Điều hòa Âm trần Fujitsu, âm trần Cassette

Tìm nhanh Điều hòa Âm trần Fujitsu

Điều âm trần Fujitsu 1 chiều

Điều hòa âm trần Fujitsu 18.000 BTU 1 chiều AUY18A
Điều hòa âm trần Fujitsu 25.000 BTU 1 chiều AUY25A
Điều hòa âm trần Fujitsu 30.000 BTU 1 chiều AUY30A
Điều hòa âm trần Fujitsu 36.000 BTU 1 chiều AUY36A
Điều hòa âm trần Fujitsu 45.000 BTU 1 chiều AUY45A
Điều hòa âm trần Fujitsu 54.000 BTU 1 chiều AUY54A

Điều âm trần Fujitsu 2 chiều

Từ khóa: