Dieu hoa
Kinh doanh 1
02435149453 (10 lines)
Kinh doanh 2
0988257667
0916668757
Dự án CT
0912369286
Kinh doanh 1
Kinh doanh 2
Dự án CT

Điều hòa -- > Điều hòa âm trần General

  Điều hòa âm trần Cassete General 1 chiều
Điều hòa âm trần Cassete General 12.000 1 chiều AUG12ABAB/AOG12AMAJL
Điều hòa âm trần Cassete General 12.000 1 chiều AUG12ABAB/AOG12AMAJL,Âm trần Cassete 12000 BTU,General AUG12ABAB-AOG12AMAJL
Model:AUG12ABAB/AOG12AMAJL
Công suất:12.000
Giá bán:19.950.000 VND
Điều hòa âm trần Cassete General 18.000 1 chiều AUG18ABAB/AOG18ANCK
Điều hòa âm trần Cassete General 18.000 1 chiều AUG18ABAB/AOG18ANCK,Âm trần Cassete 18000 BTU,General AUG18ABAB-AOG18ANCK
Model:AUG18ABAB/AOG18ANCK
Công suất:18.000
Giá bán:22.750.000 VND
Điều hòa âm trần Cassete General 25.000 1 chiều AUG25ABAR/AOG25ANAL
Điều hòa âm trần Cassete General 25.000 1 chiều AUG25ABAR/AOG25ANAL,Âm trần Cassete 25000 BTU,General AUG25ABAR-AOG25ANAL
Model:AUG25ABAR/AOG25ANAL
Công suất:25.000
Giá bán:27.500.000 VND
Điều hòa âm trần Cassete General 30.000 1 chiều AUG30ABAR/AOG30AMBL
Điều hòa âm trần Cassete General 30.000 1 chiều AUG30ABAR/AOG30AMBL,Âm trần Cassete 30000 BTU,General AUG30ABAR-AOG30AMBL
Model:AUG30ABAR/AOG30AMBL
Công suất:30.000
Giá bán:30.300.000 VND
Điều hòa âm trần Cassete General 36.000 1 chiều AUG36ABAS/AOG36APA3L
Điều hòa âm trần Cassete General 36.000 1 chiều AUG36ABAS/AOG36APA3L,Âm trần Cassete 36000 BTU,General AUG36ABAS-AOG36APA3L
Model:AUG36ABAS/AOG36APA3L
Công suất:36.000
Giá bán:34.700.000 VND
Điều hòa âm trần Cassete General 45.000 1 chiều AUG45ABAS/AOG45APA3L
Điều hòa âm trần Cassete General 45.000 1 chiều AUG45ABAS/AOG45APA3L,Âm trần Cassete 45000 BTU,General AUG45ABAS-AOG45APA3L
Model:AUG45ABAS/AOG45APA3L
Công suất:45.000
Giá bán:37.650.000 VND
Điều hòa âm trần Cassete General 54.000 1 chiều AUG54ABAS/AOG54APA3L
Điều hòa âm trần Cassete General 54.000 1 chiều AUG54ABAS/AOG54APA3L,Âm trần Cassete 54000 BTU,General AUG54ABAS-AOG54APA3L
Model:AUG54ABAS/AOG54APA3L
Công suất:54.000
Giá bán:40.800.000 VND
  Điều hòa âm trần Cassete General 2 chiều
Điều hòa âm trần Cassete General 12.000 2 chiều AUG12RBAB
Điều hòa âm trần Cassete General 12.000 2 chiều AUG12RBAB,Âm trần Cassete 12000 BTU,General  AUG12RBAB-AOG12RMAJL
Model:AUG12RBAB/AOG12RMAJL
Công suất:12.000
Giá bán:23.900.000 VND
Điều hòa âm trần Cassete General 18.000 2 chiều AUG18RBAB
Điều hòa âm trần Cassete General 18.000 2 chiều AUG18RBAB,Âm trần Cassete 18000 BTU,General  AUG18RBAB-AOG18RNCKL
Model:AUG18RBAB/AOG18RNCKL
Công suất:18.000
Giá bán:25.900.000 VND
Điều hòa âm trần Cassete General 25.000 2 chiều AUG25RLD-W
Điều hòa âm trần Cassete General 25.000 2 chiều AUG25RLD-W,Âm trần Cassete 25000 BTU,General  AUG25RLD-W-AOG25RNAL
Model:AUG25RLD-W/AOG25RNAL
Công suất:25.000
Giá bán:32.750.000 VND
Điều hòa âm trần Cassete General 30.000 2 chiều AUG30RLD-W/AOG30RMBL
Điều hòa âm trần Cassete General 30.000 2 chiều AUG30RLD-W/AOG30RMBL,Âm trần Cassete 30000 BTU,General  AUG30RLD-W-AOG30RMBL
Model:AUG30RLD-W/AOG30RMBL
Công suất:30.000
Giá bán:41.600.000 VND
Điều hòa âm trần Cassete General 36.000 2 chiều AUG36RLC3W/ AOG36RPA3L
Điều hòa âm trần Cassete General 36.000 2 chiều AUG36RLC3W/ AOG36RPA3L,Âm trần Cassete 36000 BTU,General AUG36RLC3W- AOG36RPA3L
Model:AUG36RLC3W/ AOG36RPA3L
Công suất:36.000
Giá bán:42.500.000 VND
Điều hòa âm trần Cassete General 45.000 2 chiều AUG45RLB3W/AOG45RPA3
Điều hòa âm trần Cassete General 45.000 2 chiều AUG45RLB3W/AOG45RPA3,Âm trần Cassete 45000 BTU,General AUG45RLB3W-AOG45RPA3
Model:AUG45RLB3W/AOG45RPA3
Công suất:45.000
Giá bán:45.900.000 VND
Điều hòa âm trần Cassete General 54.000 2 chiều AUG54RLB3W/AOG54RPA3L
Điều hòa âm trần Cassete General 54.000 2 chiều AUG54RLB3W/AOG54RPA3L,Âm trần Cassete 54000 BTU,General AUG54RLB3W-AOG54RPA3L
Model:AUG54RLB3W/AOG54RPA3L
Công suất:54.000
Giá bán:50.000.000 VND
Sản phẩm mới nhất

Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter Z12TKH-8

Điều hòa Daikin 2 chiều Inverter FTHF35RVMV/RHF35RVMV

Điều hòa âm trần Daikin 18.000 2 chiều cho chung cư cao cấp

Điều hòa âm trần Panasonic 18.000 1 chiều cho chung cư cao cấp