Dieu hoa
Kinh doanh 1
02435149453 (10 lines)
Kinh doanh 2
0988257667
0916668757
Dự án CT
0912369286
Kinh doanh 1
Kinh doanh 2
Dự án CT

Điều hòa -- > Điều hòa Âm trần Panasonic

  Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều thường Ga R410A - 2018 lọc không khí NanoeX
Điều hòa âm trần Panasonic 18.000BTU 1 chiều gas R410a U-18PV1H5/S-18PU1H5
Điều hòa âm trần Panasonic 18.000BTU 1 chiều gas R410a U-18PV1H5/S-18PU1H5,Máy lạnh âm trần Cassette Panasonic 18000BTU ,U-18PV1H5-S-18PU1H5
Model:U-18PV1H5/S-18PU1H5
Công suất:18.500 BTU
Giá bán:21.400.000 VND
Điều hòa âm trần Panasonic 22.000BTU 1 chiều gas R410a U-22PV1H5/S-22PU1H5
Điều hòa âm trần Panasonic 22.000BTU 1 chiều gas R410a U-22PV1H5/S-22PU1H5,Máy lạnh âm trần Cassette Panasonic 22000BTU ,U-22PV1H5-S-22PU1H5
Model:U-22PV1H5/S-22PU1H5
Công suất:23.000 BTU
Giá bán:23.650.000 VND
Điều hòa âm trần Panasonic 25.000BTU 1 chiều gas R410a U-25PV1H5/S-25PU1H5
Điều hòa âm trần Panasonic 25.000BTU 1 chiều gas R410a U-25PV1H5/S-25PU1H5,Máy lạnh âm trần Cassette Panasonic 25000BTU ,U-25PV1H5-S-25PU1H5
Model:U-25PV1H5/S-25PU1H5
Công suất:25.000 BTU
Giá bán:25.400.000 VND
Điều hòa âm trần Panasonic 28.000BTU 1 chiều gas R410a U-28PV1H5/S-28PU1H5
Điều hòa âm trần Panasonic 28.000BTU 1 chiều gas R410a U-28PV1H5/S-28PU1H5,Máy lạnh âm trần Cassette Panasonic 28000BTU ,U-28PV1H5-S-28PU1H5
Model:U-28PV1H5/S-28PU1H5
Công suất:28.000BTU
Giá bán:29.700.000 VND
Điều hòa âm trần Panasonic 30.000BTU 1 chiều gas R410a U-30PV1H5/S-30PU1H5
Điều hòa âm trần Panasonic 30.000BTU 1 chiều gas R410a U-30PV1H5/S-30PU1H5,Máy lạnh âm trần Cassette Panasonic 30000BTU ,U-30PV1H5-S-30PU1H5
Model:U-30PV1H5/S-30PU1H5
Công suất:30.000BTU
Giá bán:31.500.000 VND
Điều hòa âm trần Panasonic 40.000BTU 1 chiều gas R410a U-40PV1H8/S-40PU1H5
Điều hòa âm trần Panasonic 40.000BTU 1 chiều gas R410a U-40PV1H8/S-40PU1H5,Máy lạnh âm trần Cassette Panasonic 40000BTU ,U-40PV1H8-S-40PU1H5
Model:U-40PV1H8/S-40PU1H5
Công suất:40.000 BTU
Giá bán:33.200.000 VND
Điều hòa âm trần Panasonic 45.000BTU 1 chiều gas R410a U-45PV1H8/S-45PU1H5
Điều hòa âm trần Panasonic 45.000BTU 1 chiều gas R410a U-45PV1H8/S-45PU1H5,Máy lạnh âm trần Cassette Panasonic 45000BTU ,U-45PV1H8-S-45PU1H5
Model:U-45PV1H8/S-45PU1H5
Công suất:45.000 BTU
Giá bán:35.500.000 VND
Điều hòa âm trần Panasonic 50.000BTU 1 chiều gas R410a U-50PV1H8/S-50PU1H5
Điều hòa âm trần Panasonic 50.000BTU 1 chiều gas R410a U-50PV1H8/S-50PU1H5,Máy lạnh âm trần Cassette Panasonic 50000BTU ,U-50PV1H8-S-50PU1H5
Model:U-50PV1H8/S-50PU1H5
Công suất:50.000BTU
Giá bán:40.000.000 VND
  Điều hòa âm trần Panasonic 2 chiều Inverter
  Điều hòa Âm trần Panasonic 1 chiều inverter 2018
Điều hòa Panasonic âm trần 1 chiều inverter 18000BTU CU-S18MBZ/CS-S18MB4ZW
Điều hòa Panasonic  âm trần 1 chiều inverter 18000BTU CU-S18MBZ/CS-S18MB4ZW,CU-S18MBZ-CS-S18MB4ZW,Panasonic 18000BTU CU-S18MBZ-CS-S18MB4ZW
Model:CU-S18MBZ/CS-S18MB4ZW
Công suất:18.000 BTU
Giá bán:28.200.000 VND
Điều hòa Panasonic âm trần 1 chiều inverter 24000BTU CU-S24MBZ/CS-S24MB4ZW
Điều hòa Panasonic  âm trần 1 chiều inverter 24000BTU CU-S24MBZ/CS-S24MB4ZW,CU-S24MBZ-CS-S24MB4ZW,Panasonic 24000BTU CU-S24MBZ-CS-S24MB4ZW
Model:CU-S24MBZ/CS-S24MB4ZW
Công suất:24.000 BTU
Giá bán:33.900.000 VND
Điều hòa Panasonic âm trần 1 chiều inverter 19000BTU CU-YT19KBH52/CS-T19KB4H52
Điều hòa Panasonic  âm trần 1 chiều inverter 19000BTU CU-YT19KBH52/CS-T19KB4H52,CU-YT19KBH52-CS-T19KB4H52,Panasonic 19000BTU CU-YT19KBH52-CS-T19KB4H52
Model:CU-YT19KBH52/CS-T19KB4H52
Công suất:19.000 BTU
Giá bán:20.500.000 giá sốc VND
Điều hòa Panasonic âm trần 1 chiều inverter 24000BTU CU-YT24KBH52/CS-T24KB4H52
Điều hòa Panasonic  âm trần  1 chiều inverter 24000BTU CU-YT24KBH52/CS-T24KB4H52,CU-YT24KBH52-CS-T24KB4H52,Panasonic 24000BTU CU-YT24KBH52-CS-T24KB4H52
Model: CU-YT24KBH52/CS-T24KB4H52
Công suất:24.000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
Điều hòa Panasonic âm trần 1 chiều inverter 34000BTU CU-YT34KBH52/CS-T34KB4H52
Điều hòa  Panasonic âm trần 1 chiều inverter 34000BTU CU-YT34KBH52/CS-T34KB4H52,CU-YT34KBH52-CS-T34KB4H52,Panasonic 34000BTU CU-YT34KBH52-CS-T34KB4H52
Model:CU-YT34KBH52/CS-T34KB4H52
Công suất:34.000
Giá bán:Liên hệ VND
Điều hòa Panasonic âm trần 1 chiều inverter 43000BTU CU-YT43KBH52/CS-T43KB4H52
Điều hòa Panasonic âm trần  1 chiều inverter 43000BTU CU-YT43KBH52/CS-T43KB4H52,CU-YT43KBH52-CS-T43KB4H52,Panasonic 43000BTU CU-YT43KBH52-CS-T43KB4H52
Model:CU-YT43KBH52/CS-T43KB4H52
Công suất:43.000
Giá bán:35.500.000 giá sốc VND
  Điều hòa Mini Cassete Panasonic 1 chiều GA R22
Điều hòa âm trần Panasonic 18000 BTU CU/CS-PC18DB4H
Điều hòa âm trần Panasonic 18000 BTU CU/CS-PC18DB4H,Máy lạnh Panasonic âm trần 18000 BTU,Điều hòa Panasonic Cassete Âm trần 18.000 BTU 1 chiều
Model:CU/CS-PC18DB4H
Công suất:18.000 BTU
Giá bán:19.200.000 VND
Máy Điều hòa Panasonic Cassete Âm trần 24.000 BTU 1 chiều CU/CS-PC24DB4H
Máy Điều hòa Panasonic Cassete Âm trần 24.000 BTU 1 chiều CU/CS-PC24DB4H,Máy lạnh Panasonic âm trần 24000 BTU,Điều hòa Panasonic Cassete Âm trần 24000 BTU 1 chiều
Model:CU/CS-PC24DB4H
Công suất:24.000 BTU
Giá bán:22.600.000 VND
  Điều hòa Cassete Panasonic 1 chiều Ga R22
Máy Điều hòa Panasonic Cassete Âm trần 28.000 BTU 1 chiều CU/CS D28DB4H
Máy Điều hòa Panasonic Cassete Âm trần 28.000 BTU 1 chiều CU/CS D28DB4H,Điều hòa Panasonic Cassete Âm trần 28000 BTU 1 chiều,Điều hòa âm trần Panasonic 28000 BTU
Model:CU/CS D28DB4H
Công suất:28.000 BTU
Giá bán:28.200.000 VND
Điều hòa Panasonic Cassete Âm trần 34.000 BTU 1 chiều
Điều hòa Panasonic Cassete Âm trần 34.000 BTU 1 chiều,Điều hòa âm trần Panasonic CU-D34DBH8 - CS-D34DB4H,Điều hòa Panasonic Cassete Âm trần 34000 BTU 1 chiều
Model:CU-D34DBH8 / CS-D34DB4H
Công suất:34.000 BTU
Giá bán:33.000.000 VND
Điều hòa Panasonic Cassete Âm trần 43.000 BTU 1 chiều
Điều hòa Panasonic Cassete Âm trần 43.000 BTU 1 chiều,Điều hòa âm trần Panasonic CU-D43DBH8  CS-D43DB4H,Điều hòa Panasonic Cassete Âm trần 43000 BTU 1 chiều
Model:CU-D43DBH8 / CS-D43DB4H
Công suất:43.000 BTU
Giá bán:34.800.000 VND
Điều hòa Panasonic Cassete Âm trần 50.000 BTU 1 chiều
Điều hòa Panasonic Cassete Âm trần 50.000 BTU 1 chiều,Điều hòa âm trần Panasonic CU-D50DBH8  CS-D50DB4H,Điều hòa Panasonic Cassete Âm trần 50000 BTU 1 chiều
Model:CU-D50DBH8 / CS-D50DB4H
Công suất:50.000 BTU
Giá bán:39.500.000 VND
Sản phẩm mới nhất

Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter Z12TKH-8

Điều hòa Daikin 2 chiều Inverter FTHF35RVMV/RHF35RVMV

Điều hòa âm trần Daikin 18.000 2 chiều cho chung cư cao cấp

Điều hòa âm trần Panasonic 18.000 1 chiều cho chung cư cao cấp