Điều hòa ống gió Toshiba

Điều hòa âm trần nối ống gió Toshiba công nghệ nhật bản

Điều hòa âm trần ống gió Toshiba 1 chiều inverter

ống gió Toshiba 1 chiều inverter 13.000BTU RAV-TE401AP-V
ống gió Toshiba 1 chiều inverter 18.000 BTU RAV-TE561AP-V
ống gió Toshiba 1 chiều inverter 24.000 BTU RAV-TE801AP-V
ống gió Toshiba 1 chiều inverter 38.000BTU RAV-TE1001A8-V
ống gió Toshiba 1 chiều inverter 45.000BTU RAV-TE1251A8-V

Điều hòa âm trần ống gió Toshiba 1 chiều thường

ống gió Toshiba 1 chiều 13.000BTU RAV-130ASP-V/ RAV-130BSP-V
ống gió Toshiba 1 chiều 18.000 BTU RAV-180ASP-V/RAV-180BSP-V
ống gió Toshiba 1 chiều 24.000 BTU RAV-240ASP-V/RAV-240BSP-V
ống gió Toshiba 1 chiều 30.000BTU RAV-300ASP-V/RAV-300BSP-V
ống gió Toshiba 1 chiều 36.000BTU RAV-360AS8-V/RAV-360BSP-V
ống gió Toshiba 1 chiều 43.000BTU RAV-420AS8-V/RAV-420BSP-V
ống gió Toshiba 1 chiều 51.000BTU RAV-480AS8-V/RAV-480BSP-V