Điều hòa Daikin

Các công suất Điều hòa Daikin

Điều hoà đaikin inverter 1 chiều tiêu chuẩn Ga R32 FTKA

Điều hòa Daikin 18000BTU FTKA50UAVMV inverter R32 - 5*
Điều hòa Daikin 21000BTU FTKA60UAVMV inverter R32 - 5*
Điều hòa Daikin 9000BTU FTKA25UAVMV inverter R32 - 5*
Điều hòa Daikin 12000BTU FTKA35UAVMV inverter R32 - 5*
Điều hòa Daikin 9000 BTU 1 chiều inverter FTKA25VAVMV
Điều hòa Daikin 12000 BTU 1 chiều inverter FTKA35VAVMV
Điều hòa Daikin 9000 1 chiều inverter ATKA25UAVMV

Điều hòa Daikin 1 chiều thường a R32

Điều hòa Daikin 2 chiều inverter R32 FTHF - RAVMV

Điều hòa Daikin 2 chiều 9000BTU inverter FTHF25RAVMV - 5*
Điều hòa Daikin 2 chiều 12000BTU inverter FTHF35RAVMV - 5*
Điều hòa Daikin 2 chiều 18000BTU inverter FTHF50RVMV - 5*
Điều hòa Daikin 2 chiều 21000BTU inverter FTHF60RVMV - 5*
Điều hòa Daikin 2 chiều 24000BTU inverter FTHF71RVMV - 5*

Điều hòa Daikin 1 chiều Inverter Ga R32 FTKC

Điều hòa Daikin 1 chiều Inverter Ga R32 cao cấp FTKM

Điều hòa Daikin 1 chiều 9000BTU FTKM25SVMV - 5*
Điều hòa Daikin 1 chiều 12000BTU FTKM35SVMV - 5*
Điều hòa Daikin 1 chiều 18000BTU FTKM50SVMV - 5*
Điều hòa Daikin 1 chiều 20000BTU FTKM60SVMV - 5*
Điều hòa Daikin 1 chiều 24000BTU FTKM71SVMV - 5*

Điều hòa Daikin 2 chiều Inverter Ga R32 Cao cấp ftxv

Điều hòa Daikin các dòng model mới sắp về hàng

Điều hòa Daikin 9000 BTU 2 chiều inverter FTHF25VAVMV
Điều hòa Daikin 12000 BTU 2 chiều inverter FTHF35VAVMV
Điều hòa Daikin 18000 BTU 2 chiều inverter FTHF50VVMV
Điều hòa Daikin 21000 BTU 2 chiều inverter FTHF60VVMV
Điều hòa Daikin 24000 BTU 2 chiều inverter FTHF71VVMV
Điều hòa Daikin 9000 BTU 1 chiều inverter FTKZ25VVMV
Điều hòa Daikin 12000 BTU 1 chiều inverter FTKZ35VVMV
Điều hòa Daikin 18000 BTU 1 chiều inverter FTKZ50VVMV
Điều hòa Daikin 21000 BTU 1 chiều inverter FTKZ60VVMV
Điều hòa Daikin 24000 BTU 1 chiều inverter FTKZ71VVMV

Từ khóa: