Dieu hoa
Kinh doanh 1
02435149453 (10 lines)
Kinh doanh 2
0988257667
0916668757
Dự án CT
0912369286
Kinh doanh 1
Kinh doanh 2
Dự án CT

Điều hòa -- > Điều hòa LG

Điều hòa LG

Điều hoà thương mại LG :Điều hoà âm trần LG


Điều hoà tủ đứng LG

Tất cả các điều hoà LG bảo hành 24 tháng

  Điều hòa LG 1 chiều inverter - tiêu chuẩn
Điều hòa LG 9000 BTU 1 chiều Inverter V10ENV
Điều hòa LG 9000 BTU 1 chiều Inverter V10ENV,Máy lạnh LG 9000 1 chiều inverter,V10ENV
Model:V10ENV
Công suất:10.000
Giá bán:6.650.000 VND
Điều hòa LG 12000 BTU 1 chiều Inverter V13ENS ga R32
Điều hòa LG 12000 BTU 1 chiều Inverter V13ENS ga R32,Máy lạnh LG 12000 1 chiều inverter,V13ENS
Model:V13ENS
Công suất:12.000
Giá bán:7.650.000 VND
Điều hòa LG 18000 BTU 1 chiều Inverter V18ENF
Điều hòa LG 18000 BTU 1 chiều Inverter V18ENF,Máy lạnh LG 18000 1 chiều inverter,V18END
Model:V18ENF
Công suất:18.000
Giá bán:13.100.000 VND
Điều hòa LG 24000 BTU 1 chiều Inverter V24ENF
Điều hòa LG 24000 BTU 1 chiều Inverter V24ENF,Máy lạnh LG 24000 1 chiều inverter,V24END
Model:V24ENF
Công suất:24.000
Giá bán:16.200.000 VND
  Điều hòa LG Inverter 2 chiều
Điều hòa LG 9000 BTU 2 chiều Inverter B10ENC
Điều hòa LG 9000 BTU 2 chiều Inverter B10ENC,Lg B10ENC,Điều hòa nhiệt độ Lg 2 chiều B10ENC
Model:B10ENC
Công suất:10.000
Giá bán:8.300.000 VND
Điều hòa LG 12000 BTU 2 chiều Inverter B13ENC
Điều hòa LG 12000 BTU 2 chiều Inverter B13ENC,Lg B13ENC,Điều hòa nhiệt độ Lg 2 chiều B13ENC
Model:B13ENC
Công suất:12.000
Giá bán:10.200.000 VND
Điều hòa LG 18000 BTU 2 chiều Inverter B18ENC
Điều hòa LG 18000 BTU 2 chiều Inverter B18ENC,Điều hòa không khí Lg B18ENC,Điều hòa nhiệt độ Lg 2 chiều B18ENC
Model:B18ENC
Công suất:18.000
Giá bán:17.200.000 VND
Điều hòa LG 24000 BTU 2 chiều Inverter B24ENC
Điều hòa LG 24000 BTU 2 chiều Inverter B24ENC,Lg B24ENC,Điều hòa nhiệt độ Lg 2 chiều B24ENC
Model:B24ENC hàn quốc
Công suất:24.000
Giá bán:20.500.000 VND
  Điều hòa LG 1 Inverter Cao cấp
Điều hòa LG 9000 BTU 1 chiều inverter V10APQ - đuổi muỗi
Điều hòa LG 9000 BTU 1 chiều inverter V10APQ - đuổi muỗi,LG 9000 1 chiều inverter,V10APQ
Model:V10APQ
Công suất:9.000
Giá bán:9.600.000 VND
Điều hòa LG 12000 BTU 1 chiều inverter V13APQ - đuổi muỗi
Điều hòa LG 12000 BTU 1 chiều inverter V13APQ - đuổi muỗi,LG 12000 1 chiều inverter,V13APQ
Model:V13APQ
Công suất:12.000
Giá bán:11.700.000 VND
Sản phẩm mới nhất

Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter Z12TKH-8

Điều hòa Daikin 2 chiều Inverter FTHF35RVMV/RHF35RVMV

Điều hòa âm trần Daikin 18.000 2 chiều cho chung cư cao cấp

Điều hòa âm trần Panasonic 18.000 1 chiều cho chung cư cao cấp