Điều hòa Casper

Tìm nhanh Điều hòa Casper

Bảng tổng hợp Báo Giá Điều hòa Casper dễ nhìn

Điều hòa Casper 1 chiều dòng EC

Điều hòa Casper 9000 BTU 1 chiều EC-09TL22
Điều hòa Casper 12000 BTU 1 chiều EC-12TL22
Điều hòa Casper 18000 BTU 1 chiều EC-18TL22
Điều hòa Casper 24000 BTU 1 chiều EC-24TL22
Điều hòa Casper 9000 BTU 1 chiều LC-09TL32
Điều hòa Casper 12000 BTU 1 chiều LC-12TL32
Điều hòa Casper 18000 BTU 1 chiều LC-18TL32
Điều hòa Casper 24000 BTU 1 chiều LC-24TL32

Điều hòa Casper 2 chiều dòng EH

Điều hòa Casper 9000 BTU 2 chiều EH-09TL22
Điều hòa Casper 12000 BTU 2 chiều EH-12TL22
Điều hòa Casper 18000 BTU 2 chiều EH-18TL22
Điều hòa Casper 24000 BTU 2 chiều EH-24TL22

Điều hòa Casper 1 chiều dòng SC

Điều hòa Casper 9000 BTU 1 chiều SC-09TL32
Điều hòa Casper 12000 BTU 1 chiều SC-12TL32
Điều hòa Casper 18000 BTU 1 chiều SC-18TL32
Điều hòa Casper 24000 BTU 1 chiều SC-24TL32

Điều hòa Casper dòng điều khiển WIFI

Điều hòa Casper 9000 BTU 1 chiều SC-09TL11
Điều hòa Casper 12000 BTU 1 chiều SC-12TL11
Điều hòa Casper 18000 BTU 1 chiều SC-18TL11
Điều hòa Casper 24000 BTU 1 chiều SC-24TL11

Điều hòa Casper 1 chiều inverter

Điều hòa Casper 2 chiều inverter

Từ khóa: