Dieu hoa
Kinh doanh 1
02435149453 (10 lines)
Kinh doanh 2
0988257667
0916668757
Dự án CT
0912369286
Kinh doanh 1
Kinh doanh 2
Dự án CT

Điều hòa -- > Điều hòa Gree

Điều hòa Gree

  Điều hòa Gree 2 chiều
Điều hòa nhiệt độ Gree 9000 2 chiều mới GWH09QB-K3NNCH
Điều hòa nhiệt độ Gree 9000 2 chiều mới GWH09QB-K3NNCH,GWH09QB-K3NNCH,Gree
Model:GWH09QB-K3NNCH
Công suất:9.000
Giá bán:6.500.000 VND
Điều hòa nhiệt độ Gree 12000 2 chiều mới GWH12QC-K3NNCH
Điều hòa nhiệt độ Gree 12000 2 chiều mới GWH12QC-K3NNCH,GWH09QC-K3NNCH,Gree
Model:GWH09QC-K3NNCH
Công suất:12.000
Giá bán:7.750.000 VND
Điều hòa nhiệt độ Gree 18000 2 chiều mới GWH18QD-E3NNCH
Điều hòa nhiệt độ Gree 18000 2 chiều mới GWH18QD-E3NNCH,GWH09QD-K3NNCH,Gree
Model:GWH09QD-K3NNCH
Công suất:18.000
Giá bán:11.250.000 VND
Điều hòa nhiệt độ Gree 24000 2 chiều mới GWH24QE-E3NNCH
Điều hòa nhiệt độ Gree 24000 2 chiều mới GWH24QE-E3NNCH,GWH09QE-K3NNCH,Gree
Model:GWH09QE-K3NNCH
Công suất:24.000
Giá bán:14.850.000 VND
  Điều hòa Gree 1 chiều
Điều hòa Gree 1 chiều 9.000Btu GWC-09QB
Điều hòa Gree 1 chiều 9.000Btu GWC-09QB,GWC-09QB,Gree
Model:GWC-09QB
Công suất:9.000 BTU
Giá bán:6.100.000 VND
Điều hòa Gree 1 chiều 12.000Btu GWC-12QC
Điều hòa Gree 1 chiều 12.000Btu GWC-12QC,GWC-12QB,Gree
Model:GWC-12QC
Công suất:12.000 BTU
Giá bán:7.350.000 VND
Điều hòa Gree 1 chiều 18.000Btu GWC-18QD
Điều hòa Gree 1 chiều 18.000Btu GWC-18QD,GWC-18QB,Gree
Model:GWC-18QD
Công suất:18.000 BTU
Giá bán:10.050.000 VND
Điều hòa Gree 1 chiều 24.000Btu GWC-24QE
Điều hòa Gree 1 chiều 24.000Btu GWC-24QE,GWC-24QB,Gree
Model:GWC-24QE
Công suất:24.000 BTU
Giá bán:13.950.000 VND
Sản phẩm mới nhất

Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter Z12TKH-8

Điều hòa Daikin 2 chiều Inverter FTHF35RVMV/RHF35RVMV

Điều hòa âm trần Daikin 18.000 2 chiều cho chung cư cao cấp

Điều hòa âm trần Panasonic 18.000 1 chiều cho chung cư cao cấp