Điều hòa âm trần nối ống gió LG

Điều hòa âm trần nối ống gió LG inverter công nghệ Hàn Quốc

Điều hòa LG âm trần ống gió 1 chiều inverter

Điều hòa âm trần ống gió LG 18000BTU ABNQ18GL2A1/AUUQ18GH2
Điều hòa âm trần ống gió LG 24000BTU ABNQ24GM1A2/AUUQ24GH2
Điều hòa âm trần ống gió LG 36000BTU ABNQ36GM2A2/AUUQ36GH2
Điều hòa âm trần ống gió LG 48000BTU ABNQ48GM3A2/AUUQ48GH2
Điều hòa âm trần ống gió LG 54000BTU ABNQ54GM3A2/AUUQ54GH2