Dieu hoa
Kinh doanh 1
02435149453 (10 lines)
Kinh doanh 2
0988257667
0916668757
Dự án CT
0938161686
Kinh doanh 1
Kinh doanh 2
Dự án CT

Điều hòa -- > Điều hòa tủ đứng Daikin

  Điều hòa tủ đứng Daikin 1 chiều thường Ga R410A - Xuất Xứ Malaysia
Điều hòa Daikin Tủ đứng 1 chiều 28000BTU FVRN71BXV1V/RR71CBXV1V
Điều hòa Daikin Tủ đứng 1 chiều 28000BTU FVRN71BXV1V/RR71CBXV1V,FVRN71AXV1-RR71CGXV1,Daikin FVRN71AXV1-RR71CGXV1
Model:FVRN71BXV1V/RR71CBXV1V
Công suất:28.000 BTU
Giá bán:27.800.000 VND
Điều hòa Daikin Tủ đứng 1 chiều 36.000BTU FVRN100BXV1V/RR100DBXV1(Y1)V
Điều hòa Daikin Tủ đứng 1 chiều 36.000BTU FVRN100BXV1V/RR100DBXV1(Y1)V,FVRN100AXV1-RR100DGXY1,Daikin FVRN100AXV1-RR100DGXY1
Model:FVRN100BXV1V/RR100DBXV1(Y1)V
Công suất:36.000 BTU
Giá bán:33.200.000 1 pha, 34.100.000 VND
Điều hòa Daikin Tủ đứng 1 chiều 42.000BTU FVRN125BXV1V/RR125DBXY1V
Điều hòa Daikin Tủ đứng 1 chiều 42.000BTU FVRN125BXV1V/RR125DBXY1V,FVRN125AXV1-RR125DGXY1 ,Daikin FVRN125AXV1-RR125DGXY1
Model:FVRN125BXV1V/RR125DBXY1V
Công suất:42.000 BTU
Giá bán:36.800.000 VND
Điều hòa Daikin Tủ đứng 1 chiều 45.000BTU FVRN140BXV1V/RR140DBXY1V
Điều hòa Daikin Tủ đứng 1 chiều 45.000BTU FVRN140BXV1V/RR140DBXY1V,FVRN140AXV1-RR140DGXY1 ,Daikin FVRN140AXV1-RR140DGXY1
Model:FVRN140BXV1V/RR140DBXY1V
Công suất:45.000 BTU
Giá bán:45.500.000 VND
Điều hòa Daikin Tủ đứng 1 chiều 55.000BTU FVRN160BXV1V/RR160DBXY1V
Điều hòa Daikin Tủ đứng 1 chiều 55.000BTU FVRN160BXV1V/RR160DBXY1V,FVRN140AXV1-RR140DGXY1 ,Daikin FVRN140AXV1-RR140DGXY1
Model:FVRN160BXV1V/RR160DBXY1V
Công suất:55.000 BTU
Giá bán:52.300.000 VND
  Điều hòa tủ đứng Daikin 2 chiều thường Ga R410A - Xuất Xứ Malaysia
Điều hòa Daikin Tủ đứng 2 chiều 28.000BTU FVQN71AXV1
Điều hòa Daikin Tủ đứng 2 chiều 28.000BTU FVQN71AXV1,Tủ đứng Daikin 28000 BTU 2 chiều,Daikin FVQN71AXV1-RQ71CGXV1
Model:FVQN71AXV1/RQ71CGXV1
Công suất:28.000 BTU
Giá bán:32.200.000 VND
Điều hòa Daikin Tủ đứng 2 chiều 40.000BTU FVQN100AXV1
Điều hòa Daikin Tủ đứng 2 chiều 40.000BTU FVQN100AXV1,FVQN100AXV1-RQ100DGXY1 ,Daikin FVQN100AXV1-RQ100DGXY1
Model:FVQN100AXV1/RQ100DGXY1
Công suất:40.000 BTU
Giá bán:38.600.000 VND
Điều hòa Daikin Tủ đứng 2 chiều 45.000BTU FVQN125AXV1/RQ125DGXY1
Điều hòa Daikin Tủ đứng 2 chiều 45.000BTU FVQN125AXV1/RQ125DGXY1 ,FVQN125AXV1-RQ125DGXY1 ,Daikin FVQN125AXV1-RQ125DGXY1
Model:FVQN125AXV1/RQ125DGXY1
Công suất:45.000 BTU
Giá bán:42.400.000 VND
Điều hòa Daikin Tủ đứng 2 chiều 55.000BTU FVQN140AXV1/RQ140DGXY1
Điều hòa Daikin Tủ đứng 2 chiều 55.000BTU FVQN140AXV1/RQ140DGXY1 , FVQN140AXV1-RQ140DGXY1 ,Daikin  FVQN140AXV1-RQ140DGXY1
Model:FVQN140AXV1/RQ140DGXY1
Công suất:55.000 BTU
Giá bán:53.200.000 VND
  Điều hòa tủ đứng Daikin ga R410 model 2018 inverter
Điều hòa Daikin tủ đứng 24.000 BTU 1 chiều inverter ga R32 FVQ71CVEB-RZR71MVMV
Điều hòa Daikin tủ đứng 24.000 BTU 1 chiều inverter ga R32 FVQ71CVEB-RZR71MVMV,Daikin,FVQ71CVEB-RZR71MVMV
Model:FVQ71CVEB/RZR71MVMV
Công suất:24.000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
Điều hòa Daikin tủ đứng 34.000 BTU 1 chiều inverter ga R32 FVQ100CVEB-RZR100MVM
Điều hòa Daikin tủ đứng 34.000 BTU 1 chiều inverter ga R32 FVQ100CVEB-RZR100MVM,Daikin,FVQ100CVEB-RZR100MVM
Model:FVQ100CVEB/RZR100MVM
Công suất:34.000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
Điều hòa Daikin tủ đứng 34.000 BTU 1 chiều inverter ga R32 FVQ100CVEB-RZR100MYM
Điều hòa Daikin tủ đứng 34.000 BTU 1 chiều inverter ga R32 FVQ100CVEB-RZR100MYM,Daikin,FVQ100CVEB-RZR100MYM
Model:FVQ100CVEB/RZR100MYM
Công suất:34.000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
Điều hòa Daikin tủ đứng 42.000 BTU 1 chiều inverter ga R32 FVQ125CVEB-RZR125MVM
Điều hòa Daikin tủ đứng 42.000 BTU 1 chiều inverter ga R32 FVQ125CVEB-RZR125MVM,Daikin,FVQ125CVEB-RZR125MVM
Model:FVQ125CVEB/RZR125MVM
Công suất:42.000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
Điều hòa Daikin tủ đứng 42.000 BTU 1 chiều inverter ga R32 FVQ125CVEB-RZR125MYM
Điều hòa Daikin tủ đứng 42.000 BTU 1 chiều inverter ga R32 FVQ125CVEB-RZR125MYM,Daikin,FVQ125CVEB-RZR125MYM
Model:FVQ125CVEB/RZR125MYM
Công suất:42.000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
Điều hòa Daikin tủ đứng 48.000 BTU 1 chiều inverter ga R32 FVQ140CVEB-RZR140MVM
Điều hòa Daikin tủ đứng 48.000 BTU 1 chiều inverter ga R32 FVQ140CVEB-RZR140MVM,Daikin,FVQ140CVEB-RZR140MVM
Model:FVQ140CVEB/RZR140MVM
Công suất:48.000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
Điều hòa Daikin tủ đứng 48.000 BTU 1 chiều inverter ga R32 FVQ140CVEB-RZR140MYM
Điều hòa Daikin tủ đứng 48.000 BTU 1 chiều inverter ga R32 FVQ140CVEB-RZR140MYM,Daikin,FVQ140CVEB-RZR140MYM
Model:FVQ140CVEB/RZR140MYM
Công suất:48.000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
  Điều hòa tủ đứng Daikin 1 chiều inverter Ga R410A Dàn nóng Thái , Dàn Lạnh: China
Điều hòa tủ đứng Daikin FVQ71CVEB, 26000 BTU, 1 chiều Inverter Ga R410A
Điều hòa tủ đứng Daikin FVQ71CVEB, 26000 BTU, 1 chiều Inverter Ga R410A,FVQ71CVEB,Daikin FVQ71CVEB
Model:FVQ71CVEB/RZR71MVMV
Công suất:26.000BTU
Giá bán:43.600.000 VND
Điều hòa tủ đứng Daikin FVQ100CVEB, 36000 BTU, 1 chiều Inverter Ga R410A
Điều hòa tủ đứng Daikin FVQ100CVEB, 36000 BTU, 1 chiều Inverter Ga R410A,FVQ100CVEB,Daikin FVQ100CVEB
Model:FVQ100CVEB/RZR100MV(Y)M
Công suất:36.000BTU
Giá bán:Liên hệ VND
Điều hòa tủ đứng Daikin FVQ125CVEB, 45000 BTU, 1 chiều inverter
Điều hòa tủ đứng Daikin FVQ125CVEB, 45000 BTU, 1 chiều inverter,FVQ125CVEB,Daikin FVQ125CVEB
Model:FVQ125CVEB/RZR125MV(Y)M
Công suất:45.000BTU
Giá bán:57,000,000 VND
Điều hòa tủ đứng Daikin 48.000 1 chiều inverter FVQ140CVEB/RZR140LUY1
Điều hòa tủ đứng Daikin 48.000 1 chiều inverter FVQ140CVEB/RZR140LUY1,Tủ 48000 BTU Daikin,Daikin FVQ140CVEB-RZR140LUY1
Model:FVQ140CVEB/RZR140MV(Y)M
Công suất:48.000
Giá bán:Liên hệ VND
  Điều hòa tủ đứng Daikin 2 chiều inverter Ga R410 Dàn nóng Thái , Dàn Lạnh: China
Điều hòa tủ đứng Daikin 26.000 BTU 2 chiều inverter FVQ71CVEB/RZQ71LVVM
Điều hòa tủ đứng Daikin 26.000 BTU 2 chiều inverter FVQ71CVEB/RZQ71LVVM,Cây,Daikin
Model:FVQ71CVEB/RZQ71LV1
Công suất:26.000
Giá bán:47.900.000 VND
Điều hòa tủ đứng Daikin 36.000 BTU 2 chiều inverter FVQ100CVEB/RZQ100LVVM
Điều hòa tủ đứng Daikin 36.000 BTU 2 chiều inverter FVQ100CVEB/RZQ100LVVM,Cây,Daikin
Model:FVQ100CVEB/RZQ100LV1(HAY4A)
Công suất:36.000
Giá bán:56.300.000 VND
Điều hòa tủ đứng Daikin 44.500 BTU 2 chiều inverter FVQ125CVEB/RZQ125LVVM
Điều hòa tủ đứng Daikin 44.500 BTU 2 chiều inverter FVQ125CVEB/RZQ125LVVM,Cây,Daikin
Model:FVQ125CVEB/RZQ125LV1(HAY4A)
Công suất:44.500
Giá bán:Liên hệ VND
Điều hòa tủ đứng Daikin 48.000 BTU 2 chiều inverter FVQ140CVEB/RZQ140HAY4A
Điều hòa tủ đứng Daikin 48.000 BTU 2 chiều inverter FVQ140CVEB/RZQ140HAY4A,Tủ 48000 BTU Daikin,Daikin FVQ140CVEB-RZQ140HAY4A
Model:FVQ140CVEB/RZQ140LV1(HAY4A)
Công suất:48.000
Giá bán:Liên hệ VND
  Điều hòa Daikin Packaged
Điều hòa đặt sàn, thổi trực tiếp Daikin 1 chiều lạnh 50.000 Btu FVGR05NV1/RUR05NY1
Điều hòa đặt sàn, thổi trực tiếp Daikin 1 chiều lạnh 50.000 Btu FVGR05NV1/RUR05NY1,Máy lạnh tủ đứng Daikin 50000BTU,Điều hòa Cây Daikin 50.000BTU FVGR05NV1-RUR05NY1
Model:FVGR05NV1/RUR05NY1
Công suất:50.000
Giá bán:59.000.000 VND
Điều hòa đặt sàn, thổi trực tiếp Daikin 1 chiều lạnh 60.000 Btu FVGR06NV1/RUR06NY1
Điều hòa đặt sàn, thổi trực tiếp Daikin 1 chiều lạnh 60.000 Btu FVGR06NV1/RUR06NY1,Máy lạnh tủ đứng Daikin 60000BTU FVGR06NV1,Điều hòa Cây Daikin 60.000BTU FVGR06NV1
Model:FVGR06NV1/RUR06NY1
Công suất:60.000
Giá bán:68.100.000 đặt hàng VND
Điều hòa đặt sàn, thổi trực tiếp Daikin 1 chiều lạnh 80.000 Btu FVGR08NV1/RUR08NY1
Điều hòa đặt sàn, thổi trực tiếp Daikin 1 chiều lạnh 80.000 Btu FVGR08NV1/RUR08NY1,Máy lạnh tủ đứng Daikin 80000BTU FVGR08NV1,Điều hòa Cây Daikin 80.000BTU FVGR08NV1
Model:FVGR08NV1/RUR08NY1
Công suất:80.000
Giá bán:81.300.000 đặt hàng VND
Điều hòa tủ đặt sàn, thổi trực tiếp Daikin 1 chiều lạnh 100.000 Btu FVGR10NV1/RUR10NY1
Điều hòa tủ đặt sàn, thổi trực tiếp Daikin 1 chiều lạnh 100.000 Btu FVGR10NV1/RUR10NY1,Máy lạnh tủ đứng Daikin 100,000 BTU,Điều hòa Cây Daikin 100.000BTU FVGR10NV1-RUR10NY1
Model:FVGR10NV1/RUR10NY1
Công suất:100.000
Giá bán:82.000.000 VND
  Điều hòa tủ đứng Daikin 2 chiều Ga R410A - Dàn nóng Thái , Dàn Lạnh: China
Điều hòa tủ đứng Daikin 26.000 2 chiều thường Ga R410A FVQ71CVEB/RQ71MV1
Điều hòa tủ đứng Daikin 26.000 2 chiều thường Ga R410A FVQ71CVEB/RQ71MV1,Daikin,FVQ71CVEB-RQ71MV1
Model:FVQ71CVEB/RQ71MV1
Công suất:26.000 BTU
Giá bán:43.000.000 VND
Điều hòa tủ đứng Daikin 36.000 2 chiều thường Ga R410A FVQ100CVEB/RQ100MV(Y)1
Điều hòa tủ đứng Daikin 36.000 2 chiều thường Ga R410A FVQ100CVEB/RQ100MV(Y)1,Daikin,FVQ100CVEB-RQ100MV(Y)1
Model:FVQ100CVEB/RQ100MV(Y)1
Công suất:36.000 BTU
Giá bán:50.500.000 VND
Điều hòa tủ đứng Daikin 42.000 2 chiều thường Ga R410A FVQ125CVEB/RQ125MY1
Điều hòa tủ đứng Daikin 42.000 2 chiều thường Ga R410A FVQ125CVEB/RQ125MY1,Daikin,FVQ125CVEB-RQ125MY1
Model:FVQ125CVEB/RQ125MY1
Công suất:44.500 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
Điều hòa tủ đứng Daikin 48.000 2 chiều thường Ga R410A FVQ140CVEB/RQ140MY1
Điều hòa tủ đứng Daikin 48.000 2 chiều thường Ga R410A FVQ140CVEB/RQ140MY1,Daikin,FVQ140CVEB-RQ140MY1
Model:FVQ140CVEB/RQ140MY1
Công suất:48.000
Giá bán:Liên hệ VND
Sản phẩm mới nhất

Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter E12 RKH-8

Điều hòa Daikin 2 chiều Inverter FTXS35 Gas 410

Điều hòa âm trần Daikin 18.000 2 chiều cho chung cư cao cấp

Điều hòa âm trần Panasonic 18.000 1 chiều cho chung cư cao cấp