Dieu hoa
Kinh doanh 1
02435149453 (10 lines)
Kinh doanh 2
0988257667
0916668757
Dự án CT
0912369286
Kinh doanh 1
Kinh doanh 2
Dự án CT

Điều hòa -- > Điều hòa Âm trần Nagakawa

  Điều Áp Trần Nagakawa 2 chiều
  Điều Áp Trần Nagakawa 1 chiều
  Điều âm Trần Nagakawa 2 chiều 4 hướng thổi
Điều hoa âm trần Nagakawa 18.000 2 chiều NT-A1836
Điều hoa âm trần Nagakawa 18.000 2 chiều NT-A1836,Máy lạnh âm trần Nagakawa 18000 1 chiều,Điều hòa âm trần Nagakawa NT-A1836
Model:NT-A1836
Công suất:18.000 BTU
Giá bán:16.900.000 VND
Điều hoa âm trần Nagakawa 28.000 2 chiều NT-A2836
Điều hoa âm trần Nagakawa 28.000 2 chiều NT-A2836,Máy lạnh âm trần Nagakawa 28000 2 chiều,Điều hòa âm trần Nagakawa NT-A2836
Model:NT-A2836
Công suất:28.000 BTU
Giá bán:23.300.000 VND
Điều hoa âm trần Nagakawa 36.000 2 chiều NT-A3636
Điều hoa âm trần Nagakawa 36.000 2 chiều NT-A3636,Máy lạnh âm trần Nagakawa 36000 2 chiều,Điều hòa âm trần Nagakawa NT-A3636
Model:NT-A3636
Công suất:36.000 BTU
Giá bán:28.800.000 VND
Điều hoa âm trần Nagakawa 50.000 2 chiều NT-A5036
Điều hoa âm trần Nagakawa 50.000 2 chiều NT-A5036,Máy lạnh âm trần Nagakawa 50.000 2 chiều,Điều hòa âm trần Nagakawa NT-A5036
Model:NT-A5036
Công suất:50.000 BTU
Giá bán:34.400.000 VND
  Điều âm Trần Nagakawa 1 chiều 4 hướng thổi
Điều hoa âm trần Nagakawa 18.000 1 chiều NT-C1836
Điều hoa âm trần Nagakawa 18.000 1 chiều NT-C1836,Điều hòa NAGAKAWA âm trần Cassette 1 chiều lạnh ,Điều hòa NAGAKAWA NT-C1836
Model:NT-C1836
Công suất:18.000 BTU
Giá bán:16.000.000 VND
Điều hoa âm trần Nagakawa 28.000 1 chiều NT-C2836
Điều hoa âm trần Nagakawa 28.000 1 chiều NT-C2836,Máy lạnh âm trần Nagakawa 28000 1 chiều,Điều hòa âm trần Nagakawa NT-C2836
Model:NT-C2836
Công suất:28.000 BTU
Giá bán:21.800.000 VND
Điều hoa âm trần Nagakawa 36.000 1 chiều NT-C3636
Điều hoa âm trần Nagakawa 36.000 1 chiều NT-C3636,Máy lạnh âm trần Nagakawa 36000 1 chiều,Điều hòa âm trần Nagakawa NT-C3636
Model:NT-C3636
Công suất:36.000 BTU
Giá bán:27.100.000 VND
Điều hoa âm trần Nagakawa 50.000 1 chiều NT-C5036
Điều hoa âm trần Nagakawa 50.000 1 chiều NT-C5036,Máy lạnh âm trần Nagakawa 50000 1 chiều,Điều hòa âm trần Nagakawa NT-C5036
Model:NT-C5036
Công suất:50.000 BTU
Giá bán:32.200.000 VND
Sản phẩm mới nhất

Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter Z12TKH-8

Điều hòa Daikin 2 chiều Inverter FTHF35RVMV/RHF35RVMV

Điều hòa âm trần Daikin 18.000 2 chiều cho chung cư cao cấp

Điều hòa âm trần Panasonic 18.000 1 chiều cho chung cư cao cấp