Điều hòa ống gió Sumikura

Điều hòa âm trần nối ống gió Sumikura hàng Malaysia giá rẻ

Điều hòa âm trần ống gió Sumikura 2 chiều

Điều hòa ống gió Sumikura 2 chiều 12000BTU ACS/APO-H120
Điều hòa ống gió Sumikura 2 chiều 18000BTU ACS/APO-H180
Điều hòa ống gió Sumikura 2 chiều 24000BTU ACS/APO-H240
Điều hòa ống gió Sumikura 2 chiều 28000BTU ACS/APO-H280
Điều hòa ống gió Sumikura 2 chiều 36000BTU ACS/APO-H360
Điều hòa ống gió Sumikura 2 chiều 36000BTU ACS/APO-H360 3 pha
Điều hòa ống gió Sumikura 2 chiều 50000BTU ACS/APO-H500
Điều hòa ống gió Sumikura 2 chiều 60000BTU ACS/APO-H600

Điều hòa âm trần ống gió Sumikura 1 chiều

Điều hòa ống gió Sumikura 1 chiều 12000BTU ACS/APO-120
Điều hòa ống gió Sumikura 1 chiều 18000BTU ACS/APO-180
Điều hòa ống gió Sumikura 1 chiều 24000BTU ACS/APO-240
Điều hòa ống gió Sumikura 1 chiều 28000BTU ACS/APO-280
Điều hòa ống gió Sumikura 1 chiều 36000BTU ACS/APO-360
Điều hòa ống gió Sumikura 1 chiều 36000BTU ACS/APO-360 3 pha
Điều hòa ống gió Sumikura 1 chiều 50000BTU ACS/APO-500
Điều hòa ống gió Sumikura 1 chiều 60000BTU ACS/APO-600