Dieu hoa
Kinh doanh 1
02435149453 (10 lines)
Kinh doanh 2
0988257667
0916668757
Dự án CT
0912369286
Kinh doanh 1
Kinh doanh 2
Dự án CT

Điều hòa -- > Điều hòa Âm trần Mitsubishi

  Loại Áp trần (Ceiling Suspended) - 2 chiều nóng lạnh - Inverter - Gas 410A
  Điều hòa âm trần Heavy
Điều hòa âm trần Heavy 18.000 BTU 1 chiều CSHY/CCHY 1801
Điều hòa âm trần Heavy 18.000 BTU 1 chiều CSHY/CCHY 1801,Máy lạnh Cassete 18000, CSHY-CCHY 1801
Model:CSHY/CCHY 1801
Công suất:18.000
Giá bán:17.800.000 VND
Điều hòa âm trần Heavy 26.000 BTU 1 chiều CSHY/CCHY 2601
Điều hòa âm trần Heavy 26.000 BTU 1 chiều CSHY/CCHY 2601,Máy lạnh Cassete 26000,CSHY-CCHY 2601
Model:CSHY/CCHY 2601
Công suất:26.000
Giá bán:20.600.000 VND
Điều hòa âm trần Heavy 36.000 BTU 1 chiều CSHY/CCHY 3601
Điều hòa âm trần Heavy 36.000 BTU 1 chiều CSHY/CCHY 3601,Máy lạnh Cassete 36000,CSHY-CCHY 3601
Model:CSHY/CCHY 3601
Công suất:36.000
Giá bán:29.400.000 VND
Điều hòa âm trần Heavy 48.000 BTU 1 chiều CSHY/CCHY 5001
Điều hòa âm trần Heavy 48.000 BTU 1 chiều CSHY/CCHY 5001,Máy lạnh Cassete 48000,CSHY-CCHY 5001
Model:CSHY/CCHY 5001
Công suất:48.000
Giá bán:31.100.000 VND
  Điều hòa Mitsubishi Heavy Loại Âm trần (Cassette compact)- 2 chiều Inverter - Gas R410A
Điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy 14.500 2 chiều inverter FDTC40ZMXVF (dàn lạnh nhỏ))
Điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy 14.500 2 chiều inverter FDTC40ZMXVF (dàn lạnh nhỏ)),Cassete Mitsubishi Heavy 14500 2 chiều tiết kiệm điện,Mitsubishi Heavy FDTC40ZMXVF
Model:FDTC40VF/SRC40ZMX-S
Công suất:14.500
Giá bán:27,800,000 VND
Điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy 18000 2 chiều inverter FDTC50ZMXVF (dàn lạnh nhỏ))
Điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy 18000 2 chiều inverter FDTC50ZMXVF (dàn lạnh nhỏ)),Cassete Mitsubishi Heavy 21000 2 chiều tiết kiệm điện,Mitsubishi Heavy FDTC60ZMXVF Dàn lạnh mini
Model:FDTC50VF/SRC50ZMX-S
Công suất:21.000
Giá bán:28,800,000 VND
  Điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy Loại Âm trần (Cassette)- 1 chiều lạnh - Gas R410A
Điều hòa Mitsubishi Heavy 1 chiều 18.000 BTU Ga R410 model: FDC50CR-S5/FDT50CR-S5 điều khiển xa - dây
Điều hòa Mitsubishi Heavy 1 chiều 18.000 BTU Ga R410 model: FDC50CR-S5/FDT50CR-S5 điều khiển xa - dây,Cassete Mitsubishi Heavy 18000 BTU 1 chiều Ga R410,Mitsubishi Heavy FDC50CR-S5-FDT50CR-S5
Model:FDC50CR-S5/FDT50CR-S5
Công suất:18.000
Giá bán:22,500,000 VND
Điều hòa Mitsubishi Heavy 1 chiều 24.000 BTU Ga R410 model: FDC71CR-S5/FDT71CR-S5 điều khiển xa - dây
Điều hòa Mitsubishi Heavy 1 chiều 24.000 BTU Ga R410 model: FDC71CR-S5/FDT71CR-S5 điều khiển xa - dây,Cassete Mitsubishi Heavy 24000 BTU 1 chiều Ga R410,Mitsubishi Heavy FDC71CR-S5-FDT71CR-S5
Model:FDC71CR-S5/FDT71CR-S5
Công suất:24.000
Giá bán:27,600,000 VND
Điều hòa Mitsubishi Heavy 1 chiều 34.000 BTU Ga R410 model: FDC100CR-S5/FDT100CR-S5 điều khiển xa - dây
Điều hòa Mitsubishi Heavy 1 chiều 34.000 BTU Ga R410 model: FDC100CR-S5/FDT100CR-S5 điều khiển xa - dây,Cassete Mitsubishi Heavy 34000 BTU 1 chiều Ga R410,Mitsubishi Heavy FDC100CR-S5-FDT100CR-S5
Model:FDC100CR-S5/FDT100CR-S5
Công suất:34.000
Giá bán:35,800,000 VND
Điều hòa Mitsubishi Heavy 1 chiều 42.000 BTU Ga R410 model: FDC125CR-S5/FDT125CR-S5 điều khiển xa - dây
Điều hòa Mitsubishi Heavy 1 chiều 42.000 BTU Ga R410 model: FDC125CR-S5/FDT125CR-S5 điều khiển xa - dây,Cassete Mitsubishi Heavy 42000 BTU 1 chiều Ga R410,Mitsubishi Heavy FDC125CR-S5-FDT125CR-S5
Model:FDC1250CR-S5/FDT125CR-S5
Công suất:42.000
Giá bán:39,500,000 VND
  Điều hòa Mitsubishi Heavy Loại Âm trần (Cassette)- 2 chiều nóng lạnh - Inverter - Gas R410A
Điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy 14.500 2 chiều inverter FDT40ZMXVF
Điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy 14.500 2 chiều inverter FDT40ZMXVF,Cassete Mitsubishi Heavy 14000 2 chiều tiết kiệm điện,Mitsubishi Heavy FDT40ZMXVF
Model:FDT40VF/SRC40ZMX-S
Công suất:14.500
Giá bán:28,200,000 VND
Điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy 18.000 2 chiều inverter FDT50VF/SRC50ZMX-S
Điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy 18.000 2 chiều inverter FDT50VF/SRC50ZMX-S,Cassete Mitsubishi Heavy 21000 2 chiều tiết kiệm điện,Mitsubishi Heavy FDT60ZMXVF
Model:FDT50VF/SRC50ZMX-S
Công suất:21.000
Giá bán:29,400,000 VND
Điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy 24.000 2 chiều inverter FDT71VNPVF1
Điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy 24.000 2 chiều inverter FDT71VNPVF1,Cassete Mitsubishi Heavy 24000 2 chiều tiết kiệm điện,Mitsubishi Heavy FDT71VNPVF1
Model:FDT71VF1/FDC71VNP
Công suất:24.000
Giá bán:37,800,000 VND
Điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy 34.000 2 chiều inverter FDT100VF1/FDC100VNP
Điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy 34.000 2 chiều inverter FDT100VF1/FDC100VNP,Cassete Mitsubishi Heavy 34000 2 chiều tiết kiệm điện,Mitsubishi Heavy FDT90VNPVF1
Model:FDT100VF1/FDC100VNP
Công suất:34.000
Giá bán:43,500,000 VND
Điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy 42.700 2 chiều inverter FDT125VF/FDC125VN
Điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy 42.700 2 chiều inverter FDT125VF/FDC125VN,Mitsubishi Heavy,FDT50ZMXVF
Model:FDT125VF/FDC125VN
Công suất:42.700
Giá bán:54,500,000 VND
Sản phẩm mới nhất

Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter Z12TKH-8

Điều hòa Daikin 2 chiều Inverter FTHF35RVMV/RHF35RVMV

Điều hòa âm trần Daikin 18.000 2 chiều cho chung cư cao cấp

Điều hòa âm trần Panasonic 18.000 1 chiều cho chung cư cao cấp