Dieu hoa
Kinh doanh 1
02435149453 (10 lines)
Kinh doanh 2
0988257667
0916668757
Dự án CT
0912369286
Kinh doanh 1
Kinh doanh 2
Dự án CT

Điều hòa -- > Điều hòa Âm trần Daikin

  Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều non-inverter Ga R410A
Điều hòa Casette âm trần đa hướng thổi Daikin 1 chiều 13.000 Btu FCNQ13MV1/ RNQ13MV1
Điều hòa Casette âm trần đa hướng thổi Daikin 1 chiều 13.000 Btu FCNQ13MV1/ RNQ13MV1,Daikin FCNQ13MV1- RNQ13MV1,Daikin âm trần 13000 BTU
Model:FCNQ13MV1/ RNQ13MV1
Công suất:13.000 BTU
Giá bán:19.000.000 VND
Điều hòa Casette âm trần đa hướng thổi Daikin 1 chiều 18.000 Btu FCNQ18MV1/ RNQ18MV1
Điều hòa Casette âm trần đa hướng thổi Daikin 1 chiều 18.000 Btu FCNQ18MV1/ RNQ18MV1,Daikin FCNQ18MV1- RNQ18MV1,Daikin âm trần 18000 BTU
Model:FCNQ18MV1/ RNQ18MV1
Công suất:18.000 BTU
Giá bán:23.400.000 VND
Điều hòa Casette âm trần đa hướng thổi Daikin 1 chiều 21.000 Btu FCNQ21MV1/ RNQ21MV1
Điều hòa Casette âm trần đa hướng thổi Daikin 1 chiều 21.000 Btu FCNQ21MV1/ RNQ21MV1,Daikin FCNQ21MV1- RNQ21MV1,Daikin âm trần 21000 BTU
Model:FCNQ21MV1/ RNQ21MV1
Công suất:21.000 BTU
Giá bán:28.200.000 VND
Điều hòa Casette âm trần đa hướng thổi Daikin 1 chiều 26.000 Btu FCNQ26MV1/ RNQ26MV1(Y1)
Điều hòa Casette âm trần đa hướng thổi Daikin 1 chiều 26.000 Btu FCNQ26MV1/ RNQ26MV1(Y1),Daikin FCNQ26MV1- RNQ26MV1,Daikin âm trần 26000 BTU
Model:FCNQ26MV1/ RNQ26MV1(Y1)
Công suất:26.000 BTU
Giá bán:30.500.000 VND
Điều hòa Casette âm trần đa hướng thổi Daikin 1 chiều 30.000 Btu FCNQ30MV1/ RNQ30MV1
Điều hòa Casette âm trần đa hướng thổi Daikin 1 chiều 30.000 Btu FCNQ30MV1/ RNQ30MV1,Daikin FCNQ30MV1- RNQ30MV1,Daikin âm trần 30000 BTU
Model:FCNQ30MV1/ RNQ30MV1(Y1)
Công suất:30.000 BTU
Giá bán:32.200.000 VND
Điều hòa Casette âm trần đa hướng thổi Daikin 1 chiều 36.000 Btu FCNQ36MV1/ RNQ36MV1
Điều hòa Casette âm trần đa hướng thổi Daikin 1 chiều 36.000 Btu FCNQ36MV1/ RNQ36MV1,Âm trần Daikin FCNQ36MV1-RNQ36MV1,Daikin FCNQ36MV1-RNQ36MV1
Model:FCNQ36MV1/ RNQ36MV1(Y1)
Công suất:36.000 BTU
Giá bán:35.800.000 VND
Điều hòa Casette âm trần đa hướng thổi Daikin 1 chiều 42.600 Btu FCNQ42MV1/ RNQ42MY1
Điều hòa Casette âm trần đa hướng thổi Daikin 1 chiều 42.600 Btu FCNQ42MV1/ RNQ42MY1,Âm trần Daikin FCNQ42MV1- RNQ42MY1,Daikin FCNQ42MV1- RNQ42MY1
Model:FCNQ42MV1/ RNQ42MY1
Công suất:42.000 BTU
Giá bán:39.500.000 VND
Điều hòa Casette âm trần đa hướng thổi Daikin 1 chiều 48.000 Btu FCNQ48MV1/ RNQ48MY1
Điều hòa Casette âm trần đa hướng thổi Daikin 1 chiều 48.000 Btu FCNQ48MV1/ RNQ48MY1,Âm trần Daikin FCNQ48MV1- RNQ48MY1,Daikin FCNQ48MV1- RNQ48MY1
Model:FCNQ48MV1/ RNQ48MY1
Công suất:48.000 BTU
Giá bán:42.800.000 VND
  Máy ĐHKK Sky Air loại Âm trần thổi đa hướng - Inverter ga R32
Điều hòa âm trần Daikin 18000BTU 1 chiều ga R32 FCF50CVM-RZF50CV2V
Điều hòa âm trần Daikin 18000BTU 1 chiều ga R32 FCF50CVM-RZF50CV2V,Daikin,FCF50CVM-RZF50CV2V
Model:FCF50CVM/RZF50CV2V
Công suất:18.000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
Điều hòa âm trần Daikin 21000BTU 1 chiều ga R32 FCF60CVM-RZF60CV2V
Điều hòa âm trần Daikin 21000BTU 1 chiều ga R32 FCF60CVM-RZF60CV2V,Daikin,FCF60CVM-RZF60CV2V
Model:FCF60CVM/RZF60CV2V
Công suất:21.000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
Điều hòa âm trần Daikin 24000BTU 1 chiều ga R32 1 pha FCF71CVM-RZF71CVM
Điều hòa âm trần Daikin 24000BTU 1 chiều ga R32 1 pha FCF71CVM-RZF71CVM,Daikin,FCF71CVM-RZF71CVM
Model:FCF71CVM/RZF71CVM
Công suất:24.000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
Điều hòa âm trần Daikin 24000BTU 1 chiều ga R32 3 pha FCF71CVM-RZF71CYM
Điều hòa âm trần Daikin 24000BTU 1 chiều ga R32 3 pha FCF71CVM-RZF71CYM,Daikin,FCF71CVM-RZF71CYM
Model:FCF71CVM/RZF71CYM
Công suất:24.000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
Điều hòa âm trần Daikin 34000BTU 1 chiều ga R32 1 pha FCF100CVM-RZF100CVM
Điều hòa âm trần Daikin 34000BTU 1 chiều ga R32 1 pha FCF100CVM-RZF100CVM,Daikin,FCF100CVM-RZF100CVM
Model:FCF100CVM/RZF100CVM
Công suất:34.000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
Điều hòa âm trần Daikin 34000BTU 1 chiều ga R32 3 pha FCF100CVM-RZF100CYM
Điều hòa âm trần Daikin 34000BTU 1 chiều ga R32 3 pha FCF100CVM-RZF100CYM,Daikin,FCF100CVM-RZF100CYM
Model:FCF100CVM/RZF100CYM
Công suất:34.000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
Điều hòa âm trần Daikin 45000BTU 1 chiều ga R32 1 pha FCF125CVM-RZF125CVM
Điều hòa âm trần Daikin 45000BTU 1 chiều ga R32 1 pha FCF125CVM-RZF125CVM,Daikin,FCF125CVM-RZF125CVM
Model:FCF125CVM/RZF125CVM
Công suất:42.000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
Điều hòa âm trần Daikin 45000BTU 1 chiều ga R32 3 pha FCF125CVM-RZF125CYM
Điều hòa âm trần Daikin 45000BTU 1 chiều ga R32 3 pha FCF125CVM-RZF125CYM,Daikin,FCF125CVM-RZF125CYM
Model:FCF125CVM/RZF125CYM
Công suất:42.000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
Điều hòa âm trần Daikin 48000BTU 1 chiều ga R32 1 pha FCF140CVM-RZF140CVM
Điều hòa âm trần Daikin 48000BTU 1 chiều ga R32 1 pha FCF140CVM-RZF140CVM,Daikin,FCF140CVM-RZF140CVM
Model:FCF140CVM/RZF140CVM
Công suất:48.000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
Điều hòa âm trần Daikin 48000BTU 1 chiều ga R32 3 pha FCF140CVM-RZF140CYM
Điều hòa âm trần Daikin 48000BTU 1 chiều ga R32 3 pha FCF140CVM-RZF140CYM,Daikin,FCF140CVM-RZF140CYM
Model:FCF140CVM/RZF140CYM
Công suất:48.000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
  Máy ĐHKK Sky Air loại Âm trần thổi đa hướng nhỏ gọn - Inverter ga R32
Điều hòa âm trần Daikin 18000BTU 1 chiều ga R32 nhỏ gọn FFF50BV1-RZF50CV2V
Điều hòa âm trần Daikin 18000BTU 1 chiều ga R32 nhỏ gọn FFF50BV1-RZF50CV2V,Daikin,FFF50BV1-RZF50CV2V
Model:FFF50BV1/RZF50CV2V
Công suất:18.000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
Điều hòa âm trần Daikin 21000BTU 1 chiều ga R32 nhỏ gọn FFF60BV1-RZF60CV2V
Điều hòa âm trần Daikin 21000BTU 1 chiều ga R32 nhỏ gọn FFF60BV1-RZF60CV2V,Daikin,FFF60BV1-RZF60CV2V
Model:FFF60BV1/RZF60CV2V
Công suất:21.000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
  Điều hòa Âm trần Daikin 2 chiều ga R410A - không inverter
Điều âm trần Daikin 2 chiều 26.000 BTU ga R410A FCQ71KAVEA-RQ71MV1
Điều âm trần Daikin 2 chiều 26.000 BTU ga R410A FCQ71KAVEA-RQ71MV1,Điều hòa Daikin FCQ71KAVEA-RQ71MV1,Điều hòa âm trần Daikin 26000 BTU
Model:FCQ71KAVEA/RQ71MV1
Công suất:26.000BTU
Giá bán:35.700.000 VND
Điều âm trần Daikin 2 chiều 36.000 BTU ga R410A FCQ100KAVEA-RQ100MY1
Điều âm trần Daikin 2 chiều 36.000 BTU ga R410A FCQ100KAVEA-RQ100MY1,FCQ100KAVEA-RQ100MY1,Điều hòa âm trần Daikin 36000 BTU
Model:FCQ100KAVEA/RQ100MY1
Công suất:35.700BTU
Giá bán:42.200.000 VND
Điều âm trần Daikin 2 chiều 45.000 BTU Ga R410A FCQ125KAVEA-RQ125MY1
Điều âm trần Daikin 2 chiều 45.000 BTU Ga R410A FCQ125KAVEA-RQ125MY1,Điều hòa Daikin FCQ125KAVEA-RQ125MY1,Điều hòa âm trần Daikin 45000 BTU
Model:FCQ125KAVEA/RQ125MY1
Công suất:45.000BTU
Giá bán:48.700.000 VND
Điều âm trần Daikin 2 chiều 50.000 BTU Ga R410AFCQ140KAVEA-RQ140MY1
Điều âm trần Daikin 2 chiều 50.000 BTU Ga R410AFCQ140KAVEA-RQ140MY1,Điều hòa Daikin FCQ140KAVEA-RQ140MY1,Điều hòa âm trần Daikin 50000 BTU
Model:FCQ140KAVEA/RQ140MY1
Công suất:49.400 BTU
Giá bán:52.250.000 VND
  Điều hòa Âm trần Daikin 2 chiều INVERTER ga R410
Điều âm trần Daikin 2 chiều INVERTER 18.000 BTU FCQ50KAVEA/RZQ50
Điều âm trần Daikin 2 chiều INVERTER 18.000 BTU FCQ50KAVEA/RZQ50,Điều hòa Daikin FCQ50LUV1- RZQ50KBV4A,Điều hòa âm trần Daikin 18000 BTU
Model:FCQ50KAVEA/RZQS50AV1
Công suất:18.000 BTU
Giá bán:33.200.000 ĐK dây VND
Điều âm trần Daikin 2 chiều INVERTER 21.000 BTU FCQ60KAVEA/RZQ60
Điều âm trần Daikin 2 chiều INVERTER 21.000 BTU FCQ60KAVEA/RZQ60,Điều hòa Daikin FCQ60LUV1-RZQ60KBV4A,Điều hòa âm trần Daikin 21000 BTU
Model:FCQ60KAVEA/RZQS60AV1
Công suất:20.000 BTU
Giá bán:40,300,000 ĐK dây VND
Điều âm trần Daikin 2 chiều INVERTER 24.000 BTU FCQ71KAVEA/RZQ71
Điều âm trần Daikin 2 chiều INVERTER 24.000 BTU FCQ71KAVEA/RZQ71,Điều hòa Daikin FCQ60LUV1-RZQ60KBV4A,Điều hòa âm trần Daikin 26000 BTU
Model:FCQ71KAVEA/RZQ71LV1
Công suất:26.000 BTU
Giá bán:40.500.000 ĐK dây VND
Điều hòa âm trần Daikin 34.000 2 chiều inverter FCQ100KAVEA/RZQ100LV1(HAY4A)
Điều hòa âm trần Daikin 34.000 2 chiều inverter FCQ100KAVEA/RZQ100LV1(HAY4A),Máy lạnh inverter Daikin FCQ100LUV1,Điều hòa âm trần Daikin Cassete inverter FCQ100LUV1
Model:FCQ100KAVEA/RZQ100
Công suất:36.000
Giá bán:51.600.000 điều khiển LCD VND
Điều hòa âm trần Daikin 45000 2 chiều inverter FCQ125KAVEA/RZQ125LV1(HAY4A)
Điều hòa âm trần Daikin 45000 2 chiều inverter FCQ125KAVEA/RZQ125LV1(HAY4A),Máy lạnh inverter Daikin FCQ125LUV1,Điều hòa âm trần Daikin Cassete inverter FCQ125LUV1
Model:FCQ125KAVEA/RZQ125
Công suất:45.000
Giá bán:Liên hệ VND
Điều hòa âm trần Daikin 50000 2 chiều inverter FCQ140KAVEA/RZQ140LV1(HAY4A)
Điều hòa âm trần Daikin 50000 2 chiều inverter  FCQ140KAVEA/RZQ140LV1(HAY4A),Máy lạnh inverter Daikin FCQ140KVEA,Điều hòa âm trần Daikin Cassete inverter FCQ140KVEA
Model:FCQ140KAVEA/RZQ140
Công suất:50.000
Giá bán:56,400,000 VND
  Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều Inverter
Điều hòa âm trần Daikin 18000 1 chiều inverter FCQ50KVEA/RZR50
Điều hòa âm trần Daikin 18000 1 chiều inverter  FCQ50KVEA/RZR50,Máy lạnh inverter Daikin FCQ50KVEA,Điều hòa âm trần Daikin Cassete inverter FCQ50KVEA
Model:FCQ50KAVEA/RZR50MVMV
Công suất:18.000
Giá bán:28.700.000 VND
Điều hòa âm trần Daikin 21000 1 chiều inverter FCQ60KVEA /RZR60
Điều hòa âm trần Daikin 21000 1 chiều inverter  FCQ60KVEA /RZR60,Máy lạnh inverter Daikin FCQ60KVEA,Điều hòa âm trần Daikin Cassete inverter FCQ60KVEA
Model:FCQ60KAVEA/RZR60MVMV
Công suất:21.000
Giá bán:33.900.000 VND
Điều hòa âm trần Daikin 24000 1 chiều inverter FCQ71KVEA /RZR71
Điều hòa âm trần Daikin 24000 1 chiều inverter  FCQ71KVEA /RZR71,Máy lạnh inverter Daikin FCQ71KVEA,Điều hòa âm trần Daikin Cassete inverter FCQ71KVEA
Model:FCQ71KAVEA/RZR71MVMV
Công suất:24.000
Giá bán:35.250.000 VND
Điều hòa âm trần Daikin 34000 1 chiều inverter FCQ100KVEA /RZR100
Điều hòa âm trần Daikin 34000 1 chiều inverter  FCQ100KVEA /RZR100,Máy lạnh inverter Daikin FCQ100KVEA,Điều hòa âm trần Daikin Cassete inverter FCQ100KVEA
Model:FCQ100KAVEA/RZR100MV(Y)M
Công suất:36.000
Giá bán:41.650.000 1 pha, 43.850.000 3 pha VND
Điều hòa âm trần Daikin 42.500 1 chiều inverter FCQ125KVEA/RZR125
Điều hòa âm trần Daikin 42.500 1 chiều inverter  FCQ125KVEA/RZR125,Máy lạnh inverter Daikin FCQ125KVEA,Điều hòa âm trần Daikin Cassete inverter FCQ125KVEA
Model:FCQ125KAVEA/RZR125MV(Y)M
Công suất:42.500
Giá bán:47.200.000 VND
Điều hòa âm trần Daikin 48000 1 chiều inverter FCQ140KVEA/RZR140
Điều hòa âm trần Daikin 48000 1 chiều inverter  FCQ140KVEA/RZR140,Máy lạnh inverter Daikin FCQ140KVEA,Điều hòa âm trần Daikin Cassete inverter FCQ140KVEA
Model:FCQ140KAVEA/RZR140MV(Y)M
Công suất:48.000
Giá bán:53.300.000 VND
Sản phẩm mới nhất

Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter Z12TKH-8

Điều hòa Daikin 2 chiều Inverter FTHF35RVMV/RHF35RVMV

Điều hòa âm trần Daikin 18.000 2 chiều cho chung cư cao cấp

Điều hòa âm trần Panasonic 18.000 1 chiều cho chung cư cao cấp