Điều hòa Multi Lg

Điều hòa Multi Lg dàn đồng, giá rẻ, công suất tới 48000BTU

Điều hòa Multi Lg 2 chiều inverter

Dàn nóng multi LG 2 chiều inverter 18.000BTU A3UW18GFA2
Dàn nóng multi LG 2 chiều inverter 24.000BTU A4UW24GFA2
Dàn nóng multi LG 2 chiều inverter 30.000BTU A5UW30GFA2
Dàn nóng multi LG 2 chiều inverter 40.000BTU A5UW40GFA0

Điều hòa Multi Lg 1 chiều inverter

Dàn nóng multi LG 1 chiều inverter 18.000BTU A2UQ18GFD0
Dàn nóng multi LG 1 chiều inverter 24.000BTU A3UQ24GFD0
Dàn nóng multi LG 1 chiều inverter 30.000BTU A3UQ30GFD0
Dàn nóng multi LG 1 chiều inverter 36.000BTU A4UQ36GFD0
Dàn nóng multi LG 1 chiều inverter 48.000BTU A5UQ48GFA0

Từ khóa: