Dieu hoa
Kinh doanh 1
02435149453 (10 lines)
Kinh doanh 2
0988257667
0916668757
Dự án CT
0912369286
Kinh doanh 1
Kinh doanh 2
Dự án CT

Điều hòa -- > Điều hòa Âm trần Midea

  Điều âm Midea 1 chiều 4 hướng thổi
Điều hoa âm trần Midea 18.000 BTU 1 chiều MCA3-18CRN1
Điều hoa âm trần Midea 18.000 BTU 1 chiều MCA3-18CRN1,Midea 18000 1 chiều âm trần,MCA3-18CRN1
Model:MCA3-18CRN1
Công suất:18.000 BTU
Giá bán:15.600.000 VND
Điều hoa âm trần Midea 28.000 BTU 1 chiều MCD-28CRN1
Điều hoa âm trần Midea 28.000 BTU 1 chiều MCD-28CRN1,Midea 28000 1 chiều âm trần,MCD-28CRN1
Model:MCD-28CRN1
Công suất:28.000 BTU
Giá bán:19.900.000 VND
Điều hoa âm trần Midea 36.000 BTU 1 chiều MCD-36CRN1
Điều hoa âm trần Midea 36.000 BTU 1 chiều MCD-36CRN1,Midea 36000 1 chiều âm trần,MCD-36CRN1
Model:MCD-36CRN1
Công suất:36.000 BTU
Giá bán:25.900.000 VND
Điều hoa âm trần Midea 50.000 BTU 1 chiều MCD-50CRN1
Điều hoa âm trần Midea 50.000 BTU 1 chiều MCD-50CRN1,Midea 50000 1 chiều âm trần,MCD-50CRN1
Model:MCD-50CRN1
Công suất:50.000 BTU
Giá bán:31.500.000 VND
  Điều âm Midea 2 chiều 4 hướng thổi
Điều hoa âm trần Midea 18.000 BTU 2 chiều MCA3-18HRN1
Điều hoa âm trần Midea 18.000 BTU 2 chiều MCA3-18HRN1,Midea 18000 2 chiều âm trần,MCA3-18HRN1
Model:MCA3-18HRN1
Công suất:18.000 BTU
Giá bán:16.600.000 VND
Điều hoa âm trần Midea 28.000 BTU 2 chiều MCD-28HRN1
Điều hoa âm trần Midea 28.000 BTU 2 chiều MCD-28HRN1,Midea 28000 2 chiều âm trần,MCD-36HRN1
Model:MCD-36HRN1
Công suất:28.000BTU
Giá bán:20.900.000 VND
Điều hoa âm trần Midea 36.000 BTU 2 chiều MCD-36HRN1
Điều hoa âm trần Midea 36.000 BTU 2 chiều MCD-36HRN1,Midea 36000 2 chiều âm trần,MCD-36HR
Model:MCD-36HR
Công suất:36.000BTU
Giá bán:26.900.000 VND
Điều hoa âm trần Midea 50.000 BTU 2 chiều MCD-50HRN1
Điều hoa âm trần Midea 50.000 BTU 2 chiều MCD-50HRN1,Midea 50000 2 chiều âm trần,MCD-50HRN1
Model:MCD-50HRN1
Công suất:50.000BTU
Giá bán:33.000.000 VND
Sản phẩm mới nhất

Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter Z12TKH-8

Điều hòa Daikin 2 chiều Inverter FTHF35RVMV/RHF35RVMV

Điều hòa âm trần Daikin 18.000 2 chiều cho chung cư cao cấp

Điều hòa âm trần Panasonic 18.000 1 chiều cho chung cư cao cấp