Điều hòa Chigo

Tìm nhanh Điều hòa Chigo

Bảng tổng hợp Báo Giá Điều hòa Chigo dễ nhìn

Điều hòa Chigo 1 chiều

Chigo 1 chiều 9000BTU CVAS09CN/WAA
Chigo 1 chiều 9000BTU CVAS09CN/WAA

4.800.000 VND Liên hệ

Chigo 1 chiều 12000BTU CVAS12CN/WAA
Chigo 1 chiều 12000BTU CVAS12CN/WAA

5.900.000 VND Liên hệ

Chigo 1 chiều 18000BTU CVAS18CN/WAA
Chigo 1 chiều 18000BTU CVAS18CN/WAA

8.650.000 VND Liên hệ

Chigo 1 chiều 24000BTU CVAS24CN/WAA
Chigo 1 chiều 24000BTU CVAS24CN/WAA

11.700.000 VND Liên hệ

Điều hòa Chigo 2 chiều

Chigo 2 chiều 9000BTU CVAS09HN/WAA
Chigo 2 chiều 9000BTU CVAS09HN/WAA

5.500.000 VND Liên hệ

Chigo 2 chiều 12000BTU CVAS12HN/WAA
Chigo 2 chiều 12000BTU CVAS12HN/WAA

6.650.000 VND Liên hệ

Chigo 2 chiều 18000BTU CVAS18HN/WAA
Chigo 2 chiều 18000BTU CVAS18HN/WAA

9.900.000 VND Liên hệ

Chigo 2 chiều 24000BTU CVAS24HN/WAA
Chigo 2 chiều 24000BTU CVAS24HN/WAA

12.750.000 VND Liên hệ

Từ khóa: