Điều hòa âm trần nối ống gió Daikin

Tìm nhanh Điều hòa âm trần nối ống gió Daikin

Máy ĐHKK Daikin SkyAir loại Nối ống gió Tiêu chuẩn - Inverter

ống gió daikin inverter 1 chiều 24.000 BTU FBFC71DVM/RZFC71DVM
ống gió daikin inverter 1 chiều 24.000 BTU 3 pha FBFC71DVM/RZFC71DY1
ống gió daikin inverter 1 chiều 28.000 BTU FBFC85DVM/RZFC85DVM
ống gió daikin inverter 1 chiều 28.000 BTU 3 pha FBFC85DVM/RZFC85DY1
ống gió daikin inverter 1 chiều 34.000 BTU FBFC100DVM/RZFC100DVM
ống gió daikin inverter 1 chiều 34.000 BTU 3 pha FBFC100DVM/RZFC100DY1
ống gió daikin inverter 1 chiều 42.000 BTU FBFC125DVM/RZFC125DY1
ống gió daikin inverter 1 chiều 48.000 BTU FBFC140DVM/RZFC140DY1

Máy ĐHKK Daikin SkyAir loại Nối ống gió Cao cấp - Inverter

Máy ĐHKK Daikin Sky Air loại Nối ống gió Áp suất tĩnh thấp , trung bình- Không Inverter

Điều hòa ống gió Daikin 9000 BTU FDBNQ09MV1V/RNQ09MV1V
Điều hòa ống gió Daikin 12000 BTU FDBNQ13MV1V/RNQ13MV1
Điều hòa ống gió Daikin 18000 BTU FDBNQ18MV1V/RNQ18MV1V
Điều hòa ống gió Daikin 21000 BTU FDBNQ21MV1V/RNQ21MV1V
Điều hòa ống gió Daikin 24000 BTU FDBNQ24MV1V/RNQ24MV1V
Điều hòa ống gió Daikin 26000 BTU FDBNQ26MV1/RNQ26MY1
Điều hòa ống gió Daikin 26000 BTU FDMNQ26MV1/RNQ26MV19
Điều hòa ống gió Daikin 26000 BTU FDMNQ26MV1/RNQ26MY1
Điều hòa ống gió Daikin 30.000 BTU FDMNQ30MV1/RNQ30MV1
Điều hòa ống gió Daikin 30.000 BTU FDMNQ30MV1/RNQ30MY1

Daikin ống gió 2 chiều inverter Ga 410A

Điều hòa âm trần ống gió 18.000 BTU FBQ50EVE-RZQS50AV1
Điều hòa âm trần ống gió 21.000 BTU FBQ60EVE-RZQS60AV1
Điều hòa âm trần ống gió 24.000 BTU FBQ71EVE-RZQ71LV1
Điều hòa âm trần ống gió 34.000 BTU FBQ100EVE-RZQ100HAY4A

Điều hòa âm trần ống gió 34.000 BTU FBQ100EVE-RZQ100HAY4A

43.550.000 1 pha, 44.800.000 3 pha VND Liên hệ

Điều hòa âm trần ống gió 42.000 BTU FBQ125EVE-RZQ125HAY4A

Điều hòa âm trần ống gió 42.000 BTU FBQ125EVE-RZQ125HAY4A

47.550.000 1 pha, 48.850.000 3 pha VND Liên hệ

Điều hòa âm trần ống gió 48.000 BTU FBQ140EVE-RZQ140HAY4A

Điều hòa âm trần ống gió 48.000 BTU FBQ140EVE-RZQ140HAY4A

51.800.000 1 pha, 53.100.000 3 pha VND Liên hệ

Daikin ống gió 1 chiều inverter Ga R410A

Máy ĐHKK Daikin SkyAir loại Nối ống gió không inverter - Malaysia

Điều hòa Daikin ống gió 1 chiều 9.000 BTU FDBRN25DXV1V/RNV25BV1V
Điều hòa Daikin ống gió 1 chiều 12.000 BTU FDBRN35DXV1V/RNV35BV1V
Điều hòa Daikin ống gió 1 chiều 18.000 BTU FDBRN50DXV1V/RNV50BV1V
Điều hòa Daikin ống gió 1 chiều 21.000 BTU FDBRN60DXV1V/RNV60BV1V
Điều hòa Daikin ống gió 1 chiều 24.000 BTU FDMRN71DXV1V/RR71CBXV1V
Điều hòa Daikin ống gió 1 chiều 24.000 BTU FDMRN71DXV1V/RR71CBXY1V
Điều hòa Daikin ống gió 1 chiều 36.000 BTU FDMRN100DXV1V/RR100DBXV1V
Điều hòa Daikin ống gió 1 chiều 42.000 BTU FDMRN125DXV1V/RR125DBXY1V
Điều hòa Daikin ống gió 1 chiều 48.000 BTU FDMRN140DXV1V/RR140DBXY1V
Điều hòa Daikin ống gió 1 chiều 55.000 BTU FDMRN160DXV1V/RR160DBXY1V

Daikin giấu trần ống gió công nghiệp 1 chiều - không có khí tươi

Điều hòa giấu trần Daikin 50.000 BTU 1 chiều FDR05NY1/RUR05NY1
Điều hòa giấu trần Daikin 60.000 BTU 1 chiều FDR06NY1/RUR06NY1
Điều hòa giấu trần Daikin 80.000 BTU 1 chiều FDR08NY1/RUR08NY1
Điều hòa giấu trần Daikin 100.000 BTU 1 chiều FDR10NY1/RUR10NY1
Điều hòa giấu trần Daikin 120.000 BTU 1 chiều FDR13NY1/RUR13NY1
Điều hòa giấu trần Daikin 160.000 BTU 1 chiều FDR15NY1/RUR15NY1
Điều hòa giấu trần Daikin 180.000 BTU 1 chiều FDR18NY1/RUR18NY1
Điều hòa giấu trần Daikin 200.000 BTU 1 chiều FDR20NY1/RUR20NY1

Daikin giấu trần ống gió công nghiệp 1 chiều - có khí tươi

Điều hòa giấu trần Daikin 180.000 BTU 1 chiều FDR18NY1R1/RUR18NY1
Điều hòa giấu trần Daikin 200.000 BTU 1 chiều FDR20NY1R1/RUR20NY1
Điều hòa giấu trần Daikin 50.000 BTU 1 chiều FDR05NY1R1/RUR05NY1
Điều hòa giấu trần Daikin 60.000 BTU 1 chiều FDR06NY1R1/RUR06NY1
Điều hòa giấu trần Daikin 80.000 BTU 1 chiều FDR08NY1R1/RUR08NY1
Điều hòa giấu trần Daikin 100.000 BTU 1 chiều FDR10NY1R1/RUR10NY1
Điều hòa giấu trần Daikin 120.000 BTU 1 chiều FDR13NY1R1/RUR13NY1
Điều hòa giấu trần Daikin 160.000 BTU 1 chiều FDR15NY1R1/RUR15NY1

Daikin ống gió 2 chiều thường Ga 410A