Điều hòa Erito

Điều hòa Erito, máy lạnh chính hãng giá rẻ

Điều hòa Erito 2 chiều

Điều hòa Erito 9000 BTU 2 chiều ETI/ETO-LAN10HS1
Điều hòa Erito 12000 BTU 2 chiều ETI/ETO-LAN15HS1
Điều hòa Erito 18000 BTU 2 chiều ETI/ETO-LAN20HS1
Điều hòa Erito 24000 BTU 2 chiều ETI/ETO-LAN25HS1

Điều hòa Erito 1 chiều

Điều hòa Erito 9000 BTU 1 chiều ETI/ETO-LAN10CS1
Điều hòa Erito 12000 BTU 1 chiều ETI/ETO-LAN15CS1
Điều hòa Erito 18000 BTU 1 chiều ETI/ETO-LAN20CS1
Điều hòa Erito 28000 BTU 1 chiều ETI/ETO-LAN25CS1

Điều hòa Erito 1 chiều inverter

Điều hòa Erito 9000 BTU 1 chiều inverter ETI/ETO-LAV10CS1
Điều hòa Erito 12000 BTU 1 chiều inverter ETI/ETO-LAV15CS1
Điều hòa Erito 18000 BTU 1 chiều inverter ETI/ETO-LAV20CS1
Điều hòa Erito 28000 BTU 1 chiều inverter ETI/ETO-LAV25CS1

Từ khóa: