Dieu hoa
Kinh doanh 1
04.35149453 (10 lines)
Kinh doanh 2
0988257667
0916668757
Dự án CT
0938161686
Kinh doanh 1
Kinh doanh 2
Dự án CT

Điều hòa -- > Điều hòa tủ đứng Funiki

  Điều hòa tủ đứng Funiki - Điều hòa Cây Funiki
Điều hòa tủ đứng Funiki 24.000 BTU 1 chiều
Điều hòa tủ đứng Funiki 24.000 BTU 1 chiều,Điều hòa Cây Funiki Fc24,Điều hòa Funiki Fc24
Model:FC24
Công suất:24.000 BTU
Giá bán:17.400.000 VND
Điều hòa tủ đứng Funiki 28.000 BTU 1 chiều
Điều hòa tủ đứng Funiki 28.000 BTU 1 chiều,Điều hòa Cây Funiki Fc27,Điều hòa Funiki Fc27
Model:FC27
Công suất:27.000 BTU
Giá bán:18.600.000 VND
Điều hòa tủ đứng Funiki 50.000 BTU 1 chiều
Điều hòa tủ đứng Funiki 50.000 BTU 1 chiều,Điều hòa Cây Funiki Fc50,Điều hòa Funiki Fc50
Model:FC50
Công suất:50.000 BTU
Giá bán:27.800.000 VND
Điều hòa tủ đứng Funiki 18.000 BTU 1 chiều
Điều hòa tủ đứng Funiki 18.000 BTU 1 chiều,Điều hòa đứng funiki 18000 BTU,Điều hòa cây funiki 18000 BTU
Model:FC18
Công suất:18.000
Giá bán:15.300.000 VND
Điều hòa tủ đứng Funiki 42.000 BTU 1 chiều
Điều hòa tủ đứng Funiki 42.000 BTU 1 chiều,funiki,Funiki FC42
Model:FC42
Công suất:42.000
Giá bán:25.500.000 VND
  Điều hòa tủ đứng Funiki - Điều hòa Cây Funiki 2 chiều
Điều hòa tủ đứng Funiki 24.000 BTU 2 chiều
Điều hòa tủ đứng Funiki 24.000 BTU 2 chiều,Điều hòa Cây Funiki FH24,Điều hòa Funiki FH24
Model:FH24
Công suất:24.000 BTU
Giá bán:18.500.000 VND
Điều hòa tủ đứng Funiki 28.000 BTU 2 chiều
Điều hòa tủ đứng Funiki 28.000 BTU 2 chiều,Điều hòa Cây Funiki FH27,Điều hòa Funiki FH27
Model:FH27
Công suất:27.000 BTU
Giá bán:19.650.000 VND
Điều hòa tủ đứng Funiki 50.000 BTU 2 chiều
Điều hòa tủ đứng Funiki 50.000 BTU 2 chiều,Điều hòa Cây Funiki FH50,Điều hòa Funiki FH50
Model:FH50
Công suất:50.000 BTU
Giá bán:29.200.000 VND
Điều hòa tủ đứng Funiki 18.000 BTU 2 chiều
Điều hòa tủ đứng Funiki 18.000 BTU 2 chiều,funiki,Funiki FH18
Model:FH18
Công suất:18.000
Giá bán:16.200.000 VND
Điều hòa tủ đứng Funiki 42.000 BTU 2 chiều
Điều hòa tủ đứng Funiki 42.000 BTU 2 chiều,funiki,Funiki FH42
Model:FH42
Công suất:42.000
Giá bán:26.200.000 VND
Sản phẩm mới nhất

Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter E12 RKH-8

Điều hòa Daikin 2 chiều Inverter FTXS35 Gas 410

Điều hòa âm trần Daikin 18.000 2 chiều cho chung cư cao cấp

Điều hòa âm trần Panasonic 18.000 1 chiều cho chung cư cao cấp