Điều hòa âm trần nối ống gió Toshiba

Tìm nhanh Điều hòa âm trần nối ống gió Toshiba

Điều hòa âm trần ống gió Toshiba 1 chiều inverter

ống gió Toshiba 1 chiều inverter 13.000BTU RAV-TE401AP-V
ống gió Toshiba 1 chiều inverter 18.000 BTU RAV-TE561AP-V
ống gió Toshiba 1 chiều inverter 24.000 BTU RAV-TE801AP-V
ống gió Toshiba 1 chiều inverter 38.000BTU RAV-TE1001A8-V
ống gió Toshiba 1 chiều inverter 45.000BTU RAV-TE1251A8-V

Điều hòa âm trần ống gió Toshiba 1 chiều thường