Điều hòa Multi Mitsubishi

Điều hòa Multi Mitsubishi, điều hòa mẹ con Mitsubishi inverter

Điều hòa Multi Mitsubishi Heavy 2 chiều các dàn lạnh chạy đồng thời

Dàn lạnh Mitsubishi 20500BTU 2 chiều inverter FDTC60VF
Dàn lạnh Mitsubishi 17100BTU 2 chiều inverter FDEN50VF
Điều khiển không dây (FDT) Mitsubishi Heavy
Điều khiển xa Mitsubishi Heavy

Điều khiển xa Mitsubishi Heavy

Liên hệ VND Liên hệ

Điều khiển xa Mitsubishi Heavy

Điều khiển xa Mitsubishi Heavy

Liên hệ VND Liên hệ

Điều khiển không dây (FDEN) Mitsubishi Heavy
Điều khiển có dây Mitsubishi Heavy

Điều khiển có dây Mitsubishi Heavy

Liên hệ VND Liên hệ

Bộ chuyển đổi tín hiệu Mitsubishi Heavy

Điều hòa Multi Mitsubishi 2 chiều inverter Ga R410A

Dàn nóng Mitsubishi heavy 13700BTU 2 chiều inverter SCM40ZJ-S
Dàn nóng Mitsubishi heavy 15400BTU 2 chiều inverter SCM45ZJ-S
Dàn nóng Mitsubishi heavy 17100BTU 2 chiều inverter SCM50ZJ-S
Dàn nóng Mitsubishi heavy 20500BTU 2 chiều inverter SCM60ZJ-S
Dàn nóng Mitsubishi heavy 24200BTU 2 chiều inverter SCM71ZJ-S
Dàn nóng Mitsubishi heavy 27300BTU 2 chiều inverter SCM80ZJ-S
Dàn nóng Mitsubishi heavy 34100BTU 2 chiều inverter SCM100ZJ-S
Dàn nóng Mitsubishi heavy 42700BTU 2 chiều inverter SCM125ZJ-S
Dàn lạnh Multi Mitsubishi 7000BTU 2 chiều inverter SRK20ZJ-S
Dàn lạnh Multi Mitsubishi 9000BTU 2 chiều inverter SRK25ZJ-S
Dàn lạnh Multi Mitsubishi 12000BTU 2 chiều inverter SRK35ZJ-S
Dàn lạnh Multi Mitsubishi 18000BTU 2 chiều inverter SRK50ZJ-S
Dàn lạnh Multi Mitsubishi 22000BTU 2 chiều inverter SRK70ZM-S

Từ khóa: