Dieu hoa
Kinh doanh 1
02435149453 (10 lines)
Kinh doanh 2
0988257667
0916668757
Dự án CT
0912369286
Kinh doanh 1
Kinh doanh 2
Dự án CT

Điều hòa -- > Điều hòa âm trần nối ống gió Mitsubishi

  Loại Âm trần nối ống gió - Áp suất tĩnh Thấp/TB (Duct) - 2 chiều - Inverter - Gas 410A
Điều hòa Mitsubishi Heavy âm trần ống gió 15.000 2 chiều inverter Ga R410 FDUM40ZMXVF
Điều hòa Mitsubishi Heavy âm trần ống gió 15.000 2 chiều inverter Ga R410 FDUM40ZMXVF,ống gió mitsubishi 18000 2 chiều,FFDUM40ZMXVF
Model:FDUM40ZMXVF
Công suất:16.500/18.500
Giá bán:29,300,000 VND
Điều hòa Mitsubishi Heavy âm trần ống gió 18.000 2 chiều inverter Ga R410 FDUM50ZMXVF
Điều hòa Mitsubishi Heavy âm trần ống gió 18.000 2 chiều inverter Ga R410 FDUM50ZMXVF,ống gió mitsubishi 21000 2 chiều,FFDUM60ZMXVF
Model:FDUM50ZMXVF
Công suất:21.500/24.000
Giá bán:30,400,000 VND
Điều hòa Mitsubishi Heavy âm trần ống gió 24.000 2 chiều inverter Ga R410 FDUM71ZMXVF
Điều hòa Mitsubishi Heavy âm trần ống gió 24.000 2 chiều inverter Ga R410 FDUM71ZMXVF,ống gió mitsubishi 24000 2 chiều,FFDUM71ZMXVF
Model:FDUM71ZMXVF
Công suất:24.500/24.500
Giá bán:33,200,000 VND
Điều hòa Mitsubishi Heavy âm trần ống gió 34.000 2 chiều inverter Ga R410 FDUM100ZMXVF
Điều hòa Mitsubishi Heavy âm trần ống gió 34.000 2 chiều inverter Ga R410 FDUM100ZMXVF,ống gió mitsubishi 34000 2 chiều,FFDUM90ZMXVF
Model:FDUM100ZMXVF
Công suất:34.000/34.000
Giá bán:47,800,000 VND
  Điều hòa Mitsubishi Heavy Loại Âm trần nối ống gió - Áp suất tĩnh Thấp- 1 chiều Gas 410A
Điều hòa Mitsubishi Heavy âm trần ống gió 18.000 1 chiều Ga R410 FDC50CR-S5/FDUM50CR-S5
Điều hòa Mitsubishi Heavy âm trần ống gió 18.000 1 chiều Ga R410 FDC50CR-S5/FDUM50CR-S5,ống gió mitsubishi 18000 1 chiều,FDC50CR-S5-FDUM50CR-S5
Model:FDC50CR-S5/FDUM50CR-S5
Công suất:18.000
Giá bán:20,800,000 VND
Điều hòa Mitsubishi Heavy âm trần ống gió 24.000 1 chiều Ga R410 FDC71CR-S5/FDUM71CR-S5
Điều hòa Mitsubishi Heavy âm trần ống gió 24.000 1 chiều Ga R410 FDC71CR-S5/FDUM71CR-S5,ống gió mitsubishi 24000 1 chiều,FDC71CR-S5-FDUM71CR-S5
Model:FDC71CR-S5/FDUM71CR-S5
Công suất:24.000
Giá bán:25,500,000 VND
Điều hòa Mitsubishi Heavy âm trần ống gió 34.000 1 chiều Ga R410 FDC100CR-S5/FDUM100CR-S5
Điều hòa Mitsubishi Heavy âm trần ống gió 34.000 1 chiều Ga R410 FDC100CR-S5/FDUM100CR-S5,ống gió mitsubishi 34000 1 chiều,FDC100CR-S5-FDUM100CR-S5
Model:FDC100CR-S5/FDUM100CR-S5
Công suất:34.000
Giá bán:33,400,000 VND
Điều hòa Mitsubishi Heavy âm trần ống gió 42.000 1 chiều Ga R410 FDC125CR-S5/FDUM125CR-S5
Điều hòa Mitsubishi Heavy âm trần ống gió 42.000 1 chiều Ga R410 FDC125CR-S5/FDUM125CR-S5,ống gió mitsubishi 42000 1 chiều,FDC125CR-S5-FDUM125CR-S5
Model:FDC125CR-S5/FDUM125CR-S5
Công suất:42.000
Giá bán:37,000,000 VND
Sản phẩm mới nhất

Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter Z12TKH-8

Điều hòa Daikin 2 chiều Inverter FTHF35RVMV/RHF35RVMV

Điều hòa âm trần Daikin 18.000 2 chiều cho chung cư cao cấp

Điều hòa âm trần Panasonic 18.000 1 chiều cho chung cư cao cấp