Điều hòa âm trần nối ống gió Mitsubishi

Tìm nhanh Điều hòa âm trần nối ống gió Mitsubishi

Loại Âm trần nối ống gió - Áp suất tĩnh Thấp/TB (Duct) - 2 chiều - Inverter - Gas 410A

Điều hòa Mitsubishi Heavy Loại Âm trần nối ống gió - Áp suất tĩnh Thấp- 1 chiều Gas 410A