Dieu hoa
Kinh doanh 1
02435149453 (10 lines)
Kinh doanh 2
0988257667
0916668757
Dự án CT
0912369286
Kinh doanh 1
Kinh doanh 2
Dự án CT

Điều hòa -- > Điều hòa âm trần Sumikura

  Điều hòa âm trần Sumikura 2 chiều
Điều hòa âm trần Sumikura 24000 BTU 2 chiều APC/APO-H240
Điều hòa âm trần Sumikura 24000 BTU 2 chiều APC/APO-H240,Máy lạnh Sumikura 24000 2 chiều,Sumikura APC-APO-H240
Model:APC/APO-H240
Công suất:18.000
Giá bán:23.500.000 VND
Điều hòa âm trần Sumikura 18000 BTU 2 chiều APC/APO-H180
Điều hòa âm trần Sumikura 18000 BTU 2 chiều APC/APO-H180,Máy lạnh Sumikura 18000 2 chiều,Sumikura APC-APO-H180
Model:APC/APO-H180
Công suất:18.000
Giá bán:19.600.000 VND
Điều hòa âm trần Sumikura 28000 BTU 2 chiều APC/APO-H280
Điều hòa âm trần Sumikura 28000 BTU 2 chiều APC/APO-H280,Máy lạnh Sumikura 28000 2 chiều,Sumikura APC-APO-H280
Model:APC/APO-H280
Công suất:28.000
Giá bán:25.400.000 VND
Điều hòa âm trần Sumikura 36000 BTU 2 chiều APC/APO-H360
Điều hòa âm trần Sumikura 36000 BTU 2 chiều APC/APO-H360,Máy lạnh Sumikura 36000 2 chiều,Sumikura APC-APO-H360
Model:APC/APO-H360
Công suất:36.000
Giá bán:29.400.000 VND
Điều hòa âm trần Sumikura 50000 BTU 2 chiều APC/APO-H500
Điều hòa âm trần Sumikura 50000 BTU 2 chiều APC/APO-H500,Máy lạnh Sumikura 50000 2 chiều,Sumikura APC-APO-H500
Model:APC/APO-H500 / APC/APO-H480
Công suất:50.000
Giá bán:38.200.000 / 37.200.000 VND
  Điều hòa âm trần Sumikura 1 chiều
Điều hòa âm trần Sumikura 24000 BTU 1 chiều APC/APO-240
Điều hòa âm trần Sumikura 24000 BTU 1 chiều APC/APO-240,Máy lạnh Sumikura 24000 1 chiều,Sumikura APC-APO-240
Model:APC/APO-240
Công suất:18.000
Giá bán:21.900.000 VND
Điều hòa âm trần Sumikura 18000 BTU 1 chiều APC/APO-180
Điều hòa âm trần Sumikura 18000 BTU 1 chiều APC/APO-180,Máy lạnh Sumikura 18000 1 chiều,Sumikura APC-APO-180
Model:APC/APO-180
Công suất:18.000
Giá bán:17.700.000 VND
Điều hòa âm trần Sumikura 28000 BTU 1 chiều APC/APO-280
Điều hòa âm trần Sumikura 28000 BTU 1 chiều APC/APO-280,Máy lạnh Sumikura 28000 1 chiều,Sumikura APC-APO-280
Model:APC/APO-280
Công suất:28.000
Giá bán:23.200.000 VND
Điều hòa âm trần Sumikura 36000 BTU 1 chiều APC/APO-360
Điều hòa âm trần Sumikura 36000 BTU 1 chiều APC/APO-360,Máy lạnh Sumikura 36000 1 chiều,Sumikura APC-APO-360
Model:APC/APO-360
Công suất:36.000
Giá bán:26.700.000 VND
Điều hòa âm trần Sumikura 50000 BTU 1 chiều APC/APO-500
Điều hòa âm trần Sumikura 50000 BTU 1 chiều APC/APO-500,Máy lạnh Sumikura 50000 1 chiều,Sumikura APC-APO-500
Model:APC/APO-500 / APC/APO-480
Công suất:50.000
Giá bán:34.600.000/33.200.000 VND
Điều hòa âm trần Sumikura 60000 BTU 1 chiều APC/APO-600
Điều hòa âm trần Sumikura 60000 BTU 1 chiều APC/APO-600,Máy lạnh Sumikura 60000 1 chiều,Sumikura APC-APO-600
Model:APC/APO-600
Công suất:60.000
Giá bán:35.800.000 VND
Sản phẩm mới nhất

Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter Z12TKH-8

Điều hòa Daikin 2 chiều Inverter FTHF35RVMV/RHF35RVMV

Điều hòa âm trần Daikin 18.000 2 chiều cho chung cư cao cấp

Điều hòa âm trần Panasonic 18.000 1 chiều cho chung cư cao cấp