Điều hòa âm trần Mitsubishi Electric, Điều hòa cassete Mitsubishi Electric

Tìm nhanh Điều hòa âm trần Mitsubishi Electric

Máy ĐHKK Mitsubishi electric 1 chiều lạnh loại Âm trần (Cassette)

MITSUBISHI Cassett âm trần 4 cửa thổi
MITSUBISHI Cassett âm trần 4 cửa thổi
MITSUBISHI Cassett âm trần 4 cửa thổi
MITSUBISHI Cassett âm trần 4 cửa thổi điện 1 pha
MITSUBISHI Cassett âm trần 4 cửa thổi điện 3 pha
MITSUBISHI Cassett âm trần 4 cửa thổi điện 3 pha
MITSUBISHI Cassett âm trần 4 cửa thổi điện 1 pha
MITSUBISHI Cassett âm trần 4 cửa thổi 44.700 BTU
MITSUBISHI Cassett âm trần 4 cửa thổi 51.200 BTU

Từ khóa: