Dieu hoa
Kinh doanh 1
02435149453 (10 lines)
Kinh doanh 2
0988257667
0916668757
Dự án CT
0912369286
Kinh doanh 1
Kinh doanh 2
Dự án CT

Điều hòa -- > Điều hòa Âm trần Fujitsu

  Điều âm trần nối ống gió 2 chiều Fujitsu
  Điều âm trần nối ống gió 1 chiều Fujitsu
  Điều âm trần Fujitsu 2 chiều
Điều hòa âm trần Fujitsu 18.000 2 chiều
Điều hòa âm trần Fujitsu 18.000 2 chiều,Điều hòa âm trần AUY18R,Điều hòa Fujitsu AUY18R
Model:AUY18R
Công suất:18.000 BTU
Giá bán:25.500.000 VND
Điều hòa âm trần Fujitsu 25.000 2 chiều
Điều hòa âm trần Fujitsu 25.000 2 chiều,Điều hòa âm trần AUY25R,Điều hòa Fujitsu AUY25R
Model:AUY25R
Công suất:25.000 BTU
Giá bán:30.000.000 VND
Điều hòa âm trần Cassete Fujitsu 30.000 2 chiều AUY30R
Điều hòa âm trần Cassete Fujitsu 30.000 2 chiều AUY30R,Âm trần Cassete 30000 BTU,Fujitsu AUY30R
Model:AUY30R
Công suất:30.000
Giá bán:Liên hệ VND
Điều hòa âm trần Cassete Fujitsu 36.000 2 chiều AUY36R
Điều hòa âm trần Cassete Fujitsu 36.000 2 chiều AUY36R,Âm trần Cassete 36000 BTU,Fujitsu  AUY36R
Model:AUY36R
Công suất:36.000
Giá bán:Liên hệ VND
Điều hòa âm trần Cassete Fujitsu 45.000 2 chiều AUY45R
Điều hòa âm trần Cassete Fujitsu 45.000 2 chiều AUY45R,Âm trần Cassete 45000 BTU,Fujitsu  AUY45R
Model:AUY45R
Công suất:45.000
Giá bán:Liên hệ VND
Điều hòa âm trần Cassete Fujitsu 54.000 2 chiều AUY54R
Điều hòa âm trần Cassete Fujitsu 54.000 2 chiều AUY54R,Âm trần Cassete 54000 BTU,Fujitsu  AUY54R
Model:AUY54R
Công suất:54.000
Giá bán:Liên hệ VND
  Điều âm trần Fujitsu 1 chiều
Điều hòa âm trần Fujitsu 18.000 BTU 1 chiều
Điều hòa âm trần Fujitsu 18.000 BTU 1 chiều,Fujitsu AUY18A,Điều hòa Fujitsu AUY18A
Model:AUY18A
Công suất:18.000 BTU
Giá bán:21.500.000 VND
Điều hòa âm trần Fujitsu 25.000 BTU 1 chiều
Điều hòa âm trần Fujitsu 25.000 BTU 1 chiều,Fujitsu AUY25A,Điều hòa Fujitsu AUY25A
Model:AUY25A
Công suất:25.000 BTU
Giá bán:27.700.000 VND
Điều hòa âm trần Fujitsu 30.000 BTU 1 chiều
Điều hòa âm trần Fujitsu 30.000 BTU 1 chiều,Fujitsu AUY30A,Điều hòa Fujitsu AUY30A
Model:AUY30A
Công suất:30.000 BTU
Giá bán:32.200.000 VND
Điều hòa âm trần Fujitsu 36.000 BTU 1 chiều
Điều hòa âm trần Fujitsu 36.000 BTU 1 chiều,Fujitsu AUY36A,Điều hòa Fujitsu AUY36A
Model:AUY36A
Công suất:36.000 BTU
Giá bán:35.400.000 VND
Điều hòa âm trần Fujitsu 45.000 BTU 1 chiều
Điều hòa âm trần Fujitsu 45.000 BTU 1 chiều,Fujitsu AUY45A,Điều hòa Fujitsu AUY45A
Model:AUY45A
Công suất:45.000 BTU
Giá bán:38.500.000 VND
Điều hòa âm trần Fujitsu 54.000 BTU 1 chiều
Điều hòa âm trần Fujitsu 54.000 BTU 1 chiều,Fujitsu AUY54A,Điều hòa Fujitsu AUY54A
Model:AUY54A
Công suất:54.000 BTU
Giá bán:43.750.000 VND
Sản phẩm mới nhất

Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter Z12TKH-8

Điều hòa Daikin 2 chiều Inverter FTHF35RVMV/RHF35RVMV

Điều hòa âm trần Daikin 18.000 2 chiều cho chung cư cao cấp

Điều hòa âm trần Panasonic 18.000 1 chiều cho chung cư cao cấp