Điều hòa âm trần Samsung

Điều hòa âm trần Samsung inverter công nghệ Hàn Quốc

Điều hòa âm trần Samsung 1 chiều ga R410A

Điều hòa âm trần Samsung 2 chiều inverter

Điều hòa âm trần Samsung 2 chiều

Điều hòa âm trần Samsung 9.000 BTU 2 chiều AC026NNNDKH/EU
Điều hòa âm trần Samsung 12.000 BTU 2 chiều AC035NNNDKH/EU
Điều hòa âm trần Samsung 18.000 BTU 2 chiều AC052NNNDKH/EU
Điều hòa âm trần Samsung 21.000 BTU 2 chiều AC060NNNDKH/EU
Điều hòa âm trần Samsung 24.000 BTU 2 chiều AC071NNNDKH/EU
Điều hòa âm trần Samsung 24.000 BTU 2 chiều AC071KN4DKH/EU
Điều hòa âm trần Samsung 28.000 BTU 2 chiều AC090KN4DKH/EU
Điều hòa âm trần Samsung 36.000 BTU 2 chiều AC100KN4DKH/EU
Điều hòa âm trần Samsung 42.000 BTU 2 chiều AC125KN4DKH/EU
Điều hòa âm trần Samsung 48.000 BTU 2 chiều AC140KN4DKH/EU

Điều hòa âm trần Samsung 1 chiều ga R22

Điều hòa âm trần Samsung 1 chiều 18000 Btu AC018HB4DED
Điều hòa âm trần Samsung 1 chiều 24000 Btu AC024HB4DED
Điều hòa âm trần Samsung 1 chiều 36000 Btu AC036HB4DED
Điều hòa âm trần Samsung 1 chiều 48000 Btu AC048HB4DED