Dieu hoa
Kinh doanh 1
04.35149453 (10 lines)
Kinh doanh 2
0988257667
0916668757
Dự án CT
0938161686
Kinh doanh 1
Kinh doanh 2
Dự án CT

Điều hòa -- > Điều hòa tủ đứng Daikin

  Điều hòa tủ đứng Daikin 2 chiều inverter Ga R410 Dàn nóng Thái , Dàn Lạnh: China
Điều hòa tủ đứng Daikin 26.000 BTU 2 chiều inverter FVQ71CVEB/RZR71LVVM
Điều hòa tủ đứng Daikin 26.000 BTU 2 chiều inverter FVQ71CVEB/RZR71LVVM,Cây,Daikin
Model:FVQ71CVEB/RZR71LVVM
Công suất:26.000
Giá bán:47.900.000 VND
Điều hòa tủ đứng Daikin 36.000 BTU 2 chiều inverter FVQ100CVEB/RZR100LVVM
Điều hòa tủ đứng Daikin 36.000 BTU 2 chiều inverter FVQ100CVEB/RZR100LVVM,Cây,Daikin
Model:FVQ100CVEB/RZR100LVVM
Công suất:36.000
Giá bán:56.300.000 VND
Điều hòa tủ đứng Daikin 44.500 BTU 2 chiều inverter FVQ125CVEB/RZR125LVVM
Điều hòa tủ đứng Daikin 44.500 BTU 2 chiều inverter FVQ125CVEB/RZR125LVVM,Cây,Daikin
Model:FVQ125CVEB/RZR125LVVM
Công suất:44.500
Giá bán:Liên hệ VND
Điều hòa tủ đứng Daikin 48.000 2 chiều inverter FVQ140CVEB/RZQ140HAY4A
Điều hòa tủ đứng Daikin 48.000 2 chiều inverter FVQ140CVEB/RZQ140HAY4A,Tủ 48000 BTU Daikin,Daikin FVQ140CVEB-RZQ140HAY4A
Model:FVQ140CVEB/RZQ140HAY4A
Công suất:48.000
Giá bán:Liên hệ VND
  Điều hòa tủ đứng Daikin 1 chiều inverter Ga R410A Dàn nóng Thái , Dàn Lạnh: China
Điều hòa tủ đứng Daikin FVQ71CVEB, 26000 BTU, 1 chiều Inverter Ga R410A
Điều hòa tủ đứng Daikin FVQ71CVEB, 26000 BTU, 1 chiều Inverter Ga R410A,FVQ71CVEB,Daikin FVQ71CVEB
Model:FVQ71CVEB
Công suất:26.000BTU
Giá bán:43.600.000 VND
Điều hòa tủ đứng Daikin FVQ100CVEB, 36000 BTU, 1 chiều
Điều hòa tủ đứng Daikin FVQ100CVEB, 36000 BTU, 1 chiều,FVQ100CVEB,Daikin FVQ100CVEB
Model:FVQ100CVEB
Công suất:36.000BTU
Giá bán:Liên hệ VND
Điều hòa tủ đứng Daikin FVQ125CVEB, 45000 BTU, 1 chiều inverter
Điều hòa tủ đứng Daikin FVQ125CVEB, 45000 BTU, 1 chiều inverter,FVQ125CVEB,Daikin FVQ125CVEB
Model:FVQ125CVEB
Công suất:45.000BTU
Giá bán:Liên hệ VND
Điều hòa tủ đứng Daikin 48.000 1 chiều inverter FVQ140CVEB/RZR140LUY1
Điều hòa tủ đứng Daikin 48.000 1 chiều inverter FVQ140CVEB/RZR140LUY1,Tủ 48000 BTU Daikin,Daikin FVQ140CVEB-RZR140LUY1
Model:FVQ140CVEB/RZR140LUY1
Công suất:48.000
Giá bán:Liên hệ VND
  Điều hòa tủ đứng Daikin 2 chiều thường Ga R410A - Xuất Xứ Malaysia
Điều hòa Daikin Tủ đứng 2 chiều 28.000BTU FVQN71AXV1/RQ71CGXV1
Điều hòa Daikin Tủ đứng 2 chiều 28.000BTU FVQN71AXV1/RQ71CGXV1,Tủ đứng Daikin 28000 BTU 2 chiều,Daikin FVQN71AXV1-RQ71CGXV1
Model:FVQN71AXV1/RQ71CGXV1
Công suất:28.000 BTU
Giá bán:32.200.000 VND
Điều hòa Daikin Tủ đứng 2 chiều 40.000BTU FVQN100AXV1/RQ100DGXY1
Điều hòa Daikin Tủ đứng 2 chiều 40.000BTU FVQN100AXV1/RQ100DGXY1 ,FVQN100AXV1-RQ100DGXY1 ,Daikin FVQN100AXV1-RQ100DGXY1
Model:FVQN100AXV1/RQ100DGXY1
Công suất:40.000 BTU
Giá bán:38.600.000 VND
Điều hòa Daikin Tủ đứng 2 chiều 45.000BTU FVQN125AXV1/RQ125DGXY1
Điều hòa Daikin Tủ đứng 2 chiều 45.000BTU FVQN125AXV1/RQ125DGXY1 ,FVQN125AXV1-RQ125DGXY1 ,Daikin FVQN125AXV1-RQ125DGXY1
Model:FVQN125AXV1/RQ125DGXY1
Công suất:45.000 BTU
Giá bán:42.400.000 VND
Điều hòa Daikin Tủ đứng 2 chiều 55.000BTU FVQN140AXV1/RQ140DGXY1
Điều hòa Daikin Tủ đứng 2 chiều 55.000BTU FVQN140AXV1/RQ140DGXY1 , FVQN140AXV1-RQ140DGXY1 ,Daikin  FVQN140AXV1-RQ140DGXY1
Model:FVQN140AXV1/RQ140DGXY1
Công suất:55.000 BTU
Giá bán:53.200.000 VND
  Điều hòa tủ đứng Daikin 1 chiều thường Ga R410A - Xuất Xứ Malaysia
Điều hòa Daikin Tủ đứng 1 chiều 28000BTU FVRN71AXV1/RR71CGXV1
Điều hòa Daikin Tủ đứng 1 chiều 28000BTU FVRN71AXV1/RR71CGXV1,FVRN71AXV1-RR71CGXV1,Daikin FVRN71AXV1-RR71CGXV1
Model:FVRN71AXV1/RR71CGXV1
Công suất:28.000 BTU
Giá bán:29.200.000 VND
Điều hòa Daikin Tủ đứng 1 chiều 40.000BTU FVRN100AXV1/RR100DGXY1
Điều hòa Daikin Tủ đứng 1 chiều 40.000BTU FVRN100AXV1/RR100DGXY1,FVRN100AXV1-RR100DGXY1,Daikin FVRN100AXV1-RR100DGXY1
Model:FVRN100AXV1/RR100DGXY1
Công suất:40.000 BTU
Giá bán:35.100.000 VND
Điều hòa Daikin Tủ đứng 1 chiều 45.000BTU FVRN125AXV1/RR125DGXY1
Điều hòa Daikin Tủ đứng 1 chiều 45.000BTU FVRN125AXV1/RR125DGXY1 ,FVRN125AXV1-RR125DGXY1 ,Daikin FVRN125AXV1-RR125DGXY1
Model:FVRN125AXV1/RR125DGXY1
Công suất:45.000 BTU
Giá bán:38.900.000 VND
Điều hòa Daikin Tủ đứng 1 chiều 55.000BTU FVRN140AXV1/RR140DGXY1
Điều hòa Daikin Tủ đứng 1 chiều 55.000BTU FVRN140AXV1/RR140DGXY1 ,FVRN140AXV1-RR140DGXY1 ,Daikin FVRN140AXV1-RR140DGXY1
Model:FVRN140AXV1/RR140DGXY1
Công suất:55.000 BTU
Giá bán:48.300.000 VND
Sản phẩm mới nhất

Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter E12 PKH-8

Điều hòa Daikin 2 chiều Inverter FTXS35 Gas 410

Điều hòa âm trần Daikin 18.000 2 chiều cho chung cư cao cấp

Điều hòa âm trần Panasonic 18.000 1 chiều cho chung cư cao cấp