Dieu hoa
Kinh doanh 1
02435149453 (10 lines)
Kinh doanh 2
0988257667
0916668757
Dự án CT
0912369286
Kinh doanh 1
Kinh doanh 2
Dự án CT

Điều hòa -- > Điều hòa Âm trần Carrier

  Điều hòa âm trần Carrier 1 chiều
Điều hòa âm trần Cassete Carrier 30000 1 chiều
Điều hòa âm trần Cassete Carrier 30000 1 chiều,Máy lạnh Carrier KMC036 38VTA030,Điều hòa nhiệt độ KMC036  38VTA030
Model:KMC036/38VTA030
Công suất:30.000
Giá bán:36.500.000 VND
Điều hòa âm trần Cassete Carrier 40000 1 chiều
Điều hòa âm trần Cassete Carrier 40000 1 chiều,Máy lạnh Carrier KMC036 38VTA040,Điều hòa nhiệt độ KMC036  38VTA040
Model:KMC036/38VTA040
Công suất:40.000
Giá bán:Liên hệ VND
  Điều âm Trần nối ống gió Carrier 1 chiều lạnh
  Điều Áp Trần Carrier 1 chiều lạnh
Điều hòa áp trần Carrier 30.000 BTU 1 chiều
Điều hòa áp trần Carrier 30.000 BTU 1 chiều,Máy lạnh áp trần Carrier,Điều hòa áp trần Carrier 30000 BTU 1 chiều
Model:38VTA030/42XQA030
Công suất:30.000 BTU
Giá bán:31.500.000 VND
Điều hòa áp trần Carrier 40.000 BTU 1 chiều
Điều hòa áp trần Carrier 40.000 BTU 1 chiều,Máy lạnh áp trần Carrier,Điều hòa áp trần Carrier 40000 BTU 1 chiều
Model:38VTA040/42XQA040
Công suất:40.000 BTU
Giá bán:40.100.000 VND
Điều hòa áp trần Carrier 50.000 BTU 1 chiều
Điều hòa áp trần Carrier 50.000 BTU 1 chiều,Máy lạnh áp trần Carrier,Điều hòa áp trần Carrier 50000 BTU 1 chiều
Model:38VTA050/42XQA050
Công suất:50.000 BTU
Giá bán:46.500.000 VND
Điều hòa áp trần Carrier 60.000 BTU 1 chiều
Điều hòa áp trần Carrier 60.000 BTU 1 chiều,Máy lạnh áp trần Carrier,Điều hòa áp trần Carrier 60000 BTU 1 chiều
Model:38VTA060/42XQA060
Công suất:60.000 BTU
Giá bán:50.500.000 VND
Sản phẩm mới nhất

Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter Z12TKH-8

Điều hòa Daikin 2 chiều Inverter FTHF35RVMV/RHF35RVMV

Điều hòa âm trần Daikin 18.000 2 chiều cho chung cư cao cấp

Điều hòa âm trần Panasonic 18.000 1 chiều cho chung cư cao cấp