Điều hòa Funiki

Điều hòa Funiki, máy lạnh Hòa Phát giá rẻ

Điều hòa Funiki 1 chiều ga R32

Điều hòa Funiki  9000BTU 1 chiều ga R32 HSC09TMU.M6
Điều hòa Funiki  12000BTU 1 chiều ga R32 HSC12TMU.M6
Điều hòa Funiki  18000BTU 1 chiều ga R32 HSC18TMU.M6
Điều hòa Funiki  24.000 BTU 1 chiều ga R32 HSC24TMU.M6

Điều hòa Funiki 2 chiều ga R32

Điều hòa Funiki 9000BTU ga R32 2 chiều cơ HSH10TMU.M6
Điều hòa Funiki 12000BTU ga R32 2 chiều cơ HSH12TMU.M6
Điều hòa Funiki 18000BTU ga R32 2 chiều cơ HSH18TMU.M6
Điều hòa Funiki 24000BTU ga R32 2 chiều cơ HSH24TMU.M6

Điều hòa Funiki inverter 2 chiều

Điều hòa Funiki inverter 1 chiều

Điều hòa Funiki 9000BTU 1 chiều inverter HIC09TMU
Điều hòa Funiki 12000BTU 1 chiều inverter HIC12TMU
Điều hòa Funiki 18000BTU 1 chiều inverter HIC18TMU
Điều hòa Funiki 24000BTU ga R32 1 chiều inverter HIC24TMU

Từ khóa: