Điều hòa âm trần Casper

Điều hòa âm trần Casper chính hãng nhập Thái giá rẻ bảo hành 3 năm

Điều hòa âm trần casper 1 chiều

Điều hòa âm trần Casper 18.000 BTU 1 chiều CC-18TL22
Điều hòa âm trần Casper 28.000 BTU 1 chiều CC-28TL22
Điều hòa âm trần Casper 36.000 BTU 1 chiều CC-36TL22
Điều hòa âm trần Casper 48.000 BTU 1 chiều CC-50TL22
Điều hòa áp trần Casper 18.000 BTU 1 chiều CFC-18TL22
Điều hòa áp trần Casper 28.000 BTU 1 chiều CFC-28TL22
Điều hòa áp trần Casper 36.000 BTU 1 chiều CFC-36TL22
Điều hòa áp trần Casper 48.000 BTU 1 chiều CFC-50TL22

Điều hòa âm trần casper 2 chiều

Điều hòa âm trần Casper 18.000 BTU 2 chiều CH-18TL22
Điều hòa âm trần Casper 28.000 BTU 2 chiều CH-28TL22
Điều hòa âm trần Casper 36.000 BTU 2 chiều CH-36TL22
Điều hòa âm trần Casper 48.000 BTU 2 chiều CH-50TL22
Điều hòa áp trần Casper 18.000 BTU 2 chiều DC-18TL22
Điều hòa áp trần Casper 28.000 BTU 2 chiều DC-28TL22
Điều hòa áp trần Casper 36.000 BTU 2 chiều DC-36TL22
Điều hòa áp trần Casper 48.000 BTU 2 chiều DC-50TL22