Điều hòa Multi Daikin

Điều hòa Multi Daikin, điều hòa mẹ con Daikin inverter 1, 2 chiều

Điều hòa Daikin Multi S - Inverter 1 chiều ga R32

Daikin Multi 2 chiều

Daikin 3MXM52RVMV Dàn nóng Multi NX 2 chiều inverter 18.000 BTU
Daikin 4MXM68RVMV Dàn nóng Multi NX 2 chiều inverter 24.000 BTU
Daikin 4MXM80RVMV Dàn nóng Multi NX 2 chiều inverter 27.300BTU
Daikin 5MXM100RVMV Dàn nóng Multi NX 2 chiều inverter 34.000 BTU
Daikin BRC086A21 Điểu khiển

Daikin BRC086A21 Điểu khiển

1.131.000 VND 1.300.000

Daikin BRC086A11 Điểu khiển

Daikin BRC086A11 Điểu khiển

1.131.000 VND 1.300.000

Daikin BRC1E63 Điểu khiển

Daikin BRC1E63 Điểu khiển

1.044.000 VND 1.200.000

Daikin BRC073A4 Điểu khiển

Daikin BRC073A4 Điểu khiển

1.914.000 VND 2.200.000

Daikin BYFQ60B3W1 Mặt lạ cassette Multi

Daikin Multi 1 chiều

Daikin BRC086A22 Điểu khiển

Daikin BRC086A22 Điểu khiển

1.131.000 VND 1.300.000

Daikin BRC086A12 Điểu khiển

Daikin BRC086A12 Điểu khiển

1.131.000 VND 1.300.000

Dàn lạnh multi Daikin 1 chiều treo tường 9000 BTU CTKJ25RVMVW

Từ khóa: