Điều hòa âm trần Kendo

Tìm nhanh Điều hòa âm trần Kendo

Điều hòa âm trần Kendo 2 chiều

Điều hòa âm trần Kendo 1 chiều

Điều hòa âm trần Kendo 12.000 BTU 1 chiều KDC-C012
Điều hòa âm trần Kendo 18.000 BTU 1 chiều KDC-C018
Điều hòa âm trần Kendo 28.000 BTU 1 chiều KDC-C028
Điều hòa âm trần Kendo 36.000 BTU 1 chiều KDC-C036
Điều hòa âm trần Kendo 50.000 BTU 1 chiều KDC-C050
Điều hòa âm trần Kendo 60.000 BTU 1 chiều KDC-C060