Điều hòa Ống gió Mitsubishi

Điều hòa âm trần nối ống gió Mitsubishi chính hãng giá rẻ

Điều hòa Mitsubishi Heavy Loại Âm trần nối ống gió 1 chiều cơ model mới

Loại Âm trần nối ống gió - Áp suất tĩnh Thấp/TB (Duct) - 2 chiều - Inverter - Gas 410A

Điều hòa Mitsubishi Heavy Loại Âm trần nối ống gió - Áp suất tĩnh Thấp- 1 chiều Gas 410A

Mitsubishi Heavy ống gió 18.000 1 chiều FDC50CR-S5/FDUM50CR-S5
Mitsubishi Heavy ống gió 24.000 1 chiều FDC71CR-S5/FDUM71CR-S5
Mitsubishi Heavy ống gió 34.000 1 chiều FDC100CR-S5/FDUM100CR-S5
Mitsubishi Heavy ống gió 42.000 1 chiều FDC125CR-S5/FDUM125CR-S5