Điều hòa Âm trần Daikin

Giá Điều hòa Âm trần Daikin

Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều non-inverter Ga R410A

Điều hòa Âm trần Daikin Sky Air loại Âm trần thổi đa hướng Tiêu chuẩn - Inverter

Daikin Cassette 15.000 BTU 1 chiều inverter FCFC40DVM/RZFC40DVM
Daikin Cassette 18.000 BTU 1 chiều inverter FCFC50DVM/RZFC50DVM
Daikin Cassette 21.000 BTU 1 chiều inverter FCFC60DVM/RZFC60DVM
Daikin Cassette 24.000 BTU 1 chiều inverter FCFC71DVM/RZFC71DVM
Daikin Cassette 24.000 BTU 1 chiều inverter FCFC71DVM/RZFC71DY1
Daikin Cassette 30.000 BTU 1 chiều inverter FCFC85DVM/RZFC85DVM
Daikin Cassette 30.000 BTU 1 chiều inverter FCFC85DVM/RZFC85DY1
Daikin Cassette 34.000 BTU 1 chiều inverter FCFC100DVM/RZFC100DVM
Daikin Cassette 34.000 BTU 1 chiều inverter FCFC100DVM/RZFC100DY1
Daikin Cassette 42.000 BTU 1 chiều inverter FCFC125DVM/RZFC125DY1
Daikin Cassette 48.000 BTU 1 chiều inverter FCFC140DVM/RZFC140DY1

Điều hòa Âm trần Daikin Sky Air loại Âm trần cao cấp thổi đa hướng - Inverter ga R32

Điều hòa âm trần daikin 2 chiều inverter ga R32 cao cấp

Điều hòa Âm trần Daikin 2 chiều INVERTER ga R410

Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều Inverter

Điều hòa âm trần Daikin Cassette Âm trần 4 hướng thổi - Không Inverter Malaysia

Daikin 18.000 BTU 1 chiều FCRN50FXV1V/RNV50BV1V
Daikin 21.000 BTU 1 chiều FCRN60FXV1V/RNV60BV1V
Daikin 24.000 BTU 1 chiều FCRN71FXV1V/RR71CBXV1V
Daikin 24.000 BTU 1 chiều FCRN71FXV1V/RR71CBXY1V
Daikin 36.000 BTU 1 chiều FCRN100FXV1V/RR100DBXV1V
Daikin 36.000 BTU 1 chiều FCRN100FXV1V/RR100DBXY1V
Daikin 42.000 BTU 1 chiều FCRN125FXV1V/RR125DBXY1V
Daikin 48.000 BTU 1 chiều FCRN140FXV1V/RR140DBXY1V

Điều hoà treo tường Daikin :Điều hoà Daikin


Điều hoà tủ đứng Daikin

Tất cả các điều hoà Daikin bảo hành 12 tháng toàn máy và 04 năm với máy nén