Điều hòa Gree, Giá rẻ

Tìm nhanh Điều hòa Gree

Điều hòa GREE 1 chiều inverter

Điều hòa Gree 1 chiều 9.000Btu inverter ga R410A GWC09CA-K3DNC2I
Điều hòa Gree 1 chiều 12.000Btu inverter ga R410A GWC12CA-K3DNC2I
Điều hòa Gree 1 chiều 18.000Btu inverter ga R410A GWC18CC-K3DNC2L

Điều hòa Casper 2 chiều inverter

Điều hòa Gree 2 chiều 9.000Btu inverter ga R410A GWH09WA-K3DNB7L
Điều hòa Gree 2 chiều 12.000Btu inverter ga R410A GWH12WA-KEDNB7I
Điều hòa Gree 2 chiều 18.000Btu inverter ga R410A GWH18WC-K3DNB7L

Điều hòa Gree 1 chiều

Điều hòa Gree 1 chiều 9.000Btu GWC09QB-K3NNC2H
Điều hòa Gree 1 chiều 12.000Btu GWC12QC-K3NNC2H
Điều hòa Gree 1 chiều 18.000Btu GWC18QD-E3NNC2A
Điều hòa Gree 1 chiều 24.000Btu GWC24QE-E3NNC2A

Điều hòa Gree 2 chiều

Điều hòa Gree 2 chiều 9.000Btu GWH09QB-K3NNC2H
Điều hòa Gree 2 chiều 12.000Btu GWH12QC-K3NNC2H
Điều hòa Gree 2 chiều 18.000Btu GWH18QD-E3NNC2A
Điều hòa Gree 2 chiều 24.000Btu GWH24QE-E3NNC2A

Từ khóa: