Điều hòa âm trần Kendo

Điều hòa âm trần Kendo hàng maylaysia giá rẻ

Điều hòa âm trần Kendo 2 chiều

Điều hòa âm trần Kendo 12.000 BTU 2 chiều KDC-C012/KDO-H012
Điều hòa âm trần Kendo 18.000 BTU 2 chiều KDC-C018/KDO-H018
Điều hòa âm trần Kendo 28.000 BTU 2 chiều KDC-C028/KDO-H028
Điều hòa âm trần Kendo 50.000 BTU 2 chiều KDC-C050/KDO-H050
Điều hòa âm trần Kendo 60.000 BTU 2 chiều KDC-C060/KDO-H060

Điều hòa âm trần Kendo 1 chiều

Điều hòa âm trần Kendo 12.000 BTU 1 chiều KDC-C012
Điều hòa âm trần Kendo 18.000 BTU 1 chiều KDC-C018
Điều hòa âm trần Kendo 28.000 BTU 1 chiều KDC-C028
Điều hòa âm trần Kendo 36.000 BTU 1 chiều KDC-C036
Điều hòa âm trần Kendo 50.000 BTU 1 chiều KDC-C050
Điều hòa âm trần Kendo 60.000 BTU 1 chiều KDC-C060