Điều hòa Funiki

Tìm nhanh Điều hòa Funiki

Điều hoà thương mại Funiki :Điều hoà âm trần Funiki


Điều hoà tủ đứng Funiki

Tất cả các điều hoà Funiki bảo hành 30 tháng

Điều hòa Funiki 1 chiều ga R32

Điều hòa Funiki  9000BTU 1 chiều ga R32 HSC09MMC
Điều hòa Funiki  12000BTU 1 chiều ga R32 HSC12MMC
Điều hòa Funiki  18000BTU 1 chiều ga R32 HSC18MMC
Điều hòa Funiki  24.000 BTU 1 chiều ga R32 HSC24MMC

Điều hòa Funiki 2 chiều ga R410A xuất xứ Malaysia

Điều hòa Funiki 9000 2chiều SH09MMC ga R410A
Điều hòa Funiki 12000 2 chiều SH12MMC ga R410A
Điều hòa Funiki 18000 2 chiều SH18MMC ga R410A
Điều hòa Funiki 24000 2 chiều SH24MMC ga R410A

Điều hòa Funiki 1 chiều ga R410A xuất xứ Malaysia

Điều hòa Funiki 9000 1 chiều SC09MMC ga R410A
Điều hòa Funiki 12000 1 chiều SC12MMC ga R410A
Điều hòa Funiki 18000 1 chiều SC18MMC ga R410A
Điều hòa Funiki 24000 1 chiều SC24MMC ga R410A

Điều hòa Funiki inverter

Điều hòa Funiki 9000BTU 1 chiều inverter SIC09N

Điều hòa Funiki 9000BTU 1 chiều inverter SIC09N

5.300.000 hết hàng VND 6.500.000

Điều hòa Funiki 12000BTU 1 chiều inverter SIC12N

Điều hòa âm trần Funiki 1 chiều

Điều hòa âm trần Funiki CC18 18.000 BTU 1 chiều
Điều hòa âm trần Funiki CC24 24.000 BTU 1 chiều
Điều hòa âm trần Funiki CC36 36.000 BTU 1 chiều
Điều hòa âm trần Funiki CC50 50.000 BTU 1 chiều

Điều hòa âm trần Funiki 2 chiều

Điều hòa âm trần Funiki CH18 18.000 BTU 2 chiều
Điều hòa âm trần Funiki CH24 24.000 BTU 2 chiều
Điều hòa âm trần Funiki CH36 36.000 BTU 2 chiều
Điều hòa âm trần Funiki CH50 50.000 BTU 2 chiều

Điều hòa tủ đứng Funiki - Điều hòa Cây Funiki

Điều hòa tủ đứng Funiki - Điều hòa Cây Funiki 2 chiều

Từ khóa: