Điều hòa nối ống gió Daikin

Điều hòa âm trần nối ống gió Daikin inverter siêu tiết kiệm điện

Điều hòa âm trần ống gió Daikin Tiêu chuẩn - Inverter ga R32

Điều hòa âm trần ống gió Daikin Cao cấp - Inverter 1 chiều ga R32

Điều hòa âm trần ống gió Daikin Áp suất tĩnh thấp , trung bình- Không Inverter

Điều hòa ống gió Daikin 9000 BTU FDBNQ09MV1V/RNQ09MV1V
Điều hòa ống gió Daikin 12000 BTU FDBNQ13MV1V/RNQ13MV1
Điều hòa ống gió Daikin 18000 BTU FDBNQ18MV1V/RNQ18MV1V
Điều hòa ống gió Daikin 21000 BTU FDBNQ21MV1V/RNQ21MV1V
Điều hòa ống gió Daikin 24000 BTU FDBNQ24MV1V/RNQ24MV1V
Điều hòa ống gió Daikin 26000 BTU FDBNQ26MV1/RNQ26MY1
Điều hòa ống gió Daikin 26000 BTU FDMNQ26MV1/RNQ26MV19
Điều hòa ống gió Daikin 26000 BTU FDMNQ26MV1/RNQ26MY1
Điều hòa ống gió Daikin 30.000 BTU FDMNQ30MV1/RNQ30MV1
Điều hòa ống gió Daikin 30.000 BTU FDMNQ30MV1/RNQ30MY1
Điều hòa ống gió Daikin 36000 BTU FDMNQ36MV1/RNQ36MV1 1 pha
Điều hòa ống gió Daikin 36000 BTU FDMNQ36MV1/RNQ36MY1 3 pha
Điều hòa ống gió Daikin 42000 BTU FDMNQ42MV1/RNQ42MY1 3 pha
Điều hòa ống gió Daikin 48000 BTU FDMNQ48MV1/RNQ48MY1 3 pha

Điều hòa âm trần ống gió Daikin 2 chiều inverter Ga R32

Máy ĐHKK Daikin SkyAir loại Nối ống gió không inverter - Malaysia

Daikin giấu trần ống gió công nghiệp 1 chiều - không có khí tươi

Điều hòa Daikin giấu trần ống gió công nghiệp 1 chiều - có khí tươi