Dieu hoa
Kinh doanh 1
02435149453 (10 lines)
Kinh doanh 2
0988257667
0916668757
Dự án CT
0912369286
Kinh doanh 1
Kinh doanh 2
Dự án CT

Điều hòa -- > Điều hòa Carrier

Điều hòa Carrier

  Điều Carrier 1 chiều nhập khẩu Thái Lan
Điều hoà CARRIER 1 chiều 10.000 BTU 38-42 CER010
Điều hoà CARRIER 1 chiều 10.000 BTU 38-42 CER010,Điều hòa Carrier 1 chiều CUR010,Điều hòa Carrier CUR010
Model:38/42 CER010
Công suất:10.000 BTU
Giá bán:7.250.000 VND
Điều hoà CARRIER 1 chiều 13000 BTU 38-42 CER013
Điều hoà CARRIER 1 chiều 13000 BTU 38-42 CER013,Điều hòa Carrier 1 chiều CUR013,Điều hòa Carrier CUR013
Model:38/42 CER013
Công suất:13.000 BTU
Giá bán:9.200.000 VND
Điều hoà CARRIER 1 chiều 18000 BTU 38-42 CER018
Điều hoà CARRIER 1 chiều 18000 BTU 38-42 CER018,Điều hòa Carrier 1 chiều CUR018,Điều hòa Carrier CUR018
Model:38/42 CER018
Công suất:18.000 BTU
Giá bán:12.850.000 VND
Điều hoà CARRIER 1 chiều 24000 BTU 38-42 CER024
Điều hoà CARRIER 1 chiều 24000 BTU 38-42 CER024,Điều hòa Carrier 1 chiều CUR024,Điều hòa Carrier CUR024
Model:38/42 CER024
Công suất:24.000 BTU
Giá bán:16.500.000 VND
  Điều hòa Carrier 2 chiều Inverter Tiết kiệm điện
Điều hòa Carrier 2 chiều INVERTER 10000 BTU 38-42 HVES010
Điều hòa Carrier 2 chiều INVERTER 10000 BTU 38-42 HVES010,Carrier,38-42 HVES010
Model:38/42 HVES010
Công suất:9.000 BTU
Giá bán:10.650.000 VND
Điều hòa Carrier 2 chiều INVERTER 13000 BTU 38-42 HVES013
Điều hòa Carrier 2 chiều INVERTER 13000 BTU 38-42 HVES013,Carrier,38-42 HVES013
Model:38/42 HVES013
Công suất:12.000 BTU
Giá bán:12.550.000 VND
Điều hòa Carrier 2 chiều INVERTER 18000 BTU 38-42 HVES018
Điều hòa Carrier 2 chiều INVERTER 18000 BTU 38-42 HVES018,Carrier,38-42 HVES018
Model:38/42 HVES018
Công suất:18.000 BTU
Giá bán:18.600.000 VND
Điều hòa Carrier 2 chiều INVERTER 22000 BTU 38-42 HVES022
Điều hòa Carrier 2 chiều INVERTER 22000 BTU 38-42 HVES022,Carrier,38-42 HVES022
Model:38/42 HVES022
Công suất:22.000
Giá bán:20.000.000 VND
  Điều Carrier 2 chiều nhập khẩu Thái Lan
Điều hoà CARRIER 2 chiều 10.000 BTU 38-42 HES010
Điều hoà CARRIER 2 chiều 10.000 BTU 38-42 HES010,Điều hòa Carrier 2 chiều HES010,Điều hòa Carrier HES010
Model:38/42 HES010
Công suất:10.000 BTU
Giá bán:9.500.000 VND
Điều hoà CARRIER 2 chiều 12.000 BTU 38-42 HES012
Điều hoà CARRIER 2 chiều 12.000 BTU 38-42 HES012,Điều hòa Carrier 2 chiều HES012,Điều hòa Carrier HES012
Model:38/42 HES012
Công suất:12.000 BTU
Giá bán:11.400.000 VND
Điều hoà CARRIER 2 chiều 18.000 BTU 38-42 HES018
Điều hoà CARRIER 2 chiều 18.000 BTU 38-42 HES018,Điều hòa Carrier 2 chiều HES018,Điều hòa Carrier HES018
Model:38/42 HES018
Công suất:18.000 BTU
Giá bán:15.900.000 VND
Điều hoà CARRIER 2 chiều 24.000 BTU 38-42 HES024
Điều hoà CARRIER 2 chiều 24.000 BTU 38-42 HES024,Điều hòa Carrier 2 chiều HES024,Điều hòa Carrier HES024
Model:38/42 HES024
Công suất:24.000 BTU
Giá bán:19.500.000 VND
  Điều Carrier 1 chiều Inverter nhập khẩu Thái Lan
Điều hoà CARRIER 1 chiều 10.000 BTU Inverter 38-42 CVUR010
Điều hoà CARRIER 1 chiều 10.000 BTU Inverter 38-42 CVUR010,Điều hòa Carrier 1 chiều CVSR010,Điều hòa Carrier  CVSR010
Model:38/42 CVUR010
Công suất:10.000 BTU
Giá bán:9.650.000 VND
Điều hoà CARRIER 1 chiều 13.000 BTU Inverter 38-42 CVUR013
Điều hoà CARRIER 1 chiều 13.000 BTU Inverter 38-42 CVUR013,Điều hòa Carrier 1 chiều CVSR013,Điều hòa Carrier  CVSR013
Model:38/42 CVUR013
Công suất:13.000 BTU
Giá bán:11.400.000 VND
Điều hoà CARRIER 1 chiều 16.000 BTU Inverter 38-42 CVUR018
Điều hoà CARRIER 1 chiều 16.000 BTU Inverter 38-42 CVUR018,Điều hòa Carrier 1 chiều CVSR016,Điều hòa Carrier  CVSR016
Model:38/42 CVUR018
Công suất:16.000 BTU
Giá bán:16.500.000 VND
Sản phẩm mới nhất

Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter Z12TKH-8

Điều hòa Daikin 2 chiều Inverter FTHF35RVMV/RHF35RVMV

Điều hòa âm trần Daikin 18.000 2 chiều cho chung cư cao cấp

Điều hòa âm trần Panasonic 18.000 1 chiều cho chung cư cao cấp