Điều hòa Gree

Điều hòa Gree, Máy Lạnh Trung Quốc Nội địa

Điều hòa Gree 1 chiều

Điều hòa Gree 1 chiều 9.000Btu GWC09KB-K6N0C4
Điều hòa Gree 1 chiều 12.000Btu GWC12KC-K6N0C4
Điều hòa Gree 1 chiều 18.000Btu GWC18KD-K6N0C4
Điều hòa Gree 1 chiều 24.000Btu GWC24KE-K6N0C4

Điều hòa Gree 2 chiều

Điều hòa Gree 2 chiều 9.000Btu GWH09IB-K3N9B2I
Điều hòa Gree 2 chiều 12.000Btu GWH12KC-K6N0C4
Điều hòa Gree 2 chiều 18.000Btu GWH18ID-K3N9B2J
Điều hòa Gree 2 chiều 24.000Btu GWH24IE-K3N9B2D

Điều hòa GREE 1 chiều inverter

Điều hòa Gree 1 chiều 9.000Btu inverter ga R410A GWC09PB-K3D0P4
Điều hòa Gree 1 chiều 12.000Btu inverter ga R410A GWC12PB-K3D0P4
Điều hòa Gree 1 chiều 18.000Btu inverter ga R410A GWC18FD-K6D9A1W
Điều hòa Gree 1 chiều 24.000Btu inverter ga R410A GWC24PD-K3D0P4
Điều hòa Gree 1 chiều 7.000Btu inverter ga R410A GWH09WA-K3DNB7L

Điều hòa Casper 2 chiều inverter

Điều hòa Gree 2 chiều 9.000Btu inverter ga R410A GWH09WA-K3DNB7L
Điều hòa Gree 2 chiều 12.000Btu inverter ga R410A GWH12WA-KEDNB7I
Điều hòa Gree 2 chiều 18.000Btu inverter ga R410A GWH18WC-K3D9B7N

Từ khóa: