Dieu hoa
Kinh doanh 1
04.35149453 (10 lines)
Kinh doanh 2
0988257667
0916668757
Dự án CT
0938161686
Kinh doanh 1
Kinh doanh 2
Dự án CT

Điều hòa -- > Điều hòa tủ đứng Daikin

  Điều hòa tủ đứng Daikin 2 chiều
Điều hòa tủ đứng Daikin 26.000 2 chiều
Điều hòa tủ đứng Daikin 26.000 2 chiều,Điều hòa cây Daikin 26000 BTU 2 chiều,Điều hòa tủ đứng Daikin 26000 BTU
Model:FVY71LAVE
Công suất:26.000 BTU
Giá bán:33.950.000 VND
Điều hòa tủ đứng Daikin 36.000 BTU 2 chiều
Điều hòa tủ đứng Daikin 36.000 BTU 2 chiều,Điều hòa cây Daikin 36000 BTU 2 chiều,Điều hòa tủ đứng Daikin 36000 BTU
Model:FVY100LAVE
Công suất:36.000 BTU
Giá bán:40.500.000 VND
Điều hòa tủ đứng Daikin 44.500 BTU 2 chiều
Điều hòa tủ đứng Daikin 44.500 BTU 2 chiều,Điều hòa cây Daikin 445000 BTU 2 chiều,Điều hòa tủ đứng Daikin 445000 BTU
Model:FVY125LAVE
Công suất:44.500 BTU
Giá bán:45.500.000 VND
  Điều hòa tủ đứng Daikin 1 chiều
Điều hòa tủ đứng Daikin 26.000 1 chiều
Điều hòa tủ đứng Daikin 26.000 1 chiều,Máy lạnh Daikin 26000 1 chiều,Điều hòa Cây Daikin 26000 1 chiều
Model:FVY71LAVE
Công suất:26.000
Giá bán:30.800.000 VND
Điều hòa tủ đứng Daikin 36.000 1 chiều
Điều hòa tủ đứng Daikin 36.000 1 chiều,Máy lạnh Daikin 36000 1 chiều,Điều hòa Cây Daikin 36000 1 chiều
Model:FVY100LAVE
Công suất:36.000
Giá bán:37.500.000 VND
Điều hòa tủ đứng Daikin 44.500 1 chiều
Điều hòa tủ đứng Daikin 44.500 1 chiều,Máy lạnh Daikin 44.500 1 chiều,Điều hòa Cây Daikin 44.500 1 chiều
Model:FVY125LAVE
Công suất:44.500
Giá bán:40.200.000 VND
  Điều hòa tủ đứng Daikin 2 chiều inverter
Điều hòa tủ đứng Daikin 26.000 BTU 2 chiều inverter FVQ71CVEB/RZR71LVVM
Điều hòa tủ đứng Daikin 26.000 BTU 2 chiều inverter FVQ71CVEB/RZR71LVVM,Cây,Daikin
Model:FVQ71CVEB/RZR71LVVM
Công suất:26.000
Giá bán:47.900.000 VND
Điều hòa tủ đứng Daikin 36.000 BTU 2 chiều inverter FVQ100CVEB/RZR100LVVM
Điều hòa tủ đứng Daikin 36.000 BTU 2 chiều inverter FVQ100CVEB/RZR100LVVM,Cây,Daikin
Model:FVQ100CVEB/RZR100LVVM
Công suất:36.000
Giá bán:Liên hệ VND
Điều hòa tủ đứng Daikin 44.500 BTU 2 chiều inverter FVQ125CVEB/RZR125LVVM
Điều hòa tủ đứng Daikin 44.500 BTU 2 chiều inverter FVQ125CVEB/RZR125LVVM,Cây,Daikin
Model:FVQ125CVEB/RZR125LVVM
Công suất:44.500
Giá bán:Liên hệ VND
  Điều hòa tủ đứng Daikin 1 chiều inverter Ga R410A
Điều hòa tủ đứng Daikin FVQ71CVEB, 26000 BTU, 1 chiều Inverter Ga R410A
Điều hòa tủ đứng Daikin FVQ71CVEB, 26000 BTU, 1 chiều Inverter Ga R410A,FVQ71CVEB,Daikin FVQ71CVEB
Model:FVQ71CVEB
Công suất:26.000BTU
Giá bán:43.600.000 VND
Điều hòa tủ đứng Daikin FVQ100CVEB, 36000 BTU, 1 chiều
Điều hòa tủ đứng Daikin FVQ100CVEB, 36000 BTU, 1 chiều,FVQ100CVEB,Daikin FVQ100CVEB
Model:FVQ100CVEB
Công suất:36.000BTU
Giá bán:Liên hệ VND
Điều hòa tủ đứng Daikin FVQ125CVEB, 45000 BTU, 1 chiều inverter
Điều hòa tủ đứng Daikin FVQ125CVEB, 45000 BTU, 1 chiều inverter,FVQ125CVEB,Daikin FVQ125CVEB
Model:FVQ125CVEB
Công suất:45.000BTU
Giá bán:Liên hệ VND
Sản phẩm mới nhất

Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter E12 PKH-8

Điều hòa Daikin 2 chiều Inverter FTXS35 Gas 410

Điều hòa âm trần Daikin 18.000 2 chiều cho chung cư cao cấp

Điều hòa âm trần Panasonic 18.000 1 chiều cho chung cư cao cấp