Dieu hoa
Kinh doanh 1
02435149453 (10 lines)
Kinh doanh 2
0988257667
0916668757
Dự án CT
0912369286
Kinh doanh 1
Kinh doanh 2
Dự án CT

Điều hòa -- > Điều hòa Mitsubishi Electric

Điều hòa Mitsubishi Electric

  ĐIỀU HÒA MITSUBISHI 1 CHIỀU GA R32 TIÊU CHUẨN 2018
Điều hòa Mitsubishi Electric 10.000 BTU 1 chiều MU/MS-HP25VF ga R32
Điều hòa Mitsubishi Electric 10.000 BTU 1 chiều MU/MS-HP25VF ga R32,Máy lạnh Mitsubishi 10000BTU 1 chiều thường ga R32,MU-MS-HP25VF
Model:MU/MS-HP25VF
Công suất:10.000 BTU
Giá bán:7.200.000 VND
Điều hòa Mitsubishi Electric 12.000 BTU 1 chiều MU/MS-HP35VF ga R32
Điều hòa Mitsubishi Electric 12.000 BTU 1 chiều MU/MS-HP35VF ga R32,Máy lạnh Mitsubishi 13000BTU 1 chiều thường ga R32,MU-MS-HP35VF
Model:MU/MS-HP35VF
Công suất:13.000BTU
Giá bán:9.400.000 VND
Điều hòa Mitsubishi Electric 18.000 BTU 1 chiều MU/MS-HP50VF ga R32
Điều hòa Mitsubishi Electric 18.000 BTU 1 chiều MU/MS-HP50VF ga R32,Điều hòa Mitsubishi 18.000 BTU 1 chiều thường ga R32,MU-MS-HP50VF
Model:MU/MS-HP50VF
Công suất:18.000 BTU
Giá bán:13.500.000 VND
Điều hòa Mitsubishi Electric 24.000 BTU 1 chiều MU/MS-HP60VF ga R32
Điều hòa Mitsubishi Electric 24.000 BTU 1 chiều MU/MS-HP60VF ga R32,Điều hòa Mitsubishi 24.000 BTU 1 chiều thường ga R32,MU-MS-HP60VF
Model:MU/MS-HP60VF
Công suất:24.000 BTU
Giá bán:18.700.000 VND
  ĐIỀU HÒA MITSUBISHI 1 CHIỀU GA R32 INVERTER 2018
Điều hòa Mitsubishi Electric 10.000 BTU 1 chiều Inverter MSY/MUY-JP10VF ga R32
Điều hòa Mitsubishi Electric 10.000 BTU 1 chiều Inverter MSY/MUY-JP10VF ga R32,Máy lạnh Mitsubishi 10000BTU 1 chiều inverter ga R32,MSY-MUY-JP10VF
Model:MSY/MUY-JP10VF
Công suất:10.000 BTU
Giá bán:9.650.000 VND
Điều hòa Mitsubishi Electric 13.000 BTU 1 chiều Inverter MSY/MUY-JP13VF ga R32
Điều hòa Mitsubishi Electric 13.000 BTU 1 chiều Inverter MSY/MUY-JP13VF ga R32,Máy lạnh Mitsubishi 13000BTU 1 chiều inverter ga R32,MSY-MUY-JP13VF
Model:MSY/MUY-JP13VF
Công suất:13.000BTU
Giá bán:11.600.000 VND
Điều hòa Mitsubishi Electric 18.000 BTU 1 chiều Inverter MSY/MUY-JP18VF ga R32
Điều hòa Mitsubishi Electric 18.000 BTU 1 chiều Inverter MSY/MUY-JP18VF ga R32,Điều hòa Mitsubishi 18.000 BTU 1 chiều inverter ga R32,MSY-MUY-JP18VF
Model:MSY/MUY-JP18VF
Công suất:18.000 BTU
Giá bán:18.050.000 VND
Điều hòa Mitsubishi Electric 24.000 BTU 1 chiều Inverter MSY/MUY-JP24VF ga R32
Điều hòa Mitsubishi Electric 24.000 BTU 1 chiều Inverter MSY/MUY-JP24VF ga R32,Điều hòa Mitsubishi 24.000 BTU 1 chiều inverter ga R32,MSY-MUY-JP24VF
Model:MSY/MUY-JP24VF
Công suất:24.000 BTU
Giá bán:24.500.000 VND
  Điều hòa Mitsubishi 2 chiều inverter
Điều hòa Mitsubishi Electric 10.000 BTU 2 chiều Inverter MUZ/MSZ-HL25VA ga R410A
Điều hòa Mitsubishi Electric 10.000 BTU 2 chiều Inverter MUZ/MSZ-HL25VA ga R410A,Máy lạnh Mitsubishi 10000BTU 2 chiều inverter,MUZ-MSZ-HL25VA
Model:MUZ/MSZ-HL25VA
Công suất:10.000 BTU
Giá bán:10.700.000 VND
Điều hòa Mitsubishi Electric 13.000 BTU 2 chiều Inverter MUZ/MSZ-HL35VA ga R410A
Điều hòa Mitsubishi Electric 13.000 BTU 2 chiều Inverter MUZ/MSZ-HL35VA ga R410A,Máy lạnh Mitsubishi 13000BTU 2 chiều inverter,MUZ-MSZ-HL35VA
Model:MUZ/MSZ-HL35VA
Công suất:13.000BTU
Giá bán:12.100.000 VND
Điều hòa Mitsubishi Electric 18.000 BTU 2 chiều Inverter MUZ/MSZ-HL50VA ga R410A
Điều hòa Mitsubishi Electric 18.000 BTU 2 chiều Inverter MUZ/MSZ-HL50VA ga R410A,Điều hòa Mitsubishi 18.000 BTU 2 chiều inverter,MUZ-MSZ-HL50VA
Model:MUZ/MSZ-HL50VA
Công suất:18.000 BTU
Giá bán:20.600.000 VND
  Điều hòa Mitsubishi 1 chiều ga R410A tiêu chuẩn 2018
Điều hòa Mitsubishi Electric 10.000 BTU 1 chiều MU/MS-HM25VA ga R410A
Điều hòa Mitsubishi Electric 10.000 BTU 1 chiều MU/MS-HM25VA ga R410A,Máy lạnh Mitsubishi 10000BTU 1 chiều thường,MU-MS-HM25VA
Model:MU/MS-HM25VA
Công suất:10.000 BTU
Giá bán:7.200.000 VND
Điều hòa Mitsubishi Electric 12.000 BTU 1 chiều MU/MS-HM35VA ga R410A
Điều hòa Mitsubishi Electric 12.000 BTU 1 chiều MU/MS-HM35VA ga R410A,Máy lạnh Mitsubishi 13000BTU 1 chiều thường,MU-MS-HM35VA
Model:MU/MS-HM35VA
Công suất:13.000BTU
Giá bán:9.400.000 VND
Điều hòa Mitsubishi Electric 18.000 BTU 1 chiều MU/MS-HM50VA ga R410A
Điều hòa Mitsubishi Electric 18.000 BTU 1 chiều MU/MS-HM50VA ga R410A,Điều hòa Mitsubishi 18.000 BTU 1 chiều thường,MU-MS-HM50VA
Model:MU/MS-HM50VA
Công suất:18.000 BTU
Giá bán:12.900.000 VND
Điều hòa Mitsubishi Electric 24.000 BTU 1 chiều MU/MS-HM60VA ga R410A
Điều hòa Mitsubishi Electric 24.000 BTU 1 chiều MU/MS-HM60VA ga R410A,Điều hòa Mitsubishi 24.000 BTU 1 chiều thường,MU-MS-HM60VA
Model:MU/MS-HM60VA
Công suất:24.000 BTU
Giá bán:17.700.000 VND
  Điều hòa Mitsubishi 1 chiều Inverter GA R410A
Điều hòa Mitsubishi Electric 10.000 BTU 1 chiều Inverter MSY/MUY-GH10VA ga R410A
Điều hòa Mitsubishi Electric 10.000 BTU 1 chiều Inverter MSY/MUY-GH10VA ga R410A,Máy lạnh Mitsubishi 10000BTU 1 chiều inverter,MSY-MUY-GH10VA
Model:MSY/MUY-GH10VA
Công suất:10.000 BTU
Giá bán:9.300.000 VND
Điều hòa Mitsubishi Electric 13.000 BTU 1 chiều Inverter MSY/MUY-GH13VA ga R410A
Điều hòa Mitsubishi Electric 13.000 BTU 1 chiều Inverter MSY/MUY-GH13VA ga R410A,Máy lạnh Mitsubishi 13000BTU 1 chiều inverter,MSY-MUY-GH13VA
Model:MSY/MUY-GH13VA
Công suất:13.000 BTU
Giá bán:11.900.000 VND
Điều hòa Mitsubishi Electric 18.000 BTU 1 chiều Inverter MSY/MUY-GH18VA ga R410A
Điều hòa Mitsubishi Electric 18.000 BTU 1 chiều Inverter MSY/MUY-GH18VA ga R410A,Điều hòa Mitsubishi 18.000 BTU 1 chiều inverter,MSY-MUY-GH18VA
Model:MSY/MUY-GH18VA
Công suất:18.000 BTU
Giá bán:18.500.000 VND
Điều hòa Mitsubishi Electric 24.000 BTU 1 chiều Inverter MSY/MUY-GH24VA ga R410A
Điều hòa Mitsubishi Electric 24.000 BTU 1 chiều Inverter MSY/MUY-GH24VA ga R410A,Điều hòa Mitsubishi 24.000 BTU 1 chiều inverter,MSY-MUY-GH24VA
Model:MSY/MUY-GH24VA
Công suất:24.000 BTU
Giá bán:23.000.000 VND
Sản phẩm mới nhất

Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter Z12TKH-8

Điều hòa Daikin 2 chiều Inverter FTHF35RVMV/RHF35RVMV

Điều hòa âm trần Daikin 18.000 2 chiều cho chung cư cao cấp

Điều hòa âm trần Panasonic 18.000 1 chiều cho chung cư cao cấp