Điều hòa Daikin

Tìm nhanh Điều hòa Daikin

Bảng tổng hợp Báo Giá Điều hòa Daikin dễ nhìn

Điều hòa Daikin inverter 1 chiều tiêu chuẩn Ga R32

Điều hòa Daikin 18000BTU FTKA50SUVMV inverter R32 - 5*
Điều hòa Daikin 21000BTU FTKQ60SVMV inverter R32 - 5*
Điều hòa Daikin 9000BTU FTKA25UAVMV inverter R32 - 5*
Điều hòa Daikin 12000BTU FTKA35UAVMV inverter R32 - 5*

Điều hòa Daikin 1 chiều thường a R32

Điều hòa Đaikin 2 chiều inverter R32 FTHF - RAVMV

Điều hòa Daikin 2 chiều 9000BTU inverter FTHF25RAVMV - 5*
Điều hòa Daikin 2 chiều 12000BTU inverter FTHF35RAVMV - 5*
Điều hòa Daikin 2 chiều 18000BTU inverter FTHF50RVMV - 5*
Điều hòa Daikin 2 chiều 21000BTU inverter FTHF60RVMV - 5*
Điều hòa Daikin 2 chiều 24000BTU inverter FTHF71RVMV - 5*

Điều hòa Daikin 1 chiều Inverter Ga R32 - FTKC

Điều hòa Daikin 1 chiều Inverter Ga R32 cao cấp FTKM

Điều hòa Daikin 1 chiều 9000BTU FTKM25SVMV - 5*
Điều hòa Daikin 1 chiều 12000BTU FTKM35SVMV - 5*
Điều hòa Daikin 1 chiều 18000BTU FTKM50SVMV - 5*
Điều hòa Daikin 1 chiều 20000BTU FTKM60SVMV - 5*
Điều hòa Daikin 1 chiều 24000BTU FTKM71SVMV - 5*

Điều hòa Daikin 2 chiều Inverter Ga R32 Cao cấp ftxv

Các model điều hòa Daikin cũ - Còn hàng đã ngừng sản xuất

Từ khóa: