Điều hòa âm trần Toshiba, Cassette

Tìm nhanh Điều hòa âm trần Toshiba

Điều hòa âm trần Toshiba 1 chiều thường

âm trần Toshiba 1 chiều 13.000BTU RAV-130ASP-V/RAV-130USP-V
âm trần Toshiba 1 chiều 18.000 BTU RAV-180ASP-V/RAV-180USP-V
âm trần Toshiba 1 chiều 24.000 BTU RAV-240ASP-V/RAV-240USP-V
âm trần Toshiba 1 chiều 30.000BTU RAV-300ASP-V/RAV-300USP-V
âm trần Toshiba 1 chiều 36.000BTU RAV-360AS8-V/RAV-360USP-V
âm trần Toshiba 1 chiều 43.000BTU RAV-420AS8-V/RAV-420USP-V
âm trần Toshiba 1 chiều 51.000BTU RAV-480AS8-V/RAV-480USP-V

Điều hòa âm trần Toshiba 1 chiều inverter

Toshiba 1 chiều inverter 13.000BTU RAV-TE401AP-V/RAV-SE401UP-V
Toshiba 1 chiều inverter 18.000 BTU RAV-TE561AP-V/RAV-SE561UP-V
Toshiba 1 chiều inverter 24.000 BTU RAV-TE801AP-V/RAV-SE801UP-V
Toshiba 1 chiều inverter 38.000BTU RAV-TE1001A8-V/RAV-SE1001UP-V
Toshiba 1 chiều inverter 45.000BTU RAV-TE1251A8-V/RAV-SE1251UP-V
Toshiba 1 chiều inverter 48.000BTU RAV-TE1401A8-V/RAV-SE1401UP-V

Từ khóa: