Dieu hoa
Kinh doanh 1
02435149453 (10 lines)
Kinh doanh 2
0988257667
0916668757
Dự án CT
0912369286
Kinh doanh 1
Kinh doanh 2
Dự án CT

Điều hòa -- > Điều hòa âm trần Funiki

  Điều hòa âm trần Funiki 2 chiều
Điều hòa âm trần Funiki 24.000 2 chiều
Điều hòa âm trần Funiki 24.000 2 chiều,Máy lạnh âm trần Funiki 3HP,Điều hòa cassete âm trần funiki 24.000 2 chiều
Model:CH24
Công suất:24.000
Giá bán:21.000.000 VND
Điều hòa âm trần Funiki 27.000 2 chiều
Điều hòa âm trần Funiki 27.000 2 chiều,Máy lạnh âm trần Funiki 4HP,Điều hòa cassete âm trần funiki 27.000 2 chiều
Model:CH27
Công suất:27.000
Giá bán:22.000.000 VND
Điều hòa âm trần Funiki 50.000 2 chiều
Điều hòa âm trần Funiki 50.000 2 chiều,Máy lạnh âm trần Funiki 6HP,Điều hòa cassete âm trần funiki 50.000 2 chiều
Model:CH50
Công suất:50.000
Giá bán:36.000.000 VND
Điều hòa âm trần Funiki 18.000 2 chiều
Điều hòa âm trần Funiki 18.000 2 chiều,Máy lạnh âm trần Funiki,Điều hòa cassete âm trần funiki 18.000 2 chiều
Model:CH18
Công suất:18.000
Giá bán:18.000.000 VND
Điều hòa âm trần Funiki 36.000 2 chiều CH36
 Điều hòa âm trần Funiki 36.000 2 chiều CH36,Funiki 36000 BTU,Funiki 36.000 2 chiều âm trần
Model:CH36
Công suất:36.000
Giá bán:29.100.000 VND
  Điều hòa âm trần Funiki 1 chiều
Điều hòa âm trần Funiki 18.000 1 chiều
Điều hòa âm trần Funiki 18.000 1 chiều,Máy lạnh âm trần Funiki 2HP,Điều hòa cassete âm trần funiki 18.000 1 chiều
Model:CC18
Công suất:18.000
Giá bán:16.800.000 VND
Điều hòa âm trần Funiki 24.000 1 chiều
Điều hòa âm trần Funiki 24.000 1 chiều,Máy lạnh âm trần Funiki 3HP,Điều hòa cassete âm trần funiki 24.000 1 chiều
Model:CC24
Công suất:24.000
Giá bán:20.000.000 VND
Điều hòa âm trần Funiki 27.000 1 chiều
Điều hòa âm trần Funiki 27.000 1 chiều,Máy lạnh âm trần Funiki 4HP,Điều hòa cassete âm trần funiki 27.000 1 chiều
Model:CC27
Công suất:27.000
Giá bán:21.100.000 VND
Điều hòa âm trần Funiki 50.000 1 chiều
Điều hòa âm trần Funiki 50.000 1 chiều,Máy lạnh âm trần Funiki 5HP,Điều hòa cassete âm trần funiki 50.000 1 chiều
Model:CC50
Công suất:50.000
Giá bán:34.000.000 VND
Điều hòa âm trần Funiki 36.000 1 chiều CC36
 Điều hòa âm trần Funiki 36.000 1 chiều CC36,Funiki 36000 BTU,Funiki 36.000 1 chiều âm trần
Model:CC36
Công suất:36.000
Giá bán:26.200.000 VND
Sản phẩm mới nhất

Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter Z12TKH-8

Điều hòa Daikin 2 chiều Inverter FTHF35RVMV/RHF35RVMV

Điều hòa âm trần Daikin 18.000 2 chiều cho chung cư cao cấp

Điều hòa âm trần Panasonic 18.000 1 chiều cho chung cư cao cấp