Dieu hoa
Kinh doanh 1
02435149453 (10 lines)
Kinh doanh 2
0988257667
0916668757
Dự án CT
0912369286
Kinh doanh 1
Kinh doanh 2
Dự án CT

Điều hòa -- > Điều hòa âm trần Mitsubishi Electric

  Máy ĐHKK Mitsubishi electric 1 chiều lạnh loại Âm trần (Cassette)
MITSUBISHI Cassett âm trần 4 cửa thổi
MITSUBISHI Cassett âm trần 4 cửa thổi,Máy lạnh âm trần  Mitsubishi SL2.0AKLD SU2VAKD,Điều hòa nhiệt độ Mitsubishi
Model:SL2.0AKLD/SU2VAKD
Công suất:17.500
Giá bán:17.900.000 VND
MITSUBISHI Cassett âm trần 4 cửa thổi
MITSUBISHI Cassett âm trần 4 cửa thổi,Máy lạnh âm trần  Mitsubishi PL2BAKLCM PU2VAKD.TH,Điều hòa nhiệt độ Mitsubishi
Model:PL2BAKLCM/PU2VAKD.TH
Công suất:18.000
Giá bán:23.300.000 VND
MITSUBISHI Cassett âm trần 4 cửa thổi
MITSUBISHI Cassett âm trần 4 cửa thổi,Máy lạnh âm trần  Mitsubishi PL2.5BAKLCM PU2.5VAKD.TH,Điều hòa nhiệt độ Mitsubishi
Model: PL2.5BAKLCM/PU2.5VAKD.TH
Công suất:22.900
Giá bán:25.150.000 VND
MITSUBISHI Cassett âm trần 4 cửa thổi điện 1 pha
MITSUBISHI Cassett âm trần 4 cửa thổi điện 1 pha,Máy lạnh âm trần  Mitsubishi PL3BAKLCM PU3VAKD.TH,Điều hòa nhiệt độ Mitsubishi
Model:PL3BAKLCM/PU3VAKD.TH
Công suất:27.000
Giá bán:30.950.000 VND
MITSUBISHI Cassett âm trần 4 cửa thổi điện 3 pha
MITSUBISHI Cassett âm trần 4 cửa thổi điện 3 pha,Máy lạnh âm trần  Mitsubishi PL3BAKLCM PU3ỴC.TH,Điều hòa nhiệt độ Mitsubishi
Model:PL3BAKLCM/PU3ỴC.TH
Công suất:27.000
Giá bán:31.500.000 VND
MITSUBISHI Cassett âm trần 4 cửa thổi điện 3 pha
MITSUBISHI Cassett âm trần 4 cửa thổi điện 3 pha,Máy lạnh âm trần  Mitsubishi PL4BAKLCM 4YAKD1TH,Điều hòa nhiệt độ Mitsubishi
Model:PL4BAKLCM/4YAKD1TH
Công suất:35.100
Giá bán:35.000.000 VND
MITSUBISHI Cassett âm trần 4 cửa thổi điện 1 pha
MITSUBISHI Cassett âm trần 4 cửa thổi điện 1 pha,Máy lạnh âm trần  Mitsubishi PL4BAKLCM PU4VAKD.TH,Điều hòa nhiệt độ Mitsubishi
Model:PL4BAKLCM/PU4VAKD.TH
Công suất:35.100
Giá bán:35.900.000 VND
MITSUBISHI Cassett âm trần 4 cửa thổi 44.700 BTU
MITSUBISHI Cassett âm trần 4 cửa thổi 44.700 BTU,Máy lạnh âm trần  Mitsubishi PL5BAKLCM PU5VAKD1TH,Điều hòa nhiệt độ Mitsubishi
Model:PL5BAKLCM/PU5VAKD#1TH
Công suất:44.700
Giá bán:40.550.000 VND
MITSUBISHI Cassett âm trần 4 cửa thổi 51.200 BTU
MITSUBISHI Cassett âm trần 4 cửa thổi 51.200 BTU,Máy lạnh âm trần  Mitsubishi PL6BAKLCM PU6VAKD1TH,Điều hòa nhiệt độ Mitsubishi
Model:PL6BAKLCM/PU6VAKD# 1TH
Công suất:51.200
Giá bán:45.550.000 VND
Sản phẩm mới nhất

Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter Z12TKH-8

Điều hòa Daikin 2 chiều Inverter FTHF35RVMV/RHF35RVMV

Điều hòa âm trần Daikin 18.000 2 chiều cho chung cư cao cấp

Điều hòa âm trần Panasonic 18.000 1 chiều cho chung cư cao cấp