Dieu hoa
Kinh doanh 1
02435149453 (10 lines)
Kinh doanh 2
0988257667
0916668757
Dự án CT
0912369286
Kinh doanh 1
Kinh doanh 2
Dự án CT

Điều hòa -- > Điều hòa âm trần Kendo

  Điều hòa âm trần Kendo 2 chiều
Điều hòa âm trần Kendo 12.000 BTU 2 chiều KDC-C012/KDO-H012
Điều hòa âm trần Kendo 12.000 BTU 2 chiều KDC-C012/KDO-H012,giá rẻ,cassete 12000 2 chiều
Model:KDC-C012/KDO-H012
Công suất:12.000 BTU
Giá bán:17.800.000 VND
Điều hòa âm trần Kendo 18.000 BTU 2 chiều KDC-C018/KDO-H018
Điều hòa âm trần Kendo 18.000 BTU 2 chiều KDC-C018/KDO-H018,giá rẻ,cassete 18000 2 chiều
Model:KDC-C018/KDO-H018
Công suất:18.000 BTU
Giá bán:20.700.000 VND
Điều hòa âm trần Kendo 28.000 BTU 2 chiều KDC-C028/KDO-H028
Điều hòa âm trần Kendo 28.000 BTU 2 chiều KDC-C028/KDO-H028,giá rẻ,cassete 28000 2 chiều
Model:KDC-C028/KDO-H028
Công suất:28.000 BTU
Giá bán:25.200.000 VND
Điều hòa âm trần Kendo 50.000 BTU 2 chiều KDC-C050/KDO-H050
Điều hòa âm trần Kendo 50.000 BTU 2 chiều KDC-C050/KDO-H050,giá rẻ,cassete 50000 2 chiều
Model:KDC-C050/KDO-H050
Công suất:50.000 BTU
Giá bán:36.400.000 VND
Điều hòa âm trần Kendo 60.000 BTU 2 chiều KDC-C060/KDO-H060
Điều hòa âm trần Kendo 60.000 BTU 2 chiều KDC-C060/KDO-H060,giá rẻ,cassete 60000 2 chiều
Model:KDC-C060/KDO-H060
Công suất:60.000 BTU
Giá bán:43.000.000 VND
  Điều hòa âm trần Kendo 1 chiều
Điều hòa âm trần Kendo 12.000 BTU 1 chiều KDC-C012
Điều hòa âm trần Kendo 12.000 BTU 1 chiều KDC-C012,giá rẻ,cassete 12000 1 chiều
Model:KDC-C012
Công suất:12.000 BTU
Giá bán:16.300.000 VND
Điều hòa âm trần Kendo 18.000 BTU 1 chiều KDC-C018
Điều hòa âm trần Kendo 18.000 BTU 1 chiều KDC-C018,giá rẻ,cassete 18000 1 chiều
Model:KDC-C018
Công suất:18.000 BTU
Giá bán:18.900.000 VND
Điều hòa âm trần Kendo 28.000 BTU 1 chiều KDC-C028
Điều hòa âm trần Kendo 28.000 BTU 1 chiều KDC-C028,giá rẻ,cassete 28000 1 chiều
Model:KDC-C028
Công suất:28.000 BTU
Giá bán:23.800.000 VND
Điều hòa âm trần Kendo 36.000 BTU 1 chiều KDC-C036
Điều hòa âm trần Kendo 36.000 BTU 1 chiều KDC-C036,giá rẻ,cassete 36000 1 chiều
Model:KDC-C036
Công suất:36.000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
Điều hòa âm trần Kendo 50.000 BTU 1 chiều KDC-C050
Điều hòa âm trần Kendo 50.000 BTU 1 chiều KDC-C050,giá rẻ,cassete 50000 1 chiều
Model:KDC-C050
Công suất:50.000 BTU
Giá bán:34.500.000 VND
Điều hòa âm trần Kendo 60.000 BTU 1 chiều KDC-C060
Điều hòa âm trần Kendo 60.000 BTU 1 chiều KDC-C060,giá rẻ,cassete 60000 1 chiều
Model:KDC-C060
Công suất:60.000 BTU
Giá bán:39.500.000 VND
Sản phẩm mới nhất

Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter Z12TKH-8

Điều hòa Daikin 2 chiều Inverter FTHF35RVMV/RHF35RVMV

Điều hòa âm trần Daikin 18.000 2 chiều cho chung cư cao cấp

Điều hòa âm trần Panasonic 18.000 1 chiều cho chung cư cao cấp