Dieu hoa
Kinh doanh 1
02435149453 (10 lines)
Kinh doanh 2
0988257667
0916668757
Dự án CT
0938161686
Kinh doanh 1
Kinh doanh 2
Dự án CT

Điều hòa -- > Điều hòa tủ đứng Nagakawa

  Điều hòa tủ đứng Nagakaw - Điều hòa Cây Nagakaw 1 chiều
Điều hòa tủ đứng Nagakawa 1 chiều 28.000 BTU NP-C28DL
Điều hòa tủ đứng Nagakawa 1 chiều 28.000 BTU NP-C28DL ,Điều hòa Cây Nagakawa,Nagakawa NP-C28DL
Model:NP-C28DL
Công suất:28.000 BTU
Giá bán:18.900.000 VND
Điều hòa tủ đứng Nagakawa 1 chiều 50.000 BTU NP-C50DL
Điều hòa tủ đứng Nagakawa 1 chiều 50.000 BTU NP-C50DL,Điều hòa Cây Nagakawa,Nagakawa NP-C50DL
Model:NP-C50DL
Công suất:50.000 BTU
Giá bán:26.500.000 VND
Điều hòa tủ đứng Nagakawa 100.000 BTU 1 chiều NP-C100DL
Điều hòa tủ đứng Nagakawa 100.000 BTU 1 chiều  NP-C100DL,Điều hòa Cây,NP-C100DL
Model:NP-C100DL
Công suất:100.000
Giá bán:58.000.000 VND
Điều hòa tủ đứng Nagakawa 2x50.000 BTU 1 chiều NMP2-C100
Điều hòa tủ đứng Nagakawa 2x50.000 BTU 1 chiều NMP2-C100,Điều hòa Cây,NMP2-C100
Model:NMP2-C100
Công suất:100.000
Giá bán:61.000.000 VND
  Điều hòa tủ đứng Nagakaw - Điều hòa Cây Nagakaw 2 chiều
Điều hòa tủ đứng Nagakawa 2 chiều lạnh 28.000 BTU NP-A28DL
Điều hòa tủ đứng Nagakawa 2 chiều lạnh 28.000 BTU NP-A28DL,Điều hòa cây Nagakawa 2 chiều,Máy lạnh Nagakawa 28000 2 chiều
Model:NP-A28DL
Công suất:28.000
Giá bán:20.600.000 VND
Điều hòa tủ đứng Nagakawa 2 chiều lạnh 50.000 BTU NP-A50DL
Điều hòa tủ đứng Nagakawa 2 chiều lạnh 50.000 BTU NP-A50DL,Điều hòa cây Nagakawa 2 chiều,Máy lạnh Nagakawa 50000 2 chiều
Model:NP-A50DL
Công suất:50.000
Giá bán:29.900.000 VND
Điều hòa tủ đứng Nagakawa 100.000 BTU 2 chiều NP-A100DL
Điều hòa tủ đứng Nagakawa 100.000 BTU 2 chiều  NP-A100DL,Điều hòa Cây,NP-A100DL
Model:NP-A100DL
Công suất:100.000
Giá bán:60.500.000 VND
Điều hòa tủ đứng Nagakawa 2x50.000 BTU 2 chiều NMP2-A100DL
Điều hòa tủ đứng Nagakawa 2x50.000 BTU 2 chiều  NMP2-A100DL,Điều hòa Cây,NMP2-A100DL
Model:NMP2-A100DL
Công suất:100.000
Giá bán:61.000.000 VND
Sản phẩm mới nhất

Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter Z12TKH-8

Điều hòa Daikin 2 chiều Inverter FTHF35RVMV/RHF35RVMV

Điều hòa âm trần Daikin 18.000 2 chiều cho chung cư cao cấp

Điều hòa âm trần Panasonic 18.000 1 chiều cho chung cư cao cấp