Dieu hoa
Kinh doanh 1
02435149453 (10 lines)
Kinh doanh 2
0988257667
0916668757
Dự án CT
0912369286
Kinh doanh 1
Kinh doanh 2
Dự án CT

Điều hòa -- > Điều hòa Âm trần LG

  Điều hòa âm trần LG 1 chiều inverter
Điều hòa âm trần LG Inverter 18.000 BTU 1 chiều AT-Q18GPLE3
Điều hòa âm trần LG Inverter 18.000 BTU 1 chiều AT-Q18GPLE3,AT-Q18GPLE3,LG
Model:AT-Q18GPLE3
Công suất:18.000
Giá bán:21.000.000 VND
Điều hòa âm trần LG Inverter 24.000 BTU 1 chiều AT-Q24GNLE3
Điều hòa âm trần LG Inverter 24.000 BTU 1 chiều AT-Q24GNLE3,AT-Q24GNLE3,LG
Model:AT-Q24GNLE3
Công suất:24.000
Giá bán:23.000.000 VND
Điều hòa âm trần LG Inverter 36.000 BTU 1 chiều AT-Q36GMLE3
Điều hòa âm trần LG Inverter 36.000 BTU 1 chiều AT-Q36GMLE3,AT-Q36GMLE3,LG
Model:AT-Q36GMLE3
Công suất:36.000
Giá bán:30.200.000 VND
Điều hòa âm trần LG Inverter 48.000 BTU 1 chiều AT-Q48GMLE3
Điều hòa âm trần LG Inverter 48.000 BTU 1 chiều AT-Q48GMLE3,AT-Q48GMLE3,LG
Model:AT-Q48GMLE3
Công suất:48.000
Giá bán:34.800.000 VND
  Điều hòa âm trần LG 1 chiều ga R410A
Điều hòa âm trần LG 1 chiều 18.000 BTU ATNC186PLE0 Ga R410A
 Điều hòa âm trần LG 1 chiều 18.000 BTU ATNC186PLE0 Ga R410A,ATNC186PLE0,LG
Model:ATNC186PLE0
Công suất:18.000
Giá bán:19.500.000 VND
Điều hòa âm trần LG 1 chiều 24.000 BTU ATNC246PLE0Ga R410A
 Điều hòa âm trần LG 1 chiều 24.000 BTU ATNC246PLE0Ga R410A,ATNC246PLE0,LG
Model:ATNC246PLE0
Công suất:24.000
Giá bán:22.200.000 VND
Điều hòa âm trần LG 1 chiều 36.000 BTU ATNC368NLE0 Ga R410A
 Điều hòa âm trần LG 1 chiều 36.000 BTU ATNC368NLE0 Ga R410A,ATNC368NLE0,LG
Model:ATNC368NLE0
Công suất:36.000
Giá bán:28.500.000 VND
Điều hòa âm trần LG 1 chiều 48.000 BTU ATNC488MLE0 Ga R410A
 Điều hòa âm trần LG 1 chiều 48.000 BTU ATNC488MLE0 Ga R410A,ATNC488MLE0,LG
Model:ATNC488MLE0
Công suất:48.000
Giá bán:Ngừng sản xuất VND
  Điều hòa âm trần LG 2 chiều inverter
Điều hòa âm trần LG Inverter 18.000 BTU 2 chiều AT-H18GQLE2
Điều hòa âm trần LG Inverter 18.000 BTU 2 chiều AT-H18GQLE2,AT-H18GQLE2,LG
Model:AT-H18GQLE2
Công suất:18.000
Giá bán:Chưa về hàng VND
Điều hòa âm trần LG Inverter 24.000 BTU 2 chiều AT-H24GPLE2
Điều hòa âm trần LG Inverter 24.000 BTU 2 chiều AT-H24GPLE2,AT-H24GQLE2,LG
Model:AT-H24GPLE2
Công suất:24.000
Giá bán:Chưa về hàng VND
Điều hòa âm trần LG Inverter 36.000 BTU 2 chiều AT-H36GPLE2
Điều hòa âm trần LG Inverter 36.000 BTU 2 chiều AT-H36GPLE2,AT-H36GQLE2,LG
Model:AT-H36GPLE2
Công suất:36.000
Giá bán:Chưa về hàng VND
Điều hòa âm trần LG Inverter 48.000 BTU 2 chiều AT-H48GPLE2
Điều hòa âm trần LG Inverter 48.000 BTU 2 chiều AT-H48GPLE2,AT-H48GQLE2,LG
Model:AT-H48GPLE2
Công suất:48.000
Giá bán:Chưa về hàng VND
Sản phẩm mới nhất

Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter Z12TKH-8

Điều hòa Daikin 2 chiều Inverter FTHF35RVMV/RHF35RVMV

Điều hòa âm trần Daikin 18.000 2 chiều cho chung cư cao cấp

Điều hòa âm trần Panasonic 18.000 1 chiều cho chung cư cao cấp