Dieu hoa
Kinh doanh 1
02435149453 (10 lines)
Kinh doanh 2
0988257667
0916668757
Dự án CT
0938161686
Kinh doanh 1
Kinh doanh 2
Dự án CT

Điều hòa -- > Điều hòa tủ đứng Daikin Packaged

  Điều hòa tủ đứng Daikin Packaged Nối ống gió
Điều hòa tủ đứng Packaged 100.000 BTU nối ống gió FVPG10BY1/RU10NY1
Điều hòa tủ đứng Packaged 100.000 BTU nối ống gió FVPG10BY1/RU10NY1,Daikin FVPG10BY1-RU10NY1,Daikin tủ đứng nối ống gió 100000 BTU
Model:FVPG10BY1/RU10NY1
Công suất:100.000 BTU
Giá bán:76.400.000 VND
Điều hòa tủ đứng Packaged 120.000 BTU nối ống gió FVPG13BY1/RU13NY1
Điều hòa tủ đứng Packaged 120.000 BTU nối ống gió FVPG13BY1/RU13NY1,Daikin FVPG13BY1-RU13NY1,Daikin tủ đứng nối ống gió 120000 BTU
Model:FVPG13BY1/RU13NY1
Công suất:120.000 BTU
Giá bán:97.700.000 VND
Điều hòa tủ đứng Packaged 160.000 BTU nối ống gió FVPG15BY1/RU15NY1
Điều hòa tủ đứng Packaged 160.000 BTU nối ống gió FVPG15BY1/RU15NY1,Daikin FVPG15BY1-RU15NY1,Daikin tủ đứng nối ống gió 160000 BTU
Model:FVPG15BY1/RU15NY1
Công suất:160.000 BTU
Giá bán:119.300.000 VND
Điều hòa tủ đứng Packaged 180.000 BTU nối ống gió FVPG18BY1/RU18NY1
Điều hòa tủ đứng Packaged 180.000 BTU nối ống gió FVPG18BY1/RU18NY1,Daikin FVPG18BY1-RU18NY1,Daikin tủ đứng nối ống gió 180000 BTU
Model:FVPG18BY1/RU18NY1
Công suất:180.000 BTU
Giá bán:131.100.000 VND
Điều hòa tủ đứng Packaged 200.000 BTU nối ống gió FVPG20BY1/RU20NY1
Điều hòa tủ đứng Packaged 200.000 BTU nối ống gió FVPG20BY1/RU20NY1,Daikin FVPG20BY1-RU20NY1,Daikin tủ đứng nối ống gió 200000 BTU
Model:FVPG20BY1/RU20NY1
Công suất:200.000 BTU
Giá bán:136.100.000 VND
Sản phẩm mới nhất

Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter E12 RKH-8

Điều hòa Daikin 2 chiều Inverter FTXS35 Gas 410

Điều hòa âm trần Daikin 18.000 2 chiều cho chung cư cao cấp

Điều hòa âm trần Panasonic 18.000 1 chiều cho chung cư cao cấp