Điều hòa Daikin

Điều hòa Daikin inverter, máy lạnh Chính hãng giá rẻ

Điều hòa Daikin 1 chiều thường a R32

Điều hoà đaikin inverter 1 chiều tiêu chuẩn Ga R32 FTKA

Điều hòa Daikin 18000BTU FTKA50UAVMV inverter R32 - 5*
Điều hòa Daikin 21000BTU FTKA60UAVMV inverter R32 - 5*
Điều hòa Daikin 9000 BTU 1 chiều inverter FTKA25VAVMV
Điều hòa Daikin 12000 BTU 1 chiều inverter FTKA35VAVMV
Điều hòa Daikin 1 chiều inverter 9000BTU FTKB25WAVMV
Điều hòa Daikin 1 chiều inverter 12000BTU FTKB35WAVMV
Điều hòa Daikin 1 chiều inverter 18000BTU FTKB50WAVMV
Điều hòa Daikin 1 chiều inverter 21000BTU FTKB60WAVMV

Điều hòa Daikin 2 chiều inverter R32 FTHF - VAVMV -VVMV

Điều hòa Daikin 9000 BTU 2 chiều inverter FTHF25VAVMV
Điều hòa Daikin 12000 BTU 2 chiều inverter FTHF35VAVMV
Điều hòa Daikin 18000 BTU 2 chiều inverter FTHF50VVMV
Điều hòa Daikin 21000 BTU 2 chiều inverter FTHF60VVMV
Điều hòa Daikin 24000 BTU 2 chiều inverter FTHF71VVMV

Điều hòa Daikin 1 chiều Inverter Ga R32 FTKC

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter siêu cao cấp FTKZ

Điều hòa Daikin 9000 BTU 1 chiều inverter FTKZ25VVMV
Điều hòa Daikin 12000 BTU 1 chiều inverter FTKZ35VVMV
Điều hòa Daikin 18000 BTU 1 chiều inverter FTKZ50VVMV
Điều hòa Daikin 21000 BTU 1 chiều inverter FTKZ60VVMV
Điều hòa Daikin 24000 BTU 1 chiều inverter FTKZ71VVMV

Điều hòa Daikin 2 chiều Inverter Ga R32 Cao cấp ftxv

Từ khóa: