Điều hoà Midea

Tìm nhanh Điều hoà Midea

Điều hòa Midea 1 chiều

Điều hoà Midea 9.000 BTU 1 chiều MSAFB-10CRN8 Ga R410A
Điều hoà Midea 12.000 BTU 1 chiều MSAFB-13CRN8 Ga R410A
Điều hoà Midea 18.000 BTU 1 chiều MSAFB-18CRN8 Ga R410A
Điều hoà Midea 24.000 BTU 1 chiều MSAB1-24CRN1 Ga R410A

Điều hòa Midea 2 chiều

Điều hòa Midea 2 chiều 9000 BTU MSMA1-09HRN1
Điều hòa Midea 2 chiều 12000 BTU MSMA1-13HRN1
Điều hòa Midea 2 chiều 18000 BTU MSMA1-18HRN1
Điều hòa Midea 2 chiều 24.000 BTU MSAB1-24HRN1

Điều hòa Midea Inveter 1 chiều

Điều hòa Midea 9000 BTU 1 chiều inverter ga R410A MSMAI-10CRDN1
Điều hòa Midea 12000 BTU 1 chiều inverter ga R410A MSMAI-13CRDN1
Điều hòa Midea 18000 BTU 1 chiều inverter ga R410A MSMAI-18CRDN1

Điều âm Midea 1 chiều 4 hướng thổi

Điều hoa âm trần Midea 18.000 BTU 1 chiều MCA3-18CRN1
Điều hoa âm trần Midea 28.000 BTU 1 chiều MCD-28CRN1
Điều hoa âm trần Midea 36.000 BTU 1 chiều MCD-36CRN1
Điều hoa âm trần Midea 50.000 BTU 1 chiều MCD-50CRN1
Midea MCD-60CRN1 Điều hòa âm trần Midea 60.000 BTU 1 chiều

Điều âm Midea 2 chiều 4 hướng thổi

Điều hoa âm trần Midea 18.000 BTU 2 chiều MCA3-18HRN1
Điều hoa âm trần Midea 28.000 BTU 2 chiều MCD-28HRN1
Điều hoa âm trần Midea 36.000 BTU 2 chiều MCD-36HRN1
Điều hoa âm trần Midea 50.000 BTU 2 chiều MCD-50HRN1
Midea MCD-60HRN1 Điều hòa âm trần Midea 60.000 BTU 2 chiều

Điều hòa tủ đứng Midea - Điều hòa Cây Midea 1 chiều

Điều hòa tủ đứng Midea - Điều hòa Cây Midea 2 chiều

Điều hòa tủ đứng Media MFPA-28HRN1 2 cuc 2 chiều 28000 BTU
Điều hòa tủ đứng Media MFPA-50HRN1 2 cuc 2 chiều 50000 BTU
Midea MFA-96HR/MONA-96HR Điều hòa tủ đứng Midea 96000BTU 2 chiều

Từ khóa: