Dieu hoa
Kinh doanh 1
02435149453 (10 lines)
Kinh doanh 2
0988257667
0916668757
Dự án CT
0938161686
Kinh doanh 1
Kinh doanh 2
Dự án CT

Điều hòa -- > Điều hòa tủ đứng LG

  Điều hòa cây LG 1 chiều inverter ga R410A
Điều hòa tủ đứng LG 24000BTU APNQ24GS1A3 inverter ga R410A 1 chiều
Điều hòa tủ đứng LG 24000BTU APNQ24GS1A3 inverter ga R410A 1 chiều,Điều hòa cây LG 24000BTU 1 chiều,APNQ24GS1A3
Model:APNQ24GS1A3
Công suất:24000BTU
Giá bán:23.400.000 VND
Điều hòa tủ đứng LG 28000BTU APNQ30GR5A3 inverter ga R410A 1 chiều
Điều hòa tủ đứng LG 28000BTU APNQ30GR5A3 inverter ga R410A 1 chiều,Điều hòa cây LG 28000BTU 1 chiều,APNQ30GR5A3
Model:APNQ30GR5A3
Công suất:28000BTU
Giá bán:27.400.000 VND
Điều hòa tủ đứng LG 48000BTU APNQ48GT3E3 inverter ga R410A 1 chiều
Điều hòa tủ đứng LG 48000BTU APNQ48GT3E3 inverter ga R410A 1 chiều,Điều hòa cây LG 48000BTU 1 chiều,APNQ48GT3E3
Model:APNQ48GT3E3
Công suất:48000BTU
Giá bán:37.300.000 VND
Điều hòa tủ đứng LG 93000BTU APNQ100LFA0 inverter ga R410A 1 chiều
Điều hòa tủ đứng LG 93000BTU APNQ100LFA0 inverter ga R410A 1 chiều,Điều hòa cây LG 93000BTU 1 chiều,APNQ100LFA0
Model:APNQ100LFA0
Công suất:93000BTU
Giá bán:68.000.000 VND
  Điều hòa tủ đứng LG
Điều hòa LG - Tủ đứng 1 chiều 24.000 BTU APUC246KLA0 Ga R410A
Điều hòa LG - Tủ đứng 1 chiều 24.000 BTU APUC246KLA0 Ga R410A,Máy lạnh LG Tủ đứng 24000 BTU,Điều hòa Tủ đứng LG APUC246KLA0-APNC246KLA0  24,000BTU
Model:APUC246KLA0/APNC246KLA0
Công suất:24.000 BTU
Giá bán:20.000.000 VND
Điều hòa LG - Tủ đứng 1 chiều 28.000 BTU APUC286KLA0 Ga R410A
Điều hòa LG - Tủ đứng 1 chiều 28.000 BTU APUC286KLA0 Ga R410A,Máy lạnh LG Tủ đứng 28000 BTU,Điều hòa Tủ đứng LG  APUC286KLA0-APNC286KLA0 28,000BTU
Model:APUC286KLA0/APNC286KLA0
Công suất:28.000 BTU
Giá bán:23.500.000 VND
Điều hòa tủ đứng LG 1 chiều lạnh 48.000 BTU APC488TLA0
Điều hòa tủ đứng LG 1 chiều lạnh 48.000 BTU APC488TLA0,Máy lạnh LG Tủ đứng  48000 BTU,Điều hòa Tủ đứng LG  APC488TLA0 48,000BTU
Model: APC488TLA0
Công suất:48.000 BTU
Giá bán:Hết hàng- bỏ sản xuất VND
Điều hòa tủ đứng LG 2 chiều nóng lạnh 24.000 BTU HP-H246SLA0
Điều hòa tủ đứng LG 2 chiều nóng lạnh 24.000 BTU HP-H246SLA0,Máy lạnh LG Tủ đứng - Jet Cool  24000 BTU,Điều hòa Tủ đứng LG HP-H246SLA0  24,000BTU
Model:HP-H246SLA0
Công suất:24.000 BTU
Giá bán:20.500.000 VND
Điều hòa tủ đứng LG 1 chiều lạnh 93.000 BTU LP-C1008FA0
Điều hòa tủ đứng LG 1 chiều lạnh 93.000 BTU LP-C1008FA0,Máy lạnh LG Tủ đứng - Jet Cool  93000 BTU,Điều hòa Tủ đứng LG TP-C1008FAO 93,000BTU
Model:LP-C1008FA0
Công suất:93.000 BTU
Giá bán:Hết hàng VND
Sản phẩm mới nhất

Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter Z12TKH-8

Điều hòa Daikin 2 chiều Inverter FTHF35RVMV/RHF35RVMV

Điều hòa âm trần Daikin 18.000 2 chiều cho chung cư cao cấp

Điều hòa âm trần Panasonic 18.000 1 chiều cho chung cư cao cấp