Điều hòa âm trần Sumikura

Tìm nhanh Điều hòa âm trần Sumikura

Điều hòa âm trần Sumikura 2 chiều

Điều hòa âm trần Sumikura 18000 BTU 2 chiều APC/APO-H180
Điều hòa âm trần Sumikura 24000 BTU 2 chiều APC/APO-H240
Điều hòa âm trần Sumikura 28000 BTU 2 chiều APC/APO-H280
Điều hòa âm trần Sumikura 36000 BTU 2 chiều APC/APO-H360
Điều hòa âm trần Sumikura 50000 BTU 2 chiều APC/APO-H500

Điều hòa âm trần Sumikura 50000 BTU 2 chiều APC/APO-H500

APC-H480: 33.200.000 APC-H500: 34.100.000 VND Liên hệ

Điều hòa âm trần Sumikura 1 chiều

Điều hòa âm trần Sumikura 18000 BTU 1 chiều APC/APO-180
Điều hòa âm trần Sumikura 24000 BTU 1 chiều APC/APO-240
Điều hòa âm trần Sumikura 28000 BTU 1 chiều APC/APO-280
Điều hòa âm trần Sumikura 36000 BTU 1 chiều APC/APO-360
Điều hòa âm trần Sumikura 50000 BTU 1 chiều APC/APO-500

Điều hòa âm trần Sumikura 50000 BTU 1 chiều APC/APO-500

APC480:30.150.000 APC500:31.000.000 VND Liên hệ

Điều hòa âm trần Sumikura 60000 BTU 1 chiều APC/APO-600