Điều hòa Casper

Điều hòa Casper, Máy lạnh chính hãng giá rẻ từ Thái Lan

Điều hòa Casper 1 chiều

Điều hòa Casper 9000 BTU 1 chiều SC-09FS32
Điều hòa Casper 12000 BTU 1 chiều SC-12TL32
Điều hòa Casper 18000 BTU 1 chiều SC-18TL32
Điều hòa Casper 24000 BTU 1 chiều SC-24TL32
Điều hòa Casper 9000 BTU 1 chiều LC-09FS32
Điều hòa Casper 12000 BTU 1 chiều LC-12FS32
Điều hòa Casper 18000 BTU 1 chiều LC-18FS32
Điều hòa Casper 24000 BTU 1 chiều LC-24FS32
Điều hòa Casper 9000 BTU 1 chiều KC-09FC32
Điều hòa Casper 12000 BTU 1 chiều KC-12FC32
Điều hòa Casper 18000 BTU 1 chiều cơ KC-18FC32

Điều hòa Casper 2 chiều

Điều hòa Casper 24000 BTU 2 chiều EH-24TL22
Điều hòa Casper 2 chiều 9000BTU SH-09FS32
Điều hòa Casper 2 chiều 12000BTU SH-12FS32
Điều hòa Casper 2 chiều 18000BTU SH-18FS32

Điều hòa Casper 1 chiều inverter

Điều hòa Casper 12000 BTU 1 chiều inverter IC-12TL32
Điều hòa Casper 9000 BTU 1 chiều inverter GC-09TL32
Điều hòa Casper 12000 BTU 1 chiều inverter HC/GC-12IS32
Điều hòa Casper 18000 BTU 1 chiều inverter HC/GC-18IS32
Điều hòa Casper 24000 BTU 1 chiều inverter HC-24TL32

Điều hòa Casper 2 chiều inverter

Điều hòa Casper 9000 BTU 2 chiều inverter GH-09TL32
Điều hòa Casper 12000 BTU 2 chiều inverter GH-12TL32
Điều hòa Casper 18000 BTU 2 chiều inverter GH-18TL32
Điều hòa Casper 24000 BTU 2 chiều inverter GH-24TL32

Từ khóa: