Điều hòa Âm trần Carrier

Điều hòa Âm trần Carrier công nghệ mỹ, hàng Thái lan

Điều hòa âm trần Carrier 1 chiều

Điều hòa âm trần Cassete Carrier 30000 1 chiều
Điều hòa âm trần Cassete Carrier 40000 1 chiều

Điều âm Trần nối ống gió Carrier 1 chiều lạnh

Điều Áp Trần Carrier 1 chiều lạnh

Điều hòa áp trần Carrier 30.000 BTU 1 chiều
Điều hòa áp trần Carrier 40.000 BTU 1 chiều
Điều hòa áp trần Carrier 50.000 BTU 1 chiều
Điều hòa áp trần Carrier 60.000 BTU 1 chiều