Điều hòa Âm trần LG, Máy lạnh Cassette LG

Tìm nhanh Điều hòa Âm trần LG

Điều hòa âm trần Cassette Lg 1 chiều inverter model mới

Điều hòa âm trần LG 18.000 BTU 1 chiều ATNQ18GPLE7/ATUQ18GPLE7
Điều hòa âm trần LG 24.000 BTU 1 chiều ATNQ24GPLE7/ATUQ24GPLE7
Điều hòa âm trần LG 30.000 BTU 1 chiều ATNQ30GNLE7/ATUQ30LNLE7
Điều hòa âm trần LG 36.000 BTU 1 chiều ATNQ36GNLE7/ATUQ36GH4
Điều hòa âm trần LG 36.000 BTU 1 chiều ATNQ36GNLE7/AUUQ36LH4
Điều hòa âm trần LG 48.000 BTU 1 chiều ATNQ48GMLE7/AUUQ48GH4
Điều hòa âm trần LG 48.000 BTU 1 chiều ATNQ48GMLE7/AUUQ48LH4

Điều hòa âm trần LG 1 chiều inverter

Điều hòa âm trần LG Inverter 18.000 BTU 1 chiều AT-Q18GPLE3
Điều hòa âm trần LG Inverter 24.000 BTU 1 chiều AT-Q24GNLE3
Điều hòa âm trần LG Inverter 36.000 BTU 1 chiều AT-Q36GMLE3
Điều hòa âm trần LG Inverter 48.000 BTU 1 chiều AT-Q48GMLE3

Điều hòa âm trần LG 1 chiều ga R410A

Từ khóa: