Điều hòa âm trần Samsung

Tìm nhanh Điều hòa âm trần Samsung

Điều hòa âm trần Samsung 1 chiều

Điều hòa âm trần Samsung 1 chiều 18000 Btu AC018HB4DED/ID
Điều hòa âm trần Samsung 1 chiều 24000 Btu AC024HB4DED/ID
Điều hòa âm trần Samsung 1 chiều 36000 Btu AC036HB4DED/ID
Điều hòa âm trần Samsung 1 chiều 48000 Btu AC048HB4DED/ID

Từ khóa: