Điều hòa Casper

Tìm nhanh Điều hòa Casper

Điều hòa Casper 2 chiều 2017

Điều hòa Casper 9000 BTU 2 chiều EH-09TL11
Điều hòa Casper 12000 BTU 2 chiều EH-12TL11
Điều hòa Casper 18000 BTU 2 chiều EH-18TL11
Điều hòa Casper 24000 BTU 2 chiều EH-24TL11

Điều hòa Casper 1 chiều inverter

Điều hòa Casper 2 chiều inverter

Điều hòa Casper 1 chiều

Điều hòa Casper 9000 BTU 1 chiều LC-09TL22
Điều hòa Casper 12000 BTU 1 chiều LC-12TL22
Điều hòa Casper 18000 BTU 1 chiều LC-18TL22
Điều hòa Casper 24000 BTU 1 chiều LC-24TL22

Điều hòa Casper 2 chiều

Điều hòa Casper 9000 BTU 2 chiều LH-09TL22
Điều hòa Casper 12000 BTU 2 chiều LH-12TL22
Điều hòa Casper 18000 BTU 2 chiều LH-18TL22
Điều hòa Casper 24000 BTU 2 chiều LH-24TL22

Điều hòa Casper 1 chiều 2017

Điều hòa Casper 9000 BTU 1 chiều EC-09TL22
Điều hòa Casper 12000 BTU 1 chiều EC-12TL22
Điều hòa Casper 18000 BTU 1 chiều EC-18TL22
Điều hòa Casper 24000 BTU 1 chiều EC-24TL22

Từ khóa: