Điều hòa Funiki

Tìm nhanh Điều hòa Funiki

Điều hoà thương mại Funiki :Điều hoà âm trần Funiki


Điều hoà tủ đứng Funiki

Tất cả các điều hoà Funiki bảo hành 30 tháng

Điều hòa Funiki 1 chiều ga R410A xuất xứ Malaysia

Điều hòa Funiki 9000 1 chiều SC09MMC ga R410A
Điều hòa Funiki 12000 1 chiều SC12MMC ga R410A
Điều hòa Funiki 18000 1 chiều SC18MMC ga R410A
Điều hòa Funiki 24000 1 chiều SC24MMC ga R410A

Điều hòa Funiki 2 chiều ga R410A xuất xứ Malaysia

Điều hòa Funiki 9000 2chiều SH09MMC ga R410A
Điều hòa Funiki 12000 2 chiều SH12MMC ga R410A
Điều hòa Funiki 18000 2 chiều SH18MMC ga R410A
Điều hòa Funiki 24000 2 chiều SH24MMC ga R410A

Điều hòa Funiki 1 chiều

Điều hòa Funiki  9000BTU 1 chiều SSC09/SBC09
Điều hòa Funiki  12000BTU 1 chiều SSC12/SBC12
Điều hòa Funiki  18000BTU 1 chiều SSC18
Điều hòa Funiki  24.000 BTU 1 chiều SSC24

Điều hòa Funiki inverter

Điều hòa Funiki 9000BTU 1 chiều inverter SIC09N
Điều hòa Funiki 12000BTU 1 chiều inverter SIC12N

Điều hòa Funiki 2 chiều

Điều hòa Funiki  9000 BTU 2 chiều SBH09
Điều hòa Funiki  12000 BTU 2 chiều SBH12
Điều hòa Funiki 18000 BTU 2 chiều SBH18
Điều hòa Funiki  24000 BTU 2 chiều SBH24

Từ khóa: