagakawa


Điều hoà tủ đứng Nagakawa

Tất cả các điều hoà Nagakawa bảo hành 24 tháng

Điều hòa Nagakawa 2 chiều

Điều hòa Nagakawa 9.000BTU 2 chiều  NS - A09TL
Điều hòa Nagakawa 12.000BTU 2 chiều NS - A12TL
Điều hòa Nagakawa 18.000BTU 2 chiều NS - A18TL
Điều hòa Nagakawa 24.000BTU 2 chiều  NS-A24TL

Điều hòa Nagakawa 1 chiều

Điều hòa Nagakawa 9.000BTU 1 chiều NS - C09TL
Điều hòa Nagakawa 12.000BTU 1 chiều NS - C12TL
Điều hòa Nagakawa 18.000BTU 1 chiều  NS - C18TL
Điều hòa Nagakawa 24.000BTU  1 chiều NS-C24TL

Điều hòa Nagakawa 1 chiều inverter

Điều hòa Nagakawa 2 chiều inverter

Điều âm Trần Nagakawa 1 chiều 4 hướng thổi

Điều hoa âm trần Nagakawa 18.000 1 chiều NT-C1836M
Điều hoa âm trần Nagakawa 24.000 1 chiều NT-C2436M
Điều hoa âm trần Nagakawa 28.000 1 chiều NT-C2836M
Điều hoa âm trần Nagakawa 36.000 1 chiều NT-C3636M
Điều hoa âm trần Nagakawa 50.000 1 chiều NT-C5036M

Điều âm Trần Nagakawa 2 chiều 4 hướng thổi

Điều hoa âm trần Nagakawa 18.000 2 chiều NT-A1836M
Điều hoa âm trần Nagakawa 24.000 2 chiều NT-A2436M
Điều hoa âm trần Nagakawa 28.000 2 chiều NT-A2836M
Điều hoa âm trần Nagakawa 36.000 2 chiều NT-A3636M
Điều hoa âm trần Nagakawa 50.000 2 chiều NT-A5036M

Điều hòa tủ đứng Nagakaw - Điều hòa Cây Nagakaw 1 chiều

Điều hòa tủ đứng Nagakaw - Điều hòa Cây Nagakaw 2 chiều

Từ khóa: