Điều hòa Âm trần Mitsubishi, Máy lạnh Cassette

Tìm nhanh Điều hòa Âm trần Mitsubishi

Điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy Loại Âm trần (Cassette)- 1 chiều lạnh - Gas R410A

Điều hòa Mitsubishi Heavy Loại Âm trần (Cassette compact)- 2 chiều Inverter - Gas R410A

Điều hòa Mitsubishi Heavy Loại Âm trần (Cassette)- 2 chiều nóng lạnh - Inverter - Gas R410A

Điều hòa âm trần Heavy

Điều hòa âm trần Heavy 18.000 BTU 1 chiều CSHY/CCHY 1801
Điều hòa âm trần Heavy 26.000 BTU 1 chiều CSHY/CCHY 2601
Điều hòa âm trần Heavy 36.000 BTU 1 chiều CSHY/CCHY 3601
Điều hòa âm trần Heavy 48.000 BTU 1 chiều CSHY/CCHY 5001

Từ khóa: