Điều hòa âm trần Sumikura, Máy lạnh Cassette

Tìm nhanh Điều hòa âm trần Sumikura

Điều hòa âm trần Sumikura 2 chiều

Điều hòa âm trần Sumikura 18000 BTU 2 chiều APC/APO-H180
Điều hòa âm trần Sumikura 24000 BTU 2 chiều APC/APO-H240
Điều hòa âm trần Sumikura 28000 BTU 2 chiều APC/APO-H280
Điều hòa âm trần Sumikura 36000 BTU 2 chiều APC/APO-H360
Điều hòa âm trần Sumikura 50000 BTU 2 chiều APC/APO-H500
Điều hòa âm trần Sumikura 50000 BTU 2 chiều APC/APO-H500

H500: 37.200.000 /H480 36.200.000 VND Liên hệ

Điều hòa âm trần Sumikura 1 chiều

Điều hòa âm trần Sumikura 18000 BTU 1 chiều APC/APO-180
Điều hòa âm trần Sumikura 24000 BTU 1 chiều APC/APO-240
Điều hòa âm trần Sumikura 28000 BTU 1 chiều APC/APO-280
Điều hòa âm trần Sumikura 36000 BTU 1 chiều APC/APO-360
Điều hòa âm trần Sumikura 50000 BTU 1 chiều APC/APO-500
Điều hòa âm trần Sumikura 50000 BTU 1 chiều APC/APO-500

500: 32.700.000/480: 31.500.000 VND Liên hệ

Điều hòa âm trần Sumikura 60000 BTU 1 chiều APC/APO-600

Từ khóa: