Điều hòa Fujitsu

Tìm nhanh Điều hòa Fujitsu

Bảng tổng hợp Báo Giá Điều hòa Fujitsu dễ nhìn

Điều hòa FUJITSU 1 chiều inverter ga R32

Điều hòa Fujitsu 9000BTU 1 chiều inverter ASAG09CPTA-V-AOAG09CPTA-V
Điều hòa Fujitsu 12000BTU 1 chiều inverter ASAG12CPTA-V-AOAG12CPTA-V
Điều hòa Fujitsu 18000BTU  1 chiều inverter ASAG18CPTA-V-AOAG18CPTA-V
Điều hòa Fujitsu 24000BTU 1 chiều inverter ASAG24CPTA-V-AOAG24CPTA-V

Điều hòa Fujitsu 1 chiều

Điều hòa Fujitsu 9000BTU 1 chiều ASAA09BMTA-A Ga R32
Điều hòa Fujitsu ASAA12BMTA-A 1 chiều 12000BTU
Điều hòa Fujitsu ASAA18FMTA-A 1 chiều 18000BTU
Điều hòa Fujitsu ASAA24FMTA-A 1 chiều 24000BTU

Điều hòa Fujitsu 2 chiều Inverter

Điều hòa Fujitsu 9000 2 chiều inverter ASAG09LLTB-V
Điều hòa Fujitsu 12000 2 chiều inverter ASYG12LLTA
Điều hòa Fujitsu 12000BTU 1 chiều inverter ASAG12JLTB-VZ
Điều hòa Fujitsu 18.000 2 chiều inverter ASYA18LEC
Điều hòa Fujitsu 24.000 2 chiều inverter ASYA24LFC

Từ khóa: