Điều hòa Daikin

Tìm nhanh Điều hòa Daikin

Điều hoà thương mại Daikin :Điều hoà âm trần Daikin


Điều hoà tủ đứng Daikin


Điều hoà tủ đứng Daikin công nghiệp

Tất cả các điều hoà Daikin bảo hành 12 tháng toàn máy và 04 năm với máy nén

Daikin inverter 1 chiều tiêu chuẩn Ga R32

Điều hòa Daikin 9000BTU FTKQ25SAVMV inverter R32
Điều hòa Daikin 12000BTU FTKQ35SAVMV inverter R32
Điều hòa Daikin 18000BTU FTKQ50SVMV inverter R32
Điều hòa Daikin 21000BTU FTKQ60SVMV inverter R32

Điều hòa Daikin 1 chiều thường a R32

Daikin 2 chiều inverter R32 FTHF - RAVMV

Điều hòa Daikin 2 chiều 9000BTU inverter FTHF25RAVMV
Điều hòa Daikin 2 chiều 12000BTU inverter FTHF35RAVMV
Điều hòa Daikin 2 chiều 18000BTU inverter FTHF50RVMV
Điều hòa Daikin 2 chiều 21000BTU inverter FTHF60RVMV
Điều hòa Daikin 2 chiều 24000BTU inverter FTHF71RVMV

Điều hòa Daikin 1 chiều Inverter Ga R32 - FTKC

Điều hòa Daikin 12000 BTU 1 chiều inverter Ga R32 FTKC35UAVMV
Điều hòa Daikin 18000 BTU 1 chiều inverter Ga R32 FTKC50UAVMV
Điều hòa Daikin 22000 BTU 1 chiều inverter Ga R32 FTKC60UAVMV
Điều hòa Daikin 24.000 BTU 1 chiều Inverter FTKC71UAVMV

Điều hòa Daikin 1 chiều Inverter Ga R32 cao cấp FTKV

Điều hòa Daikin 1 chiều 9000BTU FTKV25NVMV
Điều hòa Daikin 1 chiều 12000BTU FTKV35NVMV
Điều hòa Daikin 1 chiều 18000BTU FTKV50NVMV
Điều hòa Daikin 1 chiều 20000BTU FTKV60NVMV
Điều hòa Daikin 1 chiều 24000BTU FTKV71NVMV

Điều hòa Daikin 2 chiều Inverter Ga R32 Cao cấp ftxv

Điều hòa tủ đứng Daikin 1 chiều thường Ga R410A - Xuất Xứ Malaysia

Điều hòa Daikin Tủ đứng 1 chiều 28000BTU FVRN71BXV1V/RR71CBXV1V
Điều hòa Daikin Tủ đứng 1 chiều 36.000BTU FVRN100BXV1V/RR100DBXV1(Y1)V
Điều hòa Daikin Tủ đứng 1 chiều 42.000BTU FVRN125BXV1V/RR125DBXY1V
Điều hòa Daikin Tủ đứng 1 chiều 45.000BTU FVRN140BXV1V/RR140DBXY1V
Điều hòa Daikin Tủ đứng 1 chiều 55.000BTU FVRN160BXV1V/RR160DBXY1V

Điều hòa tủ đứng Daikin 2 chiều thường Ga R410A - Xuất Xứ Malaysia

Điều hòa Daikin Tủ đứng 2 chiều 28.000BTU FVQN71AXV1
Điều hòa Daikin Tủ đứng 2 chiều 40.000BTU FVQN100AXV1
Điều hòa Daikin Tủ đứng 2 chiều 45.000BTU FVQN125AXV1/RQ125DGXY1
Điều hòa Daikin Tủ đứng 2 chiều 55.000BTU FVQN140AXV1/RQ140DGXY1

Điều hòa tủ đứng Daikin ga R32 model 2019 inverter

Điều hòa tủ đứng Daikin 1 chiều inverter Ga R410A Dàn nóng Thái , Dàn Lạnh: China

Điều hòa tủ đứng Daikin FVQ100CVEB, 36000 BTU, 1 chiều Inverter Ga R410A
Điều hòa tủ đứng Daikin FVQ125CVEB, 45000 BTU, 1 chiều inverter
Điều hòa tủ đứng Daikin 48.000 1 chiều inverter FVQ140CVEB/RZR140LUY1

Điều hòa tủ đứng Daikin 2 chiều inverter Ga R410 Dàn nóng Thái , Dàn Lạnh: China

Điều hòa tủ đứng Daikin 34.000 BTU 2 chiều inverter FVQ100CVEB/RZQ100LVVM
Điều hòa tủ đứng Daikin 44.500 BTU 2 chiều inverter FVQ125CVEB/RZQ125LVVM
Điều hòa tủ đứng Daikin 48.000 BTU 2 chiều inverter FVQ140CVEB/RZQ140HAY4A

Điều hòa Daikin Packaged

Điều hòa tủ đứng Daikin 2 chiều Ga R410A - Dàn nóng Thái , Dàn Lạnh: China

Từ khóa: