Dieu hoa
Kinh doanh 1
02435149453 (10 lines)
Kinh doanh 2
0988257667
0916668757
Dự án CT
0938161686
Kinh doanh 1
Kinh doanh 2
Dự án CT

Điều hòa -- > Điều hòa Tủ Đứng Sumikura (Malay)

  Điều hòa Tủ Đứng Sumikura 1 chiều (Malaysia)
Điều hòa tủ đứng Sumikura Model: APF/APO-210 loại 2 cục 1 chiều
Điều hòa tủ đứng Sumikura Model: APF/APO-210 loại 2 cục 1 chiều ,Máy lạnh Cây Sumikura APF-APO-210,Sumikura APF-APO-210
Model:APF/APO-210
Công suất:21.000BTU
Giá bán:15.600.000 VND
Điều hòa tủ đứng Sumikura Model: APF/APO-240 loại 2 cục 1 chiều
Điều hòa tủ đứng Sumikura Model: APF/APO-240 loại 2 cục 1 chiều ,Điều hòa cây Sumikura APF-APO-240,Sumikura APF-APO-240 24.000 BTU
Model:APF/APO-240
Công suất:24.000BTU
Giá bán:17.500.000 VND
Điều hòa tủ đứng Sumikura Model: APF/APO-280 loại 2 cục 1 chiều
Điều hòa tủ đứng Sumikura Model: APF/APO-280 loại 2 cục 1 chiều ,Điều hòa cây Sumikura 28000,Máy lạnh Sumikura APF-APO-280
Model:APF/APO-280
Công suất:28.000
Giá bán:18.800.000 VND
Điều hòa tủ đứng Sumikura Model: APF/APO-360 loại 2 cục 1 chiều
 Điều hòa tủ đứng Sumikura Model: APF/APO-360 loại 2 cục 1 chiều ,Máy lạnh Tủ Đứng Sumikura 36000,Điều hòa Cây Sumikura 36000
Model:APF/APO-360CW/CR
Công suất:36.000
Giá bán:23.200.000 CR VND
Điều hòa tủ đứng Sumikura Model: APF/APO-480 loại 2 cục 1 chiều
 Điều hòa tủ đứng Sumikura Model: APF/APO-480 loại 2 cục 1 chiều ,Máy lạnh Tủ Đứng Sumikura 48000,Điều hòa Cây Sumikura 48000 APF-APO-480
Model:APF/APO-480
Công suất:48.000
Giá bán:27.400.000 VND
Điều hòa tủ đứng Sumikura Model: APF/APO-500 loại 2 cục 1 chiều
 Điều hòa tủ đứng Sumikura Model: APF/APO-500 loại 2 cục 1 chiều ,Máy lạnh Cây Sumikura APF-APO-500,Điều hòa cây Sumikura 50.000 BTU
Model:APF/APO-500CB1
Công suất:50.000
Giá bán:28.400.000 VND
Điều hòa tủ đứng Sumikura Model: APF/APO-600 loại 2 cục 1 chiều
 Điều hòa tủ đứng Sumikura Model: APF/APO-600 loại 2 cục 1 chiều ,Máy lạnh Cây Sumikura APF-APO-600,Điều hòa cây Sumikura 60.000 BTU
Model:APF/APO-600
Công suất:60.000
Giá bán:31.800.000 VND
Điều hòa tủ đứng Sumikura Model: APF/APO-960 loại 2 cục 1 chiều
 Điều hòa tủ đứng Sumikura Model: APF/APO-960 loại 2 cục 1 chiều ,Máy lạnh Cây Sumikura APF-APO-960,Điều hòa cây Sumikura 96.000 BTU
Model:APF/APO-960
Công suất:96.000
Giá bán:60.500.000 VND
  Điều hòa Tủ Đứng Sumikura 2 chiều (Malaysia)
Điều hòa tủ đứng Sumikura Model: APF/APO-H240 loại 2 cục 2 chiều
Điều hòa tủ đứng Sumikura Model: APF/APO-H240 loại 2 cục 2 chiều ,Máy lạnh tủ đứng sumikura,Điều hòa cây Sumikura 24000 BTU APF-APO-H240
Model:APF/APO-H240
Công suất:24.000BTU
Giá bán:19.150.000 VND
Điều hòa tủ đứng Sumikura Model: APF/APO-H280 loại 2 cục 2 chiều
 Điều hòa tủ đứng Sumikura Model: APF/APO-H280 loại 2 cục 2 chiều ,Máy lạnh Tủ Đứng Sumikura,Máy lạnh Sumikura APF-APH-280
Model:APF/APO-H280
Công suất:28.000
Giá bán:20.200.000 VND
Điều hòa tủ đứng Sumikura Model: APF/APO-H360 loại 2 cục 2 chiều
 Điều hòa tủ đứng Sumikura Model: APF/APO-H360 loại 2 cục 2 chiều ,Máy lạnh Tủ Đứng Sumikura,Máy lạnh Sumikura APF-APH-360
Model:APF/APO-H360
Công suất:36.000
Giá bán:24.000.000 VND
Điều hòa tủ đứng Sumikura Model: APF/APO-H480 loại 2 cục 2 chiều
 Điều hòa tủ đứng Sumikura Model: APF/APO-H480 loại 2 cục 2 chiều ,Máy lạnh Tủ Đứng Sumikura,Máy lạnh Sumikura APF-APH-480
Model:APF/APO-H480
Công suất:48.000
Giá bán:29.200.000 VND
Điều hòa tủ đứng Sumikura Model: APF/APO-H500 loại 2 cục 2 chiều
 Điều hòa tủ đứng Sumikura Model: APF/APO-H500 loại 2 cục 2 chiều ,Máy lạnh Cây Sumikura APF-APO-H500,Điều hòa cây Sumikura 50.000 BTU
Model:APF/APO-H500
Công suất:50.000
Giá bán:30.300.000 VND
Điều hòa tủ đứng Sumikura Model: APF/APO-H600 loại 2 cục 2 chiều
 Điều hòa tủ đứng Sumikura Model: APF/APO-H600 loại 2 cục 2 chiều ,Máy lạnh Cây Sumikura APF-APO-H600,Điều hòa cây Sumikura 60.000 BTU
Model:APF/APO-H600
Công suất:60.000
Giá bán:34.000.000 VND
Điều hòa tủ đứng Sumikura Model: APF/APO-H960 loại 2 cục 2 chiều
 Điều hòa tủ đứng Sumikura Model: APF/APO-H960 loại 2 cục 2 chiều ,Máy lạnh Cây Sumikura APF-APO-H960,Điều hòa cây Sumikura 96.000 BTU
Model:APF/APO-H960
Công suất:96.000
Giá bán:72.900.000 VND
Sản phẩm mới nhất

Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter Z12TKH-8

Điều hòa Daikin 2 chiều Inverter FTHF35RVMV/RHF35RVMV

Điều hòa âm trần Daikin 18.000 2 chiều cho chung cư cao cấp

Điều hòa âm trần Panasonic 18.000 1 chiều cho chung cư cao cấp