Điều hòa Mitsubishi Heavy

Điều hòa Mitsubishi Heavy, máy lạnh Chính hãng giá rẻ

Điều hòa Mitsubishi Heavy 1 chiều

Điều hòa Mitsubishi heavy 9000Btu 1 chiều R410A SRK/SRC 09CTR
Điều hòa Mitsubishi heavy 9000Btu 1 chiều R410A SRK/SRC 09CRR
Điều hòa Mitsubishi Heavy 12000 BTU Model SRK/SRC 12CT-S5
Điều hòa Mitsubishi Heavy 17.060 BTU Model SRK/SRC 18CS-S5
Điều hòa Mitsubishi Heavy 22.860 BTU Model SRK/SRC 24CS-S5

Điều hòa Mitsubishi Heavy 2 chiều inverter

Điều hòa Mitsubishi 2 chiều INVERTER-SRK/SRC25ZSPS-S5 9.000 BTU
Điều hòa Mitsubishi 2 chiều INVERTER-SRK/SRC35ZSPS-S5 12.000 BTU
Điều hòa Mitsubishi 2 chiều INVERTER-SRK/SRC45ZSPS-S5 14.000 BTU
Điều hòa Mitsubishi 2 chiều INVERTER SRK/SRC 25ZJ-S5 9.000 BTU
Điều hòa Mitsubishi 2 chiều INVERTER SRK/SRC 25ZS-S5 9.000 BTU
Điều hòa Mitsubishi 2 chiều INVERTER SRK/SRC 35ZS-S5 12.000 BTU
Điều hòa Mitsubishi 2 chiều INVERTER SRK/SRC 50ZS-S5 18.000 BTU
Điều hòa Mitsubishi 2 chiều INVERTER SRK/SRC 71ZS-S5 24.000 BTU

Điều hòa Mitsubishi Heavy 1 chiều sang trọng - non-inverter

Điều hòa Mitsubishi heavy 10 000Btu SRK/SRC 10CRS-S5
Điều hòa Mitsubishi Heavy 12500 BTU Model SRK/SRC 13CRS-S5
Điều hòa Mitsubishi Heavy 18.100 BTU Model SRK/SRC 19CSS-S5
Điều hòa Mitsubishi Heavy 24.600 BTU Model SRK/SRC 25CSS-S5

Điều hòa Mitsubishi Heavy 1 chiều Inverter

Điều hòa Mitsubishi Heavy 9000 BTU 1 chiều inverter SRK10YW-S5
Điều hòa Mitsubishi Heavy 12000 BTU 1 chiều inverter SRK13YW-S5
Điều hòa Mitsubishi Heavy 18000 BTU 1 chiều inverter SRK18YW-S5
Điều hòa Mitsubishi Heavy 24000 BTU 1 chiều inverter SRK24YW-S5

Điều hòa Mitsubishi Heavy 1 chiều Inverter Siêu cao cấp (Nhật)

Từ khóa: