Điều hòa âm trần Funiki

Điều hòa âm trần Funiki giá rẻ Hòa phát

Điều hòa âm trần Funiki 1 chiều

Điều hòa âm trần Funiki CC18 18.000 BTU 1 chiều
Điều hòa âm trần Funiki CC24 24.000 BTU 1 chiều
Điều hòa âm trần Funiki CC36 36.000 BTU 1 chiều
Điều hòa âm trần Funiki CC50 50.000 BTU 1 chiều

Điều hòa âm trần Funiki 2 chiều

Điều hòa âm trần Funiki CH18 18.000 BTU 2 chiều
Điều hòa âm trần Funiki CH24 24.000 BTU 2 chiều
Điều hòa âm trần Funiki CH36 36.000 BTU 2 chiều
Điều hòa âm trần Funiki CH50 50.000 BTU 2 chiều