Dieu hoa
Kinh doanh 1
02435149453 (10 lines)
Kinh doanh 2
0988257667
0916668757
Dự án CT
0912369286
Kinh doanh 1
Kinh doanh 2
Dự án CT

Điều hòa -- > Điều hòa âm trần Koolman (Malaysia)

  Điều hòa âm trần Koolman (Malaysia) 2 chiều
Điều hòa âm trần Koolman 12000 BTU 2 chiều
Điều hòa âm trần Koolman 12000 BTU 2 chiều,Điều hòa Cassete Koolman 12000 2 chiều,Koolman KT-133BA-KC-H132AA
Model:KT-133BA/KC-H132AA
Công suất:12.000
Giá bán:18.000.000 VND
Điều hòa âm trần Koolman 18000 BTU 2 chiều
Điều hòa âm trần Koolman 18000 BTU 2 chiều,Điều hòa Cassete Koolman 12000 2 chiều,Koolman KT-133BA-KC-H132AA
Model:KT-183BA/KC-H182AA
Công suất:18.000
Giá bán:21.300.000 VND
Điều hòa âm trần Koolman 24000 BTU 2 chiều
Điều hòa âm trần Koolman 24000 BTU 2 chiều,Điều hòa Cassete Koolman 24000 2 chiều,Koolman KT-243BA-KC-H242AA
Model:KT-243BA/KC-H242AA
Công suất:24.000
Giá bán:25.700.000 VND
Điều hòa âm trần Koolman 28000 BTU 2 chiều
Điều hòa âm trần Koolman 28000 BTU 2 chiều,Điều hòa Cassete Koolman 28000 2 chiều,Koolman KT-283BA-KC-H282AA
Model:KT-283BA/KC-H282AA
Công suất:28.000
Giá bán:26.000.000 VND
Điều hòa âm trần Koolman 30000 BTU 2 chiều
Điều hòa âm trần Koolman 30000 BTU 2 chiều,Điều hòa Cassete Koolman 30000 2 chiều,Koolman KT-303BA-KC-H302AA
Model:KT-303BA/KC-H302AA
Công suất:30.000
Giá bán:31.500.000 VND
Điều hòa âm trần Koolman 40000 BTU 2 chiều
Điều hòa âm trần Koolman 40000 BTU 2 chiều,Điều hòa Cassete Koolman 40000 2 chiều,Koolman KT-403BA-KC-H402AF
Model:KT-403BA/KC-H402AA
Công suất:40.000
Giá bán:36.000.000 VND
Điều hòa âm trần Koolman 50000 BTU 2 chiều
Điều hòa âm trần Koolman 50000 BTU 2 chiều,Điều hòa Cassete Koolman 50000 2 chiều,Koolman KT-503BA-KC-H501AF
Model:KT-503BA/KC-H501AA
Công suất:50.000
Giá bán:36.500.000 VND
Điều hòa âm trần Koolman 60000 BTU 2 chiều
Điều hòa âm trần Koolman 60000 BTU 2 chiều,Điều hòa Cassete Koolman 60000 2 chiều,Koolman KT-603BA-KC-H601AF
Model:KT-603BA/KC-H601AA
Công suất:60.000
Giá bán:44.500.000 VND
  Điều hòa âm trần Koolman (Malaysia) 1 chiều
Điều hòa âm trần Koolman 12000 BTU 1 chiều
Điều hòa âm trần Koolman 12000 BTU 1 chiều,Điều hòa Cassete Koolman 12000 1 chiều,Koolman KT-133BA-KC-132AA
Model:KT-133BA/KC-132AA
Công suất:12.000
Giá bán:16.800.000 VND
Điều hòa âm trần Koolman 18000 BTU 1 chiều
Điều hòa âm trần Koolman 18000 BTU 1 chiều,Điều hòa Cassete Koolman 18000 1 chiều,Koolman KT-183BA-KC-182AA
Model:KT-183BA/KC-182AA
Công suất:18.000
Giá bán:19.500.000 VND
Điều hòa âm trần Koolman 24000 BTU 1 chiều
Điều hòa âm trần Koolman 24000 BTU 1 chiều,Điều hòa Cassete Koolman 24000 1 chiều,Koolman KT-243BA-KC-242AA
Model:KT-243BA/KC-242AA
Công suất:24.000
Giá bán:23.500.000 VND
Điều hòa âm trần Koolman 28000 BTU 1 chiều
Điều hòa âm trần Koolman 28000 BTU 1 chiều,Điều hòa Cassete Koolman 28000 1 chiều,Koolman KT-283BA-KC-282AA
Model:KT-283BA/KC-282AA
Công suất:28.000
Giá bán:23.900.000 VND
Điều hòa âm trần Koolman 30000 BTU 1 chiều
Điều hòa âm trần Koolman 30000 BTU 1 chiều,Điều hòa Cassete Koolman 30000 1 chiều,Koolman KT-303BA-KC-302AA
Model:KT-303BA/KC-302AA
Công suất:30.000
Giá bán:28.700.000 VND
Điều hòa âm trần Koolman 40000 BTU 1 chiều
Điều hòa âm trần Koolman 40000 BTU 1 chiều,Điều hòa Cassete Koolman 40000 1 chiều,Koolman KT-403BA-KC-401AF
Model:KT-403BA/KC-401AF
Công suất:40.000
Giá bán:33.000.000 VND
Điều hòa âm trần Koolman 50000 BTU 1 chiều
Điều hòa âm trần Koolman 50000 BTU 1 chiều,Điều hòa Cassete Koolman 50000 1 chiều,Koolman KT-503BA-KC-501AF
Model:KT-503BA/KC-501AF
Công suất:50.000
Giá bán:34.000.000 VND
Điều hòa âm trần Koolman 60000 BTU 1 chiều
Điều hòa âm trần Koolman 60000 BTU 1 chiều,Điều hòa Cassete Koolman 60000 1 chiều,Koolman KT-603BA-KC-601AF
Model:KT-603BA/KC-601AF
Công suất:60.000
Giá bán:41.000.000 VND
Sản phẩm mới nhất

Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter Z12TKH-8

Điều hòa Daikin 2 chiều Inverter FTHF35RVMV/RHF35RVMV

Điều hòa âm trần Daikin 18.000 2 chiều cho chung cư cao cấp

Điều hòa âm trần Panasonic 18.000 1 chiều cho chung cư cao cấp