Điều hòa Âm trần Nagakawa

Điều hòa Âm trần Nagakawa giá rẻ phù hợp mọi công trình

Điều hòa âm trần Nagakawa 1 chiều model mới

Điều hòa âm trần Nagakawa 2 chiều model mới

Điều âm Trần Nagakawa 2 chiều 4 hướng thổi

Điều hoa âm trần Nagakawa 18.000 2 chiều NT-A1836M
Điều hoa âm trần Nagakawa 24.000 2 chiều NT-A2436M
Điều hoa âm trần Nagakawa 28.000 2 chiều NT-A2836M
Điều hoa âm trần Nagakawa 36.000 2 chiều NT-A3636M
Điều hoa âm trần Nagakawa 50.000 2 chiều NT-A5036M

Điều âm Trần Nagakawa 1 chiều 4 hướng thổi

Điều hoa âm trần Nagakawa 18.000 1 chiều NT-C1836M
Điều hoa âm trần Nagakawa 24.000 1 chiều NT-C2436M
Điều hoa âm trần Nagakawa 28.000 1 chiều NT-C2836M
Điều hoa âm trần Nagakawa 36.000 1 chiều NT-C3636M
Điều hoa âm trần Nagakawa 50.000 1 chiều NT-C5036M